Vítejte na stránkách ZŠ a MŠ Čisovice.

Komplex budov základní a mateřské školy, školní družiny a školní kuchyně s jídelnou je umístěn v oplocené zahradě, kde je dost místa pro hry i sport. Děti mají k dispozici hřiště s umělým povrchem, různé herní prvky i pískoviště. Objekt je umístěn na okraji zástavby.

ZŠ má pět tříd, školní družina dvě oddělení, mateřská škola dvě třídy.

ZŠ i MŠ pracují podle vlastních školních vzdělávacích programů.

Propojenost celého zařízení usnadňuje dětem navazování kamarádských vztahů i nástup do školy.

Naše škola je vám otevřená.

V současnosti  se zaměřujeme především na:

–  vzájemnou komunikaci uvnitř i vně školy

–  jasně formulovaná pravidla, která by měla být sestavena a dodržována v zájmu dětí

–  přírodu, zdravý životní styl a matematiku (v ZŠ kombinace klasických a moderních metod)

–  využití menší „rodinné“ školy bez anonymity k prevenci nežádoucích jevů (šikana, apod.) a současně k individuálnímu přístupu k dětem v MŠ i žákům  v ZŠ

–  kvalitní kvalifikovaný personál.

 

Comments are closed.