Základní škola

Základní škola je plně organizovaná škola prvního stupně, navštěvují ji žáci  1. až  5. ročníku především z Čisovic a Bojova.

Pro výuku TV je využíváno víceúčelové sportovní hřiště, školní zahrada. Žáci se účastní kurzů plavání, bruslení, lyžování.

Škola byla dovybavena interaktivní technikou, která byla spolu s počítačovou učebnou pořízena z dotace EU „Peníze školám“. Ve školním roce 2018/2019 proběhla obnova IT vybavení z dotace EU „Šablony I“.

O velké přestávce chodí žáci za příznivého počasí po celý rok ven na školní zahradu.

Výuka v 1. – 5. ročníku probíhá podle ŠVP naší školy s názvem „Malá škola“.

Napsat komentář