Základní škola

Základní škola je málotřídní, navštěvují ji žáci  1. až  5. ročníku především z Čisovic a Bojova.

Vyučování probíhá ve čtyřech třídách. I. třídu navštěvují žáci 1. ročníku, II. třídu žáci 2. ročníku, III. třídu žáci 3. ročníku, IV. třídu pak žáci 4. a 5. ročníku.

Pro výuku TV je využíváno víceúčelové sportovní hřiště, školní zahrada, prostory MŠ. Žáci se účastní kurzů plavání, bruslení, lyžování.

Škola byla dovybavena interaktivní technikou, která byla spolu s počítačovou učebnou pořízena z dotace EU „Peníze školám“.

O velké přestávce chodí žáci za příznivého počasí po celý rok ven na školní zahradu.

 

Výuka v 1. – 5. ročníku probíhá podle ŠVP naší školy s názvem „Malá škola“.

Napsat komentář