Kritéria pro přijímání žáků

Kritéria přijímání do ŠD

Vzhledem k omezené kapacitě ŠD (52 žáků) budou přednostně umísťovány děti zaměstnaných matek a otců pracujících mimo domov. Ve dnech 3. – 9. 9. 2019 budeme vybírat potvrzení o zaměstnání od obou rodičů. Pokud nestihnete dodat potvrzení o zaměstnání do 9. 9 .2019, stačí dočasně čestné prohlášení zákonných zástupců.

Potvrzení odevzdávejte třídním učitelkám nebo do ředitelny.

—————————————————————————————————————————

V případě většího počtu zájemců budou přijímání žáci 1., 2., 3. ročníku a žáci 4. ročníku podle dopravní dostupnosti a dále v pořadí od nejmladšího.

V Čisovicích 30.8.2019                                                             Mgr. Lenka Hejnicová

 

Comments are closed.