Kritéria pro přijímání žáků

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Vzhledem k nárůstu dětí (zvyšující se poptávce) a omezené kapacitě ŠD budou přednostně umísťovány děti zaměstnaných matek a otců pracujících mimo domov. V dnech 5.-10.9.2018 budeme vybírat potvrzení o zaměstnání od obou rodičů. Pokud nestihnete dodat potvrzení o zaměstnání do 10.9.2018, stačí dočasně čestné prohlášení zákonných zástupců.

Potvrzení odevzdávejte třídním učitelkám nebo do ředitelny.

—————————————————————————————————————————————–

V případě většího počtu zájemců budou přijímání žáci 1. a 2. ročníku a žáci 3. ročníku podle dopravní dostupnosti a dále v pořadí od nejmladšího.

Comments are closed.