Kritéria pro přijímání žáků

V případě většího počtu zájemců budou žáci přijímání podle věku (v pořadí od nejmladšího – 1. a 2. ročník) a dále podle dopravní dostupnosti ( 3. ročník).

Comments are closed.