ZŠ kroužky

Kroužky – 2. pololetí
Platby za kroužky zasílejte lektorům do 31.1.2020. Děkujeme. Je potřeba uvádět jméno dítěte!!!!Odhlášení dětí z kroužku je potřeba nahlásit do 22.1.2020. V základní škole písemně na lístečku podepsaném rodičem!!!!
TERMÍNY KERAMIKY: 22.1., 12.2.2020

Kroužky ZŠ 2.pololetí (únor-květen) 2020
kroužek den čas  cena kapacita min.-max. lektor Platba
Angličtina pro 1.ročník pondělí 12:45 – 13:30           1.120Kč 8 – 12 ž. pí. Rogers 670100-2204431928/6210
Angličtina pro 2.ročník pondělí 13:30 – 14:15           1.120Kč 8 – 12 ž. pí. Rogers
Pilates ZŠ pondělí

14:15 – 15:00  854,- 15 – 18 ž. pí. Neuerová 1040995000/2700
Hudební úterý 13:00 – 14:00              500,00 Kč 5 – 8 ž. pí. Kumštátová 35-6421600247/0100
Keramika středa 13:00-14:00              720,00 Kč 10 – 15 ž. pí. Brožová 1145284053/0800
Španělština čtvrtek              500,00 Kč do 15 žáků Doris R.E.B.de Mykiska  897535113/0800
Jihoam. tance              500,00 Kč 15 – 20 žáků
Pletení              500,00 Kč do 10 ž.

 

Comments are closed.