Plán akcí MŠ

PLÁN AKCÍ MŠ 2017 – 2018

  Leden

 • Kurz plavání – středy 3., 10., 17., 24., 31.1.2018, více info v záložce – Aktuální školní rok MŠ nebo na nástěnce v šatně
 • 10.1. Keramika – poslední lekce 1.pololetí

Únor

 • začínají kroužky 2. pololetí (v případě nenahlášení změny budeme počítat s pokračováním účasti dítěte v kroužku. Změny je možné nahlásit paní učitelce do 15.1.2018, u žáků ZŠ na lístečku podepsaném od rodiče) Úhradu za kroužky provádějte do 31.1. 2018. Děkujeme
 • 9.2. dopoledne Karneval
 • 5.2. Lvíčata 13.2. Koťata, 14.2. Veverky v 16.30 hod třídní schůzka pro rodiče  – ukázka pracovních listů, plán akcí, předškoláci – informace ke vstupu do ZŠ ……(každé oddělení ve své třídě)
 • Hravé lyžování 26.2.- 2.3

 Březen

 • 6.3. divadelní představení v MŠ, Ptačí cirkus

 Duben

 • Velikonoční tvoření
 • 3.4. 10.30 hod výchovně vzdělávací program zaměřený na dopravní výchovu

 

Květen

 • výroba dárku ke svátku matek
 • besídka
 • ukončení činnosti kroužků
 • Lvíčata – 22.5. výlet – exkurze do České televize

Červen

 • výlet
 • 4.6. 9 hod Bublinkový den – program ke Dni dětí
 •   7. ročník – Olympiáda s MŠ Klínec
 •  zkouška předškoláka – loučení s kamarády, kteří odcházejí do 1.třídy

—————————————————————————————————————————————

 

Září

 • 12.9. v 16.30 hod úvodní schůzka s rodiči, výběr 500,- do fondu kultury
 • 14.9. v 10.45 hod, divadelní představení v MŠ – Jak medvědi vařili
 • Zápis dětí na kroužky je možný do 30.9.2017, kapacitně naplněné kroužky se hradí
   na účet lektora do 14.10.2017, do poznámky uvádějte jméno dítěte.
  Zápis dětí  je možný provést v šatně MŠ u Veverek a Koťat.

Říjen

 • zahájení činnosti kroužků, více informací o platbách a otevřených kroužcích naleznete v záložce KROUŽKY
 • 13.10. 10.45 hod Z písničky do písničky – hudební pořad
 • 14.10. Akce 72 hodin, brigáda rodičů a dětí na školní zahradě
 • Návštěva předškoláků kamarádů z první třídy
 • 25.10. dopoledne – logopedická depistáž, nutný souhlas rodičů (k podepsání v šatně, bližší informace tamtéž)
 • 25.10. 1 keramika
 • Kurz bruslení – 30.10. podrobnější info na nástěnce a v záložce Aktuální školní rok MŠ

Listopad

 • 7.11. v 8.30 hod,  hudební představení v MŠ, Hrátky s hudebními nástroji
 • 3.11. od 8 hod Fotografování – vánoční motivy
 • 9.11. v 16 hod přihlášená Lvíčata – vystoupení na Vítání občánků – kulturní sál OÚ Čisovice, čas: 15.50 hod (začátek 16 hod)    Organizace: a/ Děti, které budou ve školce do odpoledne, odvede paní učitelka na vystoupení.                                        b/ Děti, které půjdou po obědě domů, přivedou rodiče v 15.50 hod přímo do sálu.                      Rodiče si děti vyzvednou v 16.30 hodin v místě konání akce (kulturní sál OÚ).
 • Kurz bruslení – 8.,13.,22.,27.11.
 • 22.11. keramika

 

Prosinec

 • 5.12. Čertovské hrátky. Anděl se přijde podívat na děti a poslechne si jejich básničky
 • 8.12. Zimní besídka
 • 11.12. vystoupení Lvíčat v Domově seniorů Borová 13.00 – cca 16 hod. Děti, oblečené na vystoupení převezeme na místo konání, předvedeme naše pásmo a přivezeme zpět do školky. Více informací naleznete na nástěnce v šatně.!!Akce zrušena ze zdravotních důvodů!!
 • 12.12. Lvíčata – beseda se spisovatelkou
 • 13.12. keramika
 • 18.12. v 10.45 hod, divadelní  představení v MŠ, Vánoční příběh
 • 21.12. dopoledne nadílka v MŠ, společné dopoledne u vánočního stromečku s rozdáváním dárků. (z hygienických důvodů bez domácího cukroví!!)

Comments are closed.