Plán akcí MŠ

PLÁN AKCÍ MŠ 2018 – 2019

  

Říjen

 • zahájení činnosti kroužků, více informací o platbách a otevřených kroužcích naleznete v záložce KROUŽKY Termíny keramiky 3.10., 7.11. a 5.12. 2018, Hravé lyžování 2019
 • 11.10. 10.30 hod Jak se Barborka zatoulala – hudební pořad
 • 13.10. 9 – 12 hod Akce 72 hodin, brigáda rodičů a dětí na školní zahradě
 • Návštěva předškoláků v 1.třídě
 • 24.10. 9 hod divadelně hudební vystoupení Hravě o dopravě

Listopad

 • 2/11 + 9/11 + 16/11 + 23/11 + 30/11 (pátky) kurz bruslení především pro předškoláky. K zařazení dítěte do sportovního kurzu konaného školou, je potřeba do 29.10.2018 doručit Posudek zdravotní způsobilosti (záložka dokumenty ke stažení MŠ. Těm, kteří navštěvují ordinaci paní doktorky Štěpánkové, stačí požádat o vytištění zdravotního posudku v ordinaci) podrobné informace ke kurzu bruslení 2018/19
 • 12.11. dopoledne fotografování souborů – 1 dítě = jeden soubor (nelze fotografovat kamarády, fotografování skupinek bude probíhat na jaře!!!! ) Cena souboru 270 Kč
 • 20.11. 16 – 16.20 hod Vítání občánků – vystoupení Lvíčat v sále OÚ Čisovice

Prosinec

 • 15.12. Vánoční prohlídka školy s vystoupením dětí a žáků k oslavě výročí založení vlastního školství v obci
 • 17.12. v 10.45 hod, divadelní  představení v MŠ, Vánoční příběh
 • …….dopoledne nadílka v MŠ, společné dopoledne u vánočního stromečku s rozdáváním dárků. (z hygienických důvodů bez domácího cukroví!!)

Leden 

 

 • 3.1 – 31.1. (čtvrtky) kurz plavání především pro předškoláky
 • 18.1. 9.00 hod divadlo v MŠ – O čem sní beránci

Únor

 • začínají kroužky 2. pololetí (v případě nenahlášení změny budeme počítat s pokračováním účasti dítěte v kroužku. Změny je možné nahlásit paní učitelce do 15.1.2018, u žáků ZŠ na lístečku podepsaném od rodiče) Úhradu za kroužky provádějte do 31.1. 2018. Děkujeme
 • 8.2. divadlo v MŠ – 9hod Nejvzacnější věc
 • třídní schůzka pro rodiče  – ukázka pracovních listů, plán akcí, předškoláci – informace ke vstupu do ZŠ ……(každé oddělení ve své třídě)

Březen

 • bezplatné vyšetření plosky nohy na základě písemného souhlasu zákonného zástupce, souhlas je možné vyžádat u paní učitelky nebo stáhnout na webových stránkách školy (dokumenty ke stažení MŠ)
 • 14.3. 9 hod – Školička víly pohádky – ekologicky zaměřené představení
 • 15.3. cca 9 hod – Bezpečný pes – preventivní program, kde se děti seznámí s chováním psů a jak k nim přistupovat

 

 Duben

 • 12.4. 10.45 hod Ošklivé káčátko divadelní pohádka

Květen

 • Příprava pásma a výroba dárku ke svátku matek
 • 6.5. 9 hod O tureckém rybáři
 • 8. ročník – Olympiáda s MŠ Klínec
 • ukončení činnosti kroužků

 

Červen

 • 7.6. divadelní představení 10.45 hod – Děti moře
 • 18.6. 9 hod Zážitkový den – program ke Dni dětí
 • výlet
 • zkouška předškoláka – loučení s kamarády, kteří odcházejí do 1.třídy

 

—————————————————————————————————————————————

Září

 • Třídní schůzky – třídní vzdělávací plán, organizační informace, akce, fond kultury, volba třídního pokladníka………
 • 17.9. od 17 hod třídní schůzka Lvíčat
 • 18.9. od 17 hod třídní schůzka Veverek
 • 25.9. od 17 hod třídní schůzka Koťat
 • 18.9. dopoledne Lvíčata + žáci ZŠ ukázka lekce Taekwondo
 • 21.9. dopoledne – logopedická depistáž bude provedena zdarma u dětí starších 4 a 1/2 roku se souhlasem zákonného zástupce. Pokud máte o orientační vyšetření zájem, zapište své dítě na arch v šatně.

Comments are closed.