ŠVP MŠ, povinné předškolní vzdělávání

 

 

  Chceme se trochu vyznat sami v sobě,

vytvářet  společné  MY,

 přijímat svět jako místo k životu

 a učit se odpovědnosti.

     Cesty jsou různé a je jich mnoho, chceme po nich chodit se všemi smysly  pohromadě a tvořivě.

     Mateřskou školu vidíme jako prostor, kde se má dítě cítit bezpečně a být přijímáno.

    Prostor, kde se rozvíjejí mezilidské vztahy, vztahy úcty ke každé osobnosti, vztahy spolupráce, kamarádství, osobní odpovědnosti – za sebe, za druhé (pomoc menším apod.), za vše živé i za věci (např. ochranitelské postoje k přírodě).   

    Prostor, kde se rozvíjí vzájemná komunikace, myšlení a řeč, kde se rozvíjejí dovednosti, znalosti a tvořivost dětí.

Výtah ze ŠVP, kompletní verze je k nahlédnutí v MŠ.

 

 

Povinné předškolní vzdělávání

————————————————————————————————————

Individuální vzdělávání 2019/20

Individuální vzdělávání – oznámení škole

Individuální vzdělávání – ukončení

Materiály pro ověření úrovně očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech vzdělávání

Oblasti rozvoje dítěte dle RVP – MŠ Čisovice

Desatero pro rodiče předškoláka, materiál MŠMT

Comments are closed.