Provoz MŠ

Provoz mateřské školy

Děti z oddělení Veverek a Koťat přicházejí s rodiči do mateřské školy od 06:45 do 08:00 hodin. (v 8.00 hod se budova z bezpečnostních důvodů uzamyká)

V době od 6.45 do 7.30 hod je provoz MŠ spojený s ranní  školní družinou.

 Povinné předškolní vzdělávání pro děti, které odchází po obědě domů probíhá od 8.00 do 12.00 hodin.

Rodič předává dítě osobně paní učitelce. Uspořádání činností během dne je přizpůsobeno věku dětí, jejich biologickým, psychologickým a hygienickým potřebám. Jsou respektována jejich přání a momentální zájem.

V rámci dodržování času na stravování a pobyt venku se střídají činnosti spontánní a řízené, klidové a aktivní. Spontánní činnosti vycházejí ze zájmu dětí. Děti si vybírají z velkého množství her a tvořivých aktivit. Řízené činnosti bývají tematicky zaměřené. Jejich primárním cílem je aktivní rozvoj dítěte a jeho celoživotního učení, ale i pohybové vytížení dětí.

Vyzvednutí dětí odpoledne je možné od 14.30 do 16.45 hod.

Čas pro vyzvedávání dětí, které jdou po obědě domů je od 11.45 do 12.00 hod  

(Poté je budova z bezpečnostních důvodů uzamčena)

 Mateřská škola se uzavírá v 16:45 hodin.

Jak nahlásit nepřítomnost dítěte?

Každý pracovní den do 8.00 hod na tel. č. +420 608 733 977 paní učitelce. Pro odhlášení je také možné využít omluvných archů v šatnách. Omlouvání předškolních dětí se z důvodu povinné předškolní docházky  zapisuje do omluvných archů v šatně i zpětně

Jak odhlásit stravné?

Stravné se odhlašuje do školní kuchyně, a to nejpozději den předem, buď telefonicky

tel.č. 318 592 854 v čase od 14.00 hod. do 15.00 hod.,

 nebo na e-mailové adrese: stravne.zsmscisovice@seznam.cz do 16.00 hodin.

 Pro odhlášení je nutné uvést jméno a třídu dítěte, kterou navštěvuje!

První neodhlášení oběd v případě náhlé nemoci dítěte je možno vyzvednout od 11.15 -11.30 h (Školní jídelna, samostatný vchod – zvonek) a to do vlastních, čistých jídlonosičů. Další neodhlášený oběd je účtován a propadá.

Jídlo je určené k okamžité spotřebě, dle vyhlášky MZ 137/2004 § 25.

 Odhlásit oběd na pondělí lze pouze do pátku!

—————————————————————————————————————————————————-

VYBAVENÍ DÍTĚTE DO MŠ

přezůvky 

náhradní oblečení: spodní prádlo, ponožky, tepláky, tričko

oblečení na pobyt venku, které lze ušpinit

obuv do deště (gumovky), pláštěnka

pyžamo

2 balení papírových kapesníků na pololetí – předat paní učitelce

hřeben (nepovinné)

pracovní zástěra nebo triko (nepovinné)

Všechny věci mají být uložené v tašce, batůžku apod. na věšáku v šatně, kde má každé dítě svou značku, kterou jsou označeny také ručníky v umývárně a lůžkoviny. 

Oblečení (obuv) je dobré mít podepsané, aby nedocházelo k záměně!!!!

 Co do MŠ nepatří:

žvýkačky

tvrdé bonbóny

řetízky na krk

ostré předměty

__________________________________________________________________________________

Co má dítě umět před nástupem do MŠ:

 *  Samostatně se najíst lžící

 *  Samostatně pít z hrnečku nebo sklenice

 *   Vydržet sedět při jídle u stolu

 *   Samostatně používat WC, samostatně se umývat, dodržovat hygienu

 *   Vysmrkat se, používat kapesník

*   Snažit se samostatně oblékat a nazouvat obuv

*   Poznat si své věci

 *   Znát základy společenského jednání – pozdrav, poděkování, omluva

 *  Umět si říci, co potřebuje

 *   Respektovat pokyny dospělého

 I na mateřskou školu je potřeba dítě řádně a včas připravit!

————————————————————————————————————————————————


 

Comments are closed.