Provoz MŠ, zápis

Informativní schůzka s rodiči přijatých dětí se bude konat dne 21.6.2018 od 15 hodin do 16 hodin ve třídě Koťat. Budova MŠ. Dozvíte se vše potřebné k nástupu dítěte. Třídní schůzka je určena pouze pro rodiče.

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 25.5.2018

Nepřijatí zájemci si mohou rozhodnutí vyzvednout osobně v následujících termínech:

pátek 25.5. od 8 hod do 12 hod nebo v pondělí 28.5. 8.30 – 12.00 hod (budova ZŠ – zvonek ředitelna nebo Lvíčata)

Rádi Vám poskytneme další informace.

Rozhodnutí o nepřijetí 2018/19

 

Přijatým zájemcům rozhodnutí vytiskneme na požádání.

Informativní schůzka s rodiči přijatých dětí se bude konat dne 21.6.2018 od 15 hodin do 16 hodin ve třídě Koťat. Budova MŠ. Dozvíte se vše potřebné k nástupu dítěte. Třídní schůzka je určena pouze pro rodiče.

Rozhodnutí o přijetí 2018/19

 

 

Dokumenty k zápisu do MŠ na školní rok 2018/19

Pokyny pro rodiče k zápisu do MŠ 2018

Žádost o přijetí do MŠ 2018

Evidenční list pro dítě 2018

 

Zápis do mateřské školy na školní rok 2018/19 se uskuteční dne 3.5.2018

další informace naleznete v průběhu dubna na webových stránkách a vývěsce školy

Přijďte se podívat na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná dne 5.4.2018 od 14.30 do 16 hodin ve třídě Lvíčat (budova ZŠ)

———————————————————————————————————

Provoz mateřské školy

Děti přicházejí s rodiči do mateřské školy od 06:45 do 08:30 hodin oddělení Veverek a Koťat. (v 8.30 hod se budova z bezpečnostních důvodů uzamyká)

Lvíčata se scházejí do 8:00 hodin. Ranní provoz v době 6:45 – 7:30 hod zajišťuje horní pavilon MŠ. Děti z oddělení Lvíčat budou v 7.30 hod převedeny do své třídy v budově ZŠ. Odpolední provoz třídy Lvíčat končí v 16hod. V době mezi 16:00 – 16:30 hod se třída spojuje se školní družinou.

Rodič předává dítě osobně paní učitelce. Uspořádání činností během dne je přizpůsobeno věku dětí, jejich biologickým, psychologickým a hygienickým potřebám. Jsou respektována jejich přání a momentální zájem.

V rámci dodržování času na stravování a pobyt venku se střídají činnosti spontánní a řízené, klidové a aktivní. Spontánní činnosti vycházejí ze zájmu dětí. Děti si vybírají z velkého množství her a tvořivých aktivit. Řízené činnosti bývají tematicky zaměřené. Jejich primárním cílem je aktivní rozvoj dítěte a jeho celoživotního učení, ale i pohybové vytížení dětí.

Vyzvednutí dětí odpoledne je možné od 14.30 do 16.30 hod.

Čas pro vyzvedávání dětí, které jdou po obědě domů je

11.45 – 12.15 hod Veverky a Koťata 

12.30 – 12.45 hod Lvíčata.

(Poté je budova z bezpečnostních důvodů uzamčena)

 Mateřská škola se uzavírá v 16:30 hodin.

Jak nahlásit nepřítomnost dítěte?

Každý pracovní den do 8.00 hod na tel. č. +420 608 733 977 paní učitelce. Pro odhlášení je také možné využít omluvných archů v šatnách. Omlouvání předškolních dětí (Lvíčat) je z důvodu povinné předškolní docházky nutné provést nejpozději do 3 dnů od nepřítomnosti dítěte, škola je při neomluvené absenci povinna tuto skutečnost hlásit na OSPOD. Pro omlouvání je možné využít omluvných archů v šatnách nebo telefonicky na výše uvedené tel.číslo.

Jak odhlásit stravné?

Stravné se odhlašuje telefonicky do kuchyně MŠ na tel.č. 318 592 854 od 14 do 15 hodin nebo na emailové adrese stravne.zsmscisovice@seznam.cz do 16 hodin nejpozději den předem. Pro odhlášení uvádějte jméno dítěte a třídy kterou navštěvuje. První neodhlášený oběd v případě náhlé nemoci dítěte je možno vyzvednout v 11.30 hod., a to do vlastních čistě vymytých nádob (jídlo je určené k okamžité spotřebě).

—————————————————————————————————————————————————-

VYBAVENÍ DÍTĚTE DO MŠ

přezůvky 

náhradní oblečení: spodní prádlo, ponožky, tepláky, tričko

oblečení na pobyt venku, které lze ušpinit

obuv do deště (gumovky), pláštěnka

pyžamo

2 balení papírových kapesníků na pololetí – předat paní učitelce

hřeben (nepovinné)

pracovní zástěra nebo triko (nepovinné)

Všechny věci mají být uložené v tašce, batůžku apod. na věšáku v šatně, kde má každé dítě svou značku, kterou jsou označeny také ručníky v umývárně a lůžkoviny. 

Oblečení (obuv) je dobré mít podepsané, aby nedocházelo k záměně!!!!

 Co do MŠ nepatří:

žvýkačky

tvrdé bonbóny

řetízky na krk

ostré předměty

__________________________________________________________________________________

Co má dítě umět před nástupem do MŠ:

 *  Samostatně se najíst lžící

 *  Samostatně pít z hrnečku nebo sklenice

 *   Vydržet sedět při jídle u stolu

 *   Samostatně používat WC, samostatně se umývat, dodržovat hygienu

 *   Vysmrkat se, používat kapesník

*   Snažit se samostatně oblékat a nazouvat obuv

*   Poznat si své věci

 *   Znát základy společenského jednání – pozdrav, poděkování, omluva

 *  Umět si říci, co potřebuje

 *   Respektovat pokyny dospělého

 I na mateřskou školu je potřeba dítě řádně a včas připravit!

————————————————————————————————————————————————

 

Comments are closed.