Zaměstnanci ZŠ

Mgr. Lenka Hejnicová – učitelka Tv I., III. a IV. třídy, Vv  a Pv II. třídy, ředitelka

Mgr. Jaroslava Brožová – učitelka I. třídy a Prv III.třídy

Olga Chase – učitelka II. třídy, Aj III. a IV. třídy

Mgr. Jana Seibertová – učitelka III. třídy, Prv a Tv II. třídy a Pv IV. třídy

Mgr. Magdaléna Cihelková – učitelka IV.třídy

Lucie Minaříková – asistent pedagoga IV. třídy

Ing. Mária Nováková – asistent pedagoga II. třídy

Petra Hůlová – školnice

Comments are closed.