Zaměstnanci ZŠ

Mgr. Lenka Hejnicová – učitelka Tv I., III. a IV. třídy, Vv IV. třídy, ředitelka

Olga Machová – učitelka I. třídy, Aj a Hv IV. třídy, Hv III.třídy

Mgr. Jaroslava Brožová – učitelka II. třídy a Vl IV.třídy

Magdaléna Cihelková – učitelka III. třídy a Inf. IV.třídy (5. roč.)

Mgr. Miroslava Soušková – učitelka IV. třídy (4. a 5. roč.) a Pv I.třídy

Marie Pechrová – učitelka TV II. třídy

Katarina Javůrková – učitelka Vv a Pv III. třídy

Lucie Minaříková – asistent pedagoga III. třídy (zastupující za MD)

Jana Švejdová – asistent pedagoga III. třídy (MD)

Petra Hůlová – školnice

Comments are closed.