Plán akcí ZŠ

PLÁN AKCÍ VE ŠKOL. ROCE 2017/2018

 

LEDEN

3.1.   – PLAVÁNÍ

10.1. – PLAVÁNÍ

          – KROUŽEK KERAMIKY

11.1. – KONCERT PRAŽSKÉHO BAROKNÍHO SOUBORU –          RUDOLFINUM – 1., 2., 4.,5. ROČ. – BLIŽŠÍ INFORMACE PODAJÍ TŘÍDNÍ UČITELKY ( V ŽK, NOTÝSKU)

17.1. – PLAVÁNÍ

19.1. – DIVADLO V DLOUHÉ – 1.-5. ROČ. – BLIŽŠÍ INFORMACE PODAJÍ TŘÍDNÍ UČITELKY ( V ŽK, NOTÝSKU)

24.1. – PLAVÁNÍ

31.1. – PLAVÁNÍ + PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

 2.2. – JEDNODENNÍ POLOLETNÍ PRÁZDNINY (PÁTEK)

V ÚNORU ZAČÍNAJÍ KROUŽKY 2.POL. (V PŘÍPADĚ NENAHLÁŠENÍ ZMĚNY BUDEME POČÍTAT S POKRAČOVÁNÍM DÍTĚTE V KROUŽKU. ZMĚNY JE NUTNÉ NAHLÁSIT PANÍ UČITELCE NA LÍSTEČKU PODEPSANÉM OD RODIČE.)

 

PROSINEC

5.12. – Čertovské hrátky v MŠ, ZŠ

8.12. – Vánoční besídka v KD OÚ Čisovice

15:30 hod. – vánoční trhy

17:00 hod. – besídka ZŠ

Upozorňujeme, že tento den nebude odpolední družina!

12.12. – Beseda se spisovatelkou v ZŠ

21.12. – Školní vánoční besídka  v ZŠ

22.12. – Ředitelské volno v ZŠ

23.12.2017 – 2.1.2018 – Vánoční prázdniny

Škola začíná   3.1.2018   PLAVÁNÍM!!

(Informace k plavání na stránce aktuální školní rok.)

 

LISTOPAD

3.11. – Fotografování žáků (vánoční motivy, prvňáčci) v ZŠ

6.11. – Toulcův dvůr – 3.roč. téma „Kam s ním“

– 4., 5.roč. téma „Kámen, společník člověka“

Odjezd od ZŠ v 7:30 hod., návrat v cca 13:30 hod., obědy odhlášeny, další informace podají třídní učitelky.

7.11. – Hudební pořad „Hrátky s hudebními nástroji“ – 1.,2.roč. – od 9:15 hod. v MŠ

8.11., 13.11., 22.11., 27.11. – Bruslení

– 1., 2.tř. – odjezd od ZŠ – nejpozději v 8:00 hod., konec vyučování dle rozvrhu hodin

– 3., 4., 5.roč – odjezd od školy v 9:00 hod., konec vyučování po 5.vyuč.hodině

13.11. – Třídní schůzky v ZŠ – od 16:30 hod.

– první část společně ve 4.třídě – informace ke ŠKOLE V PŘÍRODĚ, poté budou probíhat schůzky v jednotlivých třídách

14.11. – 3., 4., 5.roč. – Švandovo divadlo – Stvoření tance- bližší informace o odjezdu a příjezdu v ŽK

17.11. – Státní svátek

 

ŘÍJEN

Začínají probíhat kroužky

2.10. – COUNTRY TANCE – v sále OÚ Čisovice – 1.skupina žáků (1.,2.třída bude odcházet od školy v cca 7:50 hod.)

– 2.setkání Čtenářského klubu (od 13:30 hod.)

4.10. – 2. setkání Klubu deskových her

10.10. – 1., 2.tř. – PETŘÍNSKÁ HVĚZDÁRNA – odjezd od školy v 7:30 hod., přesné informace naleznete v ŽK

11.10. – 3.tř. – NÁRODOPISNÉ MUZEUM – přesné informace naleznete v ŽK

14.10. – akce „72 hodin“ – od 9:00 hod. na zahradě školy

18.10. – 3.tř. – MUZEUM HUDBY – přesné informace naleznete v ŽK

19.10. – 3.,4.-5.roč. – PETŘÍNSKÁ HVĚZDÁRNA – odjezd od školy v 7:30 hod., přesné informace naleznete v ŽK

26.,27.10. – PODZIMNÍ PRÁZDNINY

30.10. – 1.-5.roč. – BRUSLENÍ – podrobné informace budou vyvěšeny na webu a nástěnce ZŠ

Připomínáme donesení Potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka (pokud již nebylo učiněno).

 

ZÁŘÍ

12.9. – BESIP – dokončení projektu „NAŠE CESTA“ – beseda s pracovníkem BESIP, dopravní policií (problematika bezpečnosti, dopravního značení v obci) – 3.-5.roč.

14.9. – Divadlo Krab ve škole – 1.třída

18.9. – Toulcův Dvůr – 3.-5.roč                                                                                           Odjezd od školy v 7:30 hod., návrat kolem 14. hod. ke škole. Oběd bude odhlášen. Bližší informace budou v ŽK.                                                                                                           3.roč. – „Cesta ke chlebu“                                                                                                   4.-5.roč. – „Cesta kolem světa“

29.9. – ŘEDITELSKÉ VOLNO

Dále v průběhu září bude otevřen KLUB DESKOVÝCH HER A ČTENÁŘSKÝ KLUB. Přesné informace očekávejte do 15.9.2017.

Informace o ostatních kroužcích vyvěsíme do konce měsíce září. Kroužky budou začínat v říjnu 2017.

 

Comments are closed.