Aktuality ZŠ

Vážení rodiče,

bohužel z důvodu agresivního šíření chřipkové epidemie řešíme aktuálně omlouvání žáků, dětí, zaměstnanců školy. Kontaktovali jsme KHS Středočeského kraje, lékařky i zřizovatele. Ve spolupráci se zřizovatelem školy Obcí Čisovice jsme se rozhodli využít práva školu uzavřít od pátku 24.1.2020 do středy 29.1.2020 včetně. Na doporučení lékařů chceme zamezit agresivnímu šíření tohoto onemocnění. Pro žáky bez známek onemocnění z prvních až
čtvrtých tříd bude otevřeno jedno oddělení ŠD v době od 8:00 do 16:00 hod., pro děti bez známek onemocnění z MŠ bude otevřeno jedno oddělení MŠ v době od 8:00 do 16:00 hod. Pokud máte o tuto službu zájem, kontaktujte ještě dnes paní Magdalénu Cihelkovou (za ZŠ),  na email: zs.cisovice@centrum.cz nebo na telefon 606620446; paní Žanetu Rubešovou (za MŠ), na email :zs.cisovice@centrum.cz nebo na telefon 608733977. Školní jídelna rovněž nebude v provozu, proto pokud využijete pro své dítě služby ŠD či MŠ, zajistěte dítěti svačinu.
Děkujeme za pochopení Lenka Hejnicová

Zároveň bych Vás ráda informovala, že v době od 27.1. do 2.2.2020 nebude z důvodu modernizace a úprav v provozu školní web. Naše nové stránky máme v plánu znovu otevřít 3.2.2020. Moc děkujeme za pochopení. L.Hejnicová

………………………….

Kroužky – 2. pololetí
Platby za kroužky zasílejte lektorům do 31.1.2020. Děkujeme. Je potřeba uvádět jméno dítěte!!!!Odhlášení dětí z kroužku je potřeba nahlásit do 22.1.2020. V základní škole písemně na lístečku podepsaném rodičem!!!!
TERMÍNY KERAMIKY: 22.1., 12.2.2020

PF Čisovice

Užijte si vánoční svátky a těšíme se na Vás 6.1.2020.

—————————————————————————————-

Kyticka_2019_web_final

Den proti rakovině – poděkování ZŠ_a_MŠ_Čisovice

 

——————————————————————————————————————————————

Dnes 17.12., z důvodu nemoci lektorky, odpadá hudební kroužek!!!!!!!!!!!!!!

————————————————————————————————-

13.12.2019 končí školní družina z důvodu vánoční besídky v 15:00 hod. Děkujeme za pochopení.

_________________________________________

Vyúčtování kurzu bruslení 2019

Celková částka za kurz bruslení ve školním roce 2019/2020 činí  578,- Kč na dítě/žáka. Zbývající částka ve výši 422,- Kč bude vložena do  kulturního fondu jednotlivých tříd. Pokud by někdo nesouhlasil, prosím, obraťte se na třídní paní učitelku.

Vyúčtování k nahlédnutí v ředitelně školy.

V Čisovicích 11.12.2019                                                    Mgr. Lenka Hejnicová

———————————————————————————————————-

Vánoční zpívání v kapličce, Vystoupení dětí z hudebního kroužku paní Martiny Kumštátové.

kdy: 24.12.2019

kde: kaplička Navštívení Panny Marie v Čisovicích

čas: sraz ve 21.50 hod (začátek 22.00 hod.)

Program na cca 15 minut.

Děti, které nenavštěvují kroužek a mají zájem se akce účastnit, přijdou na zkoušku hudebního kroužku (každé úterý od 13 do 14 hodin).

Prosím o potvrzení účasti na akci, vyplněné přihlášky odevzdávejte na hudebním kroužku.

Jméno dítěte                 ano/ne                 podpis zákonného zástupce

…………………………………………………………

 

besidka

——————————————————————————————————

Omlouváme se, ale ze zdravotních důvodů paní
lektorky odpadá dnešní HUDEBNÍ KROUŽEK.
19.11.2019

_______________________________________________________________

VÁŽENÍ RODIČE,

V PONDĚLÍ 18.11.2019 JE HLÁŠENA ODSTÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČISOVICÍCH Č.P. 193, KTERÁ SE TÝKÁ OBOU ELEKTROMĚRŮ V NAŠÍ ŠKOLE. Z TOHOTO DŮVODU BUDE V TENTO DEN UZAVŘENA MŠ A ZŠ ČISOVICE.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

18.11.2019 (07:30 – 15:30) – plánovaná odstávka č. 110060651409

Čisovice – Čisovice, okres Praha-západ

Čisovice

1, 2, 3, 5, 64, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 111, 111/111U, 113, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 147, 152, 153, 154, 171, 172, 173, 180, 181, 187, 189, 191, 192, 193, 195, 203, 204, 207, 208, 211, 212, 213, 215, 216, 218, 219, 221, 223, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 248, 255, 257, 261, 265, 273, 275, 276, 278, 280, 375, 414, č. 448, č. 937655, č. 950392, č. 967592, č. 1028725, parc. č. 171/1, parc. č. 176, parc. č. 239/42, parc. č. 239/120, parc. č. 551/1, parc. č. 551/1, parc. č. 554/12, parc. č. 864/74, parc. č. 900/1, parc. č. 1079/14, parc. č. 1089/2, parc. č. 1089/8, parc. č. 1196/4, parc. č. 1275/22, parc. č. 1275/46, parc. č. 1275/48, parc. č. 1275/49, č. 1300/34, E108, E114, E120, E130, E191, E192, E193, E201, E203, E204, E205, E206, E207, E208, E209, E211, E212, E214, E220, E248, E249, E253, E260, E264, E265, E301, E302, E303, E304, E305, E306, E307, E308, E309, E310, E315, E317, E318, E319, E322, E323, E325, E326, E327, E349, E362, E364, E369, E380, E402, E404, E409, E413, E71, E98, E

———————————————————————————————–

1.lekce Pilates se uskuteční 25.11.2019

———————————————————————————

AKCE „72 HODIN“

PODĚKOVÁNÍ

V sobotu 12.10.2019 proběhla na zahradě naší školy již šestým rokem dobrovolná akce „72 hodin“. Také letos bychom chtěli touto cestou moc poděkovat všem rodičům, kteří přišli se svými malými pomocníky a přiložili ruce k díluJ . Tato akce pomáhá nejen škole a zřizovateli, ale především všem dětem, které zahradu využívají.

I letos jsme byli pilní! Ostříhaly se vyčnívající větvičky a výrostky z plotů kolem zahrady, prostříhaly keře a stromky, shrabalo se listí, vyčistilo se řádně hřiště, chodníky i dopadové plochy, zbrousily a natřely se herní prvky, školní záhonek se pohnojil, zryl, vyčistil, sklidily se zbývající plody a vše se připravilo na zimu.

Jako vždy následovalo i malé občerstvení, které i tentokrát připravila paní kuchařka. A výborný závin jedna z maminek!

Dobrovolníci za svou pomoc od nás dostali hezká trička, náramky a odznaky.

Dovolte mi, abych i v letošním roce všem pracantům moc poděkovala! Počasí nám přálo a udělalo se kus práce. Vaší pomoci si opravdu vážíme, jsme rádi, že vás máme! J

Mgr. Lenka Hejnicová

—————————————————————————————————————————————

 

Č.j. 161/19

   V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání     (školský zákon), v    platném    znění,      vyhlašuji

na dny 20.12.2019, 14.4., 11.5.2020  ředitelské volno pro žáky Základní školy a Mateřské školy Čisovice, okres Praha-západ, a to z organizačních a provozních důvodů.

V Čisovicích 26.9.2019                             Mgr. Lenka Hejnicová, ředitelka

_____________________________________________________________

AKCE  „72 HODIN“

V sobotu 12.10.2019 od 9 hod. proběhne na zahradě  školy opět dobrovolná akce „72 hodin“. Cílem této celostátní akce je zapojení lidí např. do čištění parků, veřejných zahrad, různých menších oprav atd. My jsme se již šestým rokem rozhodli zapojit a pomoci naší školní zahradě. (Event. dle počtu dobrovolníků se můžeme pokusit dostat  i za branku školy…). Pokud budete mít čas a chuť, přijďte i se svými dětmi (pomocníky) hrabat, plevelit, protrhávat, okopávat, stříhat, brousit, natírat,…

Letos bychom se chtěli opět zaměřit na herní prvky, údržbu laviček a je třeba pokácet jeden suchý strom. Něco bude potřeba  zbrousit, natřít atd.

Po létě je potřeba oživit  školní záhonek.

S sebou si kromě dobré nálady vezměte i nástroje, které by se mohly hodit: hrábě, motyčky, nůžky na keře, lopaty, kolečka, štětce, dále dle vašich možností.

Malé občerstvení a pití zajistíme.

Těšíme se na vás!

—————————————————————————————-

První lekce Pilates proběhne až 4.11.2019 – více informací v záložce Kroužky ZŠ

Ve vestibulu školy je vyvěšena nabídka kroužků k přihlašování.

_______________________________________________________________

Hravé lyžování

Aktuální nabídka HLy 2020

—————————————————————————————-

V tomto týdnu se přesouvají konzultační hodiny ředitelky školy na pátek od 8:30 hod. do 9:30 hod.

___________________________________________________________

Organizace 1. týdne v ZŠ

 

Pondělí 2. září 2019

Zahájení nového školního roku 2019/2020 proběhne pro všechny od 8.00 hod. na zahradě školy před hlavním vchodem (při nepříznivém počasí v jednotlivých třídách).

Následně odejdou žáci do svých tříd. Po přivítání dostanou přihlášky do ŠD, ŠJ a jiné listiny k vyplnění (prosíme o vybavení žáků průhlednými deskami).

Slavnostní přivítání prvňáčků bude v 1.třídě ZŠ.

Vyučování končí po první vyučovací hodině (v 8.45 hod.). Tento den nefunguje pro žáky ŠJ, ŠD.

 

Úterý 3. září 2019

Vyučování končí:    1., 2., 4. třída v 11.20 hod., poté se odchází na oběd. Vyzvedávat žáky možno od 11.40 hod.!

                                   3., 5. třída v 11.40 hod., poté se odchází na oběd.

Vyzvedávat žáky možno od 11.55 hod.!

Družina a školní jídelna od 2. dne otevřeny dle běžného provozu.

 

Od středy 4. září 2019 bude vyučování probíhat dle rozvrhu hodin.

 

                                                                                     Mgr. Lenka Hejnicová

                                                              ředitelka  školy

———————————————————————————————

cropped-tvoje-tvar-ma-znamy-hlas-2018-online-3

Tvoje tvář má známý hlas

Žáci 3. třídy s paní učitelkou vyrobili dárek pro pana Koháka, který byl předán v přímém přenosu vysílání pořadu.

Odkaz na pořad:

https://novaplus.nova.cz/porad/tvoje-tvar/epizoda/24845-7-dil

čas 1:50:14

—————————————————————————————————————

Certifikát Kapku šetřím

Český den proti rakovině

Liga proti rakovině_sbírka_poděkování

Čestné uznání Českého olympijského výboru

___________________________________________________________________

skenování0010

skenování0009 (1)

_______________________________________________________________________

MAPA ZÁKLADNÍ ŠKOLY – výsledky dotazníkového šetření SCIO, zaměřené na klima školy, které v naší ZŠ proběhlo v lednu a únoru 2016.

Mapa školy_1 Mapa školy_2  Mapa školy_3

__________________________________________________________________________

Certifikát 72 hodin

_______________________________________________________________________

Zdravá abeceda

__________________________________________________________________

 Certifikát AKTIVNÍ ŠKOLA

______________________________________________________

Osvědčení odpad

Comments are closed.