Aktuální školní rok ZŠ

Seznam věcí_1.roč.

_________________________________________________________________

Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků – třídní schůzka 1.roč.

_____________________________________________________________

AKCE KE DNI ZEMĚ

PODĚKOVÁNÍ

V sobotu 21.4.2018 proběhla na zahradě naší školy jarní brigáda věnovaná Dni Země. (Navazovala na páteční úklid odpadků v obci, který si vzali na starost všichni žáci a předškoláci. A byli opravdu moc pracovití!) Touto cestou bychom chtěli moc poděkovat všem rodičům a prarodičům, bývalým i současným žákům, i těm nejmenším  pomocníkům, kteří přiložili ruce k dílu. Tato akce pomáhá nejen naší krásné zahradě, ale především dětem, které zahradu využívají!

I letos se udělalo hodně práce. Zaměřili jsme se tentokrát na herní prvky a díky šikovným, pracovitým tatínkům se po truhlářské opravě mohlo i natírat. Podzimní plány s údržbou dřevěných prolézaček, pískovišť atd. se podařilo zrealizovat! Také jsme prostříhali keře, vyčistili dopadové plochy, okopali stromky, posekali část trávníku a naše zahradnice se zahradníky se postarali o přípravu záhonků pro výpěstky dětí. Dokonce nás v zemi čekají i květinová překvapení!

Zapomenout nesmím ani na vynikající koláče a dortíky, které nám maminky upekly na posilněnou!

Jarní sluníčko sice přidalo na síle, ale vylákalo daleko více pomocníků, takže se udělala kupa práce!

Moc všem děkujeme!

Mgr. Lenka Hejnicová

_______________________________________________________________

Základní škola a Mateřská škola Čisovice, okres Praha-západ

Čisovice 193, 252 04 Čisovice / telefon: 318 592 825

www.zsmscisovice.cz

 

Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

pro školní rok 2018/2019

 

V Čisovicích 20.4. 2018

č.j. 98/18

Na základě rozhodnutí ředitelky Základní školy a Mateřské školy Čisovice, okres Praha – západ a v souladu s novelou školského zákona č. 561/2004 Sb., podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zveřejňuje Základní škola a Mateřská škola Čisovice, okres Praha – západ seznam dětí přijatých do 1. třídy.

Registrační číslo                                         rozhodnuto

        1                                                            Přijat/a

       2                                                             Přijat/a

       3                                                            Přijat/a

      4                                                             Přijat/a

      5                                                            Přijat/a

      6                                                            Přijat/a

      7                                                            Přijat/a

      8                                                            Přijat/a

      9                                                            Přijat/a

    10                                                            Přijat/a

    11                                                            Přijat/a

    13                                                            Přijat/a

    14                                                             Přijat/a

    15                                                             Přijat/a

   16                                                              Přijat/a

 

    12                                                             Nepřijat/a

 

Kapacita školy je přijetím 15 žáků naplněna.                                               

                                                                                 Mgr. Lenka Hejnicová

Vyvěšeno dne 20.4.2018

Sejmuto dne ……………

______________________________________________________________

Informace k zápisu

 

Poučení_o_zápisu_dítěte_do_Základní_školy_a_Mateřské_školy_Čisovice

________________________________________________________________

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání     (školský zákon), v    platném    znění,      vyhlašuji

na dny 30.4. a 7.5.2018  ředitelské volno pro žáky Základní školy

a Mateřské školy Čisovice, okres Praha-západ, a to z organizačních a provozních důvodů.

 

 

 

V Čisovicích 3.4.2018                                       Mgr. Lenka Hejnicová

ředitelka

 _________________________________________

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ ČISOVICE

se koná dne 5.4.2018 od 9.00 do 11.30 hodin.

Přijďte se podívat na naši školu!

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

týká se dětí narozených do 31.8.2012 a dětí s odloženou školní docházkou 

se koná 12.4.2018 od 13.00 do 16.00 hodin

  • s sebou přineste občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte
  • k zápisu se dostaví i děti, které měly v loňském roce odklad

Děti budou přijímány do 1. ročníku dle kritérií stanovených ředitelkou školy.

Upozorňujeme na termín pro podání žádosti o odklad povinné školní docházky. Žádost včetně příloh musí být odevzdána do konce dubna!

Všechny formuláře naleznete na webových stránkách školy.

Těšíme se na Vás!!!

________________________________________________________________

VÝSKYT VŠÍ!

ŽÁDÁME VŠECHNY RODIČE O DŮKLADNOU KONTROLU DĚTÍ,

BEZ VAŠEHO ZODPOVĚDNÉHO PŘÍSTUPU SE BUDE TENTO PROBLÉM STÁLE OPAKOVAT!!!

DO ŠKOLY JE MOŽNÉ PŘIVÁDĚT POUZE DÍTĚ BEZ PEDIKULÓZY (VEŠ DĚTSKÁ).  V OPAČNÉM PŘÍPADĚ SE JEDNÁ O OHROŽENÍ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, A TÍM PORUŠENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU.

DĚKUJEME.

__________________________________________________________________

Konzultační hodiny

Mgr. Lenka Hejnicová (ředitelka)

Pondělí    od  8:30 hod. do   9:00 hod.            od 13:30 hod. do 14:30 hod.

Středa                                                              od 13:30 hod. do 14:30 hod.

Magdaléna Cihelková (vedoucí učitelka, III. třída)

Pondělí                                                             od 13:45 hod. do 15:00 hod.

Mgr. Jaroslava Brožová (II. třída)

Středa                                                                od 12:30 hod. do 13:00 hod.

Čtvrtek                                                               od 12:30 hod. do 13:00 hod.

Mgr. Miroslava Soušková (IV. třída)

Úterý                                                                  od 13:00 hod. do 13:30 hod.

Středa      od 7:00 hod. do 7:30 hod.

Olga Machová ( I. třída)

Pondělí                                                               od 12:00 hod. do 13:00 hod.

Úterý                                                                   od 12:00 hod. do 13:00 hod.

 

V jiný čas je konzultace možná pouze po předchozí domluvě.

 

_________________________________________________________________________

Liga proti rakovině_sbírka_poděkování

Čestné uznání Českého olympijského výboru

________________________________________________________________________

skenování0010

skenování0009 (1)

__________________________________________________________________________

MAPA ZÁKLADNÍ ŠKOLY – výsledky dotazníkového šetření SCIO, zaměřené na klima školy, které v naší ZŠ proběhlo v lednu a únoru 2016.

Mapa školy_1 Mapa školy_2  Mapa školy_3

__________________________________________________________________________

Certifikát 72 hodin

_______________________________________________________________________

Zdravá abeceda

__________________________________________________________________

Aktivní škola

______________________________________________________

Osvědčení odpad

Comments are closed.