Aktuální školní rok ZŠ

Kurz bruslení 2018/19 ZŠ

bude probíhat ve dnech 2.11., 9.11.,16.11.,23.11.,30.11. 

na Zimním stadionu v Černošicích.

Cena za kurz: 1.000,- (kurzovné + doprava). Prosíme uhradit třídním učitelkám do 1.11.2018

Školáci si přinesou vlastní svačinu a pití.

Odjezd:

- dětí z MŠ, 3. a 4.ročník ZŠ v 7.45 hodin od školy

- 1.,2.,5., ročník ZŠ odjíždí v 9.15 hodin.

Návrat:

- 3., 4.roč. ZŠ asi v 11.45  hod. na oběd. Vyučování končí ve 12.35 hod.

- 1., 2., 5.roč. ZŠ asi ve 13 hod. na oběd.

Před první lekcí je nutné odevzdat – Posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený lékařem (kdo ještě neodevzdal, ke stažení na web stránkách školy).

Povinné vybavení dítěte na bruslení:

  • přilba lyžařská (ne! cyklistická)
  • lyžařské rukavice (nevhodné jsou pletené)
  • nepromokavé oblečení
  • pití
  • brusle (nabroušené, funkční přezky!)
  • Vše v batohu na záda!

 ___________________________________________________________

Č.j. 194/18

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání     (školský zákon), v    platném    znění,      vyhlašuji

na den 14.12.2018  ředitelské volno pro žáky Základní školy a Mateřské školy Čisovice, okres Praha-západ, a to z organizačních a provozních důvodů.

V Čisovicích 12.10.2018                        Mgr. Lenka Hejnicová, ředitelka

_________________________________________________________

Č.j. 184/18

   V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v    platném    znění,      vyhlašuji

na dny 31.10. a 21.12.2018  ředitelské volno pro žáky Základní školy a Mateřské školy Čisovice, okres Praha-západ, a to z organizačních a provozních důvodů.

 

V Čisovicích 1.10.2018                                       Mgr. Lenka Hejnicová

                                                                                      ředitelka

_____________________________________________________________

AKCE „72 HODIN“

V sobotu 13.10.2018 od 9 hod. proběhne na zahradě naší školy dobrovolná akce „72 hodin“. Cílem této celostátní akce je zapojení lidí např. do čištění parků, veřejných zahrad, různých menších oprav atd. My jsme se již pátým rokem rozhodli zapojit a pomoci naší školní zahradě. Pokud budete mít čas a chuť, přijďte i se svými dětmi (pomocníky) hrabat, plevelit, protrhávat, okopávat, stříhat, brousit, natírat,…

Letos bychom se chtěli opět zaměřit na herní prvky a jejich údržbu. Něco bude potřeba zbrousit, natřít atd.

Po suchém létě je potřeba obnovit školní záhonek.

S sebou si kromě dobré nálady vezměte i nástroje, které by se mohly hodit: hrábě, motyčky, nůžky na keře, lopaty, kolečka, štětce, dále dle vašich možností.

Malé občerstvení a pití zajistíme.

Těšíme se na vás!

——————————————————————

Organizace 1. týdne v ZŠ

 

Pondělí 3. září 2018

Zahájení nového školního roku 2018/2019 proběhne pro všechny od 8.00 hod. na zahradě školy před hlavním vchodem (při nepříznivém počasí v jednotlivých třídách).

Následně odejdou žáci do svých tříd. Po přivítání dostanou přihlášky do ŠD, ŠJ a jiné listiny k vyplnění (prosíme o vybavení žáků průhlednými deskami).

Slavnostní přivítání prvňáčků bude v 1. třídě ZŠ.

Vyučování končí po první vyučovací hodině (v 8.45 hod.). Tento den nefunguje pro žáky ŠJ, ŠD.

Poté se bude konat krátká informativní schůzka rodičů žáků 3. ročníku. (Seznámení s novou paní učitelkou.)

Žáky 3. třídy si odvede paní vychovatelka z družiny.

 

Úterý 4. září 2018

Vyučování končí v 11.40 hod.

Družina a školní jídelna od 2. dne otevřeny dle běžného provozu.

 

Od středy 5.září 2018 bude vyučování probíhat dle rozvrhu hodin.

                                                                                     Mgr. Lenka Hejnicová

                                                                                          ředitelka školy

______________________________________________________________

Informace pro rodiče žáků III. třídy

V pondělí 3.9.2018 se v 8,45 hod. bude konat krátká informační třídní schůzka.

______________________________________________________________

Seznam věcí_1.roč.

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

Český den proti rakovině

Liga proti rakovině_sbírka_poděkování

Čestné uznání Českého olympijského výboru

________________________________________________________________________

skenování0010

skenování0009 (1)

__________________________________________________________________________

MAPA ZÁKLADNÍ ŠKOLY – výsledky dotazníkového šetření SCIO, zaměřené na klima školy, které v naší ZŠ proběhlo v lednu a únoru 2016.

Mapa školy_1 Mapa školy_2  Mapa školy_3

__________________________________________________________________________

Certifikát 72 hodin

_______________________________________________________________________

Zdravá abeceda

__________________________________________________________________

Aktivní škola

______________________________________________________

Osvědčení odpad

Comments are closed.