Aktuality ŠD

INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Vážení rodiče, vzhledem ke GDPR nebudou vyvěšena jména dětí a jejich zařazení do jednotlivých oddělení ŠD. Informace, které oddělení Vaše dítě navštěvuje, Vám sdělí vedoucí paní vychovatelka (event. třídní paní učitelka).

Všichni zájemci z 1.třídy jsou zařazeni do I.odd. ŠD, zájemci z 2.třídy v II.odd. ŠD. 3.třída je rozdělena.

Ve spolupráci se zřizovatelem se snažíme o navýšení kapacity ŠD. O výsledku Vás budeme v průběhu 2 měsíců informovat.

———————————————————————————————————-

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Vzhledem k nárůstu dětí (zvyšující se poptávce) a omezené kapacitě ŠD budou přednostně umísťovány děti zaměstnaných matek a otců pracujících mimo domov. V dnech 5.-10.9.2018 budeme vybírat potvrzení o zaměstnání od obou rodičů. Pokud nestihnete dodat potvrzení o zaměstnání do 10.9.2018, stačí dočasně čestné prohlášení zákonných zástupců.

Potvrzení odevzdávejte třídním učitelkám nebo do ředitelny.

 —————————————————————————————

Ve školním roce 2018 – 2019 budou otevřena dvě oddělení ŠD.

Celková kapacita ŠD je 48 žáků. Do ŠD budou přijímání žáci 1. – 3. ročníku dle kriterií pro přijímání žáků do ŠD.

———————————————————————————————————-

Roční-plán-práce-školní-družiny_2018_2019

 

————————————————————————————————————

Vzdělávací plán ŠD

Zájmové zaměření žáků v ŠD

Comments are closed.