Aktuality ŠD

INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Vážení rodiče, vzhledem ke GDPR nebudou vyvěšena jména dětí a jejich zařazení do jednotlivých oddělení ŠD. Informace, které oddělení Vaše dítě navštěvuje, Vám sdělí vedoucí paní vychovatelka (event. třídní paní učitelka).

———————————————————————————————————-

Ve školním roce 2019 – 2020 budou otevřena dvě oddělení ŠD.

Celková kapacita ŠD je 52 žáků. Do ŠD budou přijímání žáci 1. – 4. ročníku  dle kriterií pro přijímání žáků do ŠD.

Všichni zájemci z 1.třídy jsou zařazeni do I.odd. ŠD, zájemci z 2.třídy v II.odd. ŠD. 3.třída je rozdělena.

——————————————————————————————————————

Vzdělávací plán ŠD

Comments are closed.