Aktuality ☀ MŠ

Školní rok 2021/22


Prázdninový provoz – příjem žádostí ukončen dne 8.6.2022


Rodiče přijatých dětí doručí nejpozději do 15.6. do mateřské školy EVINEDNČNÍ LIST, včetně vyjádření lékaře. Bez řádně vyplněného a odevzdaného evidenčního listu nemůže dítě MŠ navštěvovat.

formulář: Evidenční list

TŘÍDNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ SE KONÁ

14.6. OD 16.30 HOD. NA ZAHRADĚ MŠ.


 

Zápis ukrajinských dětí/žáků do MŠ a ZŠ

zvláštní zápis do předškolního a základního vzdělávání podle Lex Ukrajina školství

Oznámení zápisu MŠ – Lex Ukrajina

Žádost_o_přijetí_ditěte_MŠ_česko-ukrajinsky

Výsledky přijímacího řízení

 


Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/23

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ:

seznam přijatých uchazečů

 

SEZNAM NEPRIJATÝCH DĚTÍ:

seznam nepřijatých uchazečů

nepřijatí uchazeči (zákon. zástupci nezletilého – nepřijatého žadatele) si
vyzvednou rozhodnutí o nepřijetí v písemné podobě v termínu 23.-25.5. v čase od 7 do 8 hod. nebo od 15 do 16.30 hod. v budově MŠ, případně jim bude zasláno poštou.

Pokyny pro rodiče k zápisu 2022/23

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Kritéria pro přijetí 2022/23


Oznámení o uzavření mateřské školy v době letních prázdnin


Prázdninový provoz

Informace k prázdninovému provozu 2022

Žádost o přijetí k prázdninovému provozu


Zapojení do charitativního programu Fondu Sidus – https://www.fondsidus.cz/

tento rok nabízíme možnost zakoupit:

Unikátní soubor her se kterým se děti zábavnou formou naučí základy pěstování a zpracování zdravých potravin i chovu hospodářských zvířat.

Nejprve si doplní obrázkové čtení a seznámí se s životem rodiny Zelníčkových během celého roku. Na základě vyprávění mohou tvořit různé situace na hracím plánu. Sada her dále obsahuje cca 150 samolepek, omalovánky, hádanky, magnetku na památku a krásnou básničku.

Prohlédnout si jej můžete v šatně, pro nákup se obraťte na paní učitelky.


Zápis do MŠ na školní rok 2022/23 proběhne dne 10.5.2022 od 13 do 16 hod.

Bližší informace k zápisu zveřejníme začátkem dubna.


Prázdninový provoz

Informace k prázdninovému provozu 2022

Žádost o přijetí k prázdninovému provozu


Aktuálně nabízíme rodičům možnost nechat dítě vyšetřit:

  • ploska nohy – bezplatné vyšetření na základě přineseného souhlasu (dokumenty, plán akcí MŠ) – ukončení podávání přihlášek
  • očí – cena za screeningové vyšetření je 170,-, souhlas s vyšetřením je nutné podepsat na formulář v šatně MŠ
  • test školní zralosti – ukončeno

Den otevřeních dveří v ZŠ Čisovice, zápis do 1. ročníku ZŠ:

Zápis-den-otevřených-dveří-2022_fotografie


Daňová sleva 2021 – formulář-  Daňová sleva 2021

Žadatelé slevy vyplní hlavičku a vytištěný dokument předají paní učitelce.

Paní ředitelka doplní částku a potvrzené vrátí zpět na třídu paní učitelce. 

 


Ředitelství ZŠ a MŠ Čisovice tímto oznamuje, v součinnosti
se zřizovatelem, uzavření provozu mateřské školy v době od
23.12.2021 do 2.1.2022 (období vánočních prázdnin).

Oznámení o uzavření MŠ v době vánočních prázdnin


VÁŽENÍ RODIČE,

V PÁTEK 5.11.2021  JE HLÁŠENA  ODSTÁVKA  ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČISOVICÍCH Č.P. 193,  Z TOHOTO DŮVODU BUDE V TENTO DEN UZAVŘENA MŠ A ZŠ ČISOVICE.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Odstávka ČEZ


Je spuštěno přihlašování na kroužky, více si přečtete v záložce KROUŽKY!
 
Kurz bruslení pro předškoláky a školáky – bližší informace najdete v Plánu akcí, dítě přihlásíte zápisem v šatně do přihlašovacího formuláře.

 
Přihlašování na dopolední kurz lyžování pomocí on-line systému, informace ke kurzu:
  • 15.10. ukončení možnosti přihlásit dítě na kurz lyžování

 
 
Vážení rodiče,
školní rok 2021/22 začne 1.9.2021. Informace k příchodu, vyzvedávání dětí,  omlouvání nepřítomnosti, stravného, vybavení dítěte do mateřské školy……. naleznete v záložce ORGANIZACE MŠ. Všechny děti mají od 1.9.2021 přihlášené stravování. Pokud vaše dítě první dny nebude přítomné, je potřeba do 30.8.2021 stravné odhlásit na email školní jídelny. Rodiče dětí, které nastupují do MŠ poprvé přinesou předvyplněné dokumenty k docházce dítěte nebo si vyžádají tiskopisy u paní učitelky.  Pokud bude vyzvedávat dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je potřeba přinést Zmocnění k vyzvedávání. Dokumenty k vytištění naleznete v záložce DOKUMENTY MŠ.
Udělejte si první den čas na předání dětí, vyřízení formalit….. začátky bývají náročné pro všechny zúčastněné. Přejeme si klidný nástup zejména nových dětí, které budou naši/vaši oporu potřebovat.
 
Těšíme se na děti a nové zážitky, které nás společně čekají.
Za paní učitelky
Žaneta Rubešová
 
Pokyny vydané nadřízenými orgány k zahájení školního roku:
Výše uvedené pokyny zpracované školou:
 
Doporučení pro první dny v mateřské škole:
– 1.9. před 8 hod se bude na parkovišti pohybovat mnoho vozidel. Žáci základní školy budou přicházet do školy. Pro rodiče mateřské školy je budova otevřena od 6.45 hod. 
– u vstupních dveří jsou umístěné zvonky pro každou třídu, kterými Vám paní učitelka umožní vstup do šatny, v šatně je potřeba používat respirátor a dezinfekci rukou
– maximální počet dospělých osob v šatně je 6, do šatny vstupuje s dítětem jen jeden  zákonný zástupce
– pro opuštění budovy je potřeba stisknout vypínač u vstupních dveří s označením „dveře“ (novinka, která zvýší bezpečnost Vašich dětí)