Aktuality ☀ MŠ

Z důvodu současných vládních opatření se musí brigáda přeložit na jiný termín 🙁

13.10.2020                                                                            Žaneta Rubešová

AKCE  „72 HODIN“

Projekt „Zahrada bádání bez hranic“ MŠ Čisovice

Organizace prací: Přírodní zahrada, organizace prací

Dotazy, nabídky spolupráce, materiálu…… směřujte na Žanetu Rubešovou, rubesova@zsmscisovice.cz

Vzhledem k hygienickým omezením prosím o nahlášení počtu osob předem (u dětí ročník ZŠ, MŠ), abychom mohli zvolit správné rozdělení do skupin…atd. Občerstvení v průběhu brigády bohužel zajistit nemůžeme, ale na cestu domů Vás drobným pamlskem vybavíme 🙂

Seznámení s projektem:

Zahrada bádání bez hranic, seznámení s projektem

AKCE  „72 HODIN“

Projekt „Zahrada bádání bez hranic“ MŠ Čisovice

 V sobotu 17.10.2020 od cca 9 hod. proběhne na zahradě  školy opět dobrovolná akce „72 hodin“. Cílem této celostátní akce je zapojení lidí např. do čištění parků, veřejných zahrad, různých menších oprav atd. My jsme se již sedmým rokem rozhodli zapojit a pomoci naší školní zahradě (letos sice poloviční, ale o to více potřebné). Pokud budete mít čas a chuť, přijďte i se svými dětmi (pomocníky)  plevelit, hrabat, okopávat, přesazovat  vykopané stromky, stříhat, ale hlavně brousit, natírat a obnovovat dopadové plochy.

Letos bychom se chtěli  hlavně zaměřit na herní prvky (zbroušení, nátěr), údržbu laviček. Je třeba rozvozit a rozhrnout písek u dopadových ploch.

S sebou si kromě dobré nálady vezměte i nástroje, které by se mohly hodit: kolečka, lopaty, hrábě, motyčky, nůžky na keře,  event. štětce, dále dle vašich možností.

Zřizovatel zajišťuje barvy, štětce, brusný papír a písek k dopadovým plochám.

Malé občerstvení po akci zajistíme. (Aby děti i dospělí dodržovali pitný režim během celé akce :-), doporučuji vzít si ho do vlastní flašky.)

Těšíme se na vás! 🙂


6.10.2020 – ČEZ – odstávka


HRAVÉ LYŽOVÁNÍ

Aktuální nabídka HLy 2021 od 4 let

upozornění na ukončení přihlášek 


Den boje proti rakovině


Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci (především v Praze) a z preventivních důvodů jsem se rozhodla od pondělí 7.9.2020 o znovuzavedení nošení roušek ve společných prostorách naší školy (bude se jednat o šatny v ZŠ i MŠ, chodby v ZŠ, toalety v ZŠ, školní jídelnu – kromě stravování).

 V ZŠ

Každý žák bude potřebovat 2 roušky (2. náhradní bude mít uloženu v pytlíku). Ve třídách bude záležet na paní učitelkách dle druhu činností, v lavici je žáci mít nemusí. Chceme tím předejít uzavírání tříd, či dokonce škol. Zároveň Vás žádám o nevstupování do školních prostor, pokud nebudete mít dopředu domluvenou schůzku s paní učitelkou či se mnou (nebo v naléhavých případech). 

V MŠ

Nošení roušek se týká pouze rodičů v šatně. Jen připomínám, že vodit a vyzvedávat dítě má pouze jeden rodič (prarodič atd.).

Nechci Vás zbytečně stresovat, ale zároveň bych ráda udělala kroky k tomu, aby předškolní a školní výuka probíhala co nejdéle (pokud možno pořád!) tady ve škole!

Předem děkuji za pochopení a věřím, že vše společně zvládneme. L.Hejnicová


Vážení rodiče,

dovolte mi Vás tímto emailem přivítat do nového školního roku 2020/2021. Zítra má být deštivo, proto tak činím již dnes „na dálku“. Doufám, že se ale letos budeme vídat více osobně 🙂 Všem nám přeji pokud možno klidnější a dobrý školní rok! V několika bodech Vám stručně shrnu, co nás teď na začátku čeká.

 

– 1. září se otevírá MŠ v 6:45 hod., z důvodu epidemiologické situace žádáme rodiče, aby odváděl děti do šatny MŠ vždy pouze jeden z Vás (platí do odvolání), zároveň Vás žádáme při vstupu o dezinfekci rukou (viz příloha tohoto emailu), dětem doporučujeme dát do pytlíku 2 roušky pro případ potřeby. Obědy mají všechny děti v MŠ zajištěny. Pokud 1.9.2020 nepůjdete, prosíme o odhlášení na email. adrese: stravne.zsmscisovice@seznam.cz. 

DEZINFEKCE RUKOU

Zákaz samostatného používání dětmi!!!

Prosíme rodiče, aby dětem ruce ošetřili před vstupem do prostor mateřské školy.

Dítě doprovází pouze jedna osoba a zdržuje se v šatně po nejkratší možnou dobu. DĚKUJEME!!!

– Abychom předešli zbytečným nepříjemnostem, žádám Vás o spolupráci, co se týká zdravotní prevence. Pokud Vaše dítě jeví známky respiračního či jiného onemocnění, neposílejte ho do MŠ, ZŠ! Máme zákonnou povinnost chránit zdraví všech dětí a po zaznamenání zdravotních problémů dítěte ho musíme ihned izolovat a kontaktovat zákonné zástupce. Může se stát, že dítě ani do školy nevpustíme (pokud přijde v přítomnosti rodiče).

– Dále bych chtěla upozornit na probíhající stavbu na pozemku školy. Je oddělena plotem, děti a  žáky s bezpečností seznámíme. Stavba by měla trvat do července 2021. OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI

– Kroužky budeme otevírat dle Vašeho zájmu, připravili jsme i několik novinek. Zájem budeme zjišťovat během měsíce září.

– Vyúčtování přeplatků školného proběhne během měsíce září. 

– Více informací se dozvíte postupně od třídních paní učitelek a  na webových stránkách školy.

Tak už zbývá jen zítra vykročit tou  správnou nohou 🙂 

Lenka Hejnicová 

ředitelka

ZŠMŠ Čisovice

tel.: 318 592 825, 854

zs.cisovice@centrum.cz

www.zsmscisovice.cz

 


Základní škola a Mateřská škola Čisovice,

okres Praha-západ

přijme s nástupem možným ihned vedoucí kuchařku na plný pracovní úvazek

Jsme menší venkovská škola s rodinným prostředím a příjemným kolektivem.

Kontakt:

Mgr. Lenka Hejnicová

zs.cisovice@centrum.cz ,

tel.: 318 592 825

 


INFORMACE PRO RODIČE
Vážení rodiče, chtěli bychom Vás informovat o počátku stavebních úprav, které nám zajistí tolik
očekávanou přístavbu školy. Během měsíce srpna začínají na pozemku školy probíhat první stavební činnosti.

Prostor, kam není povolen vstup, je z důvodu bezpečnosti ohraničen plotem. O všem, co se
bude týkat provozu školy a školky, Vás budeme průběžně informovat. Nástup 1.9.2020 se nemění.
Mgr. Lenka Hejnicová

INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

Nástup do školky

Přijďte do školky s omalovánkou 🙂

omalovánky

 


Pro školní rok 2020/21 je kapacita mateřské školy naplněna.


 

INFORMACE PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU

1
Praha, 1. března 2020 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje aktuální situaci a je ve spojení s Ministerstvem zdravotnictví a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi, kterým je připraveno poskytnout veškerou součinnost. Apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy komunikuje s Ministerstvem zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Obdobné kompetence náleží na krajské úrovni také příslušné krajské hygienické stanici.  

Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. 

V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je možné obrátit se také na příslušné krajské hygienické stanice, viz odkazy níže.

 

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictvíhttps://www.mzcr.cz/

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruhttp://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Web Státního zdravotního ústavuhttp://www.szu.cz/

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občanyhttp://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakty na Krajské hygienické stanicehttp://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Web Ministerstva zahraničních věcíhttps://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničí:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

Stránka Ministerstva pro místní rozvoj týkající se případného rušení zájezdů do rizikových lokalit: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-zajezdu-do-oblasti,-kde-se-objevil-koronavirus