Aktuality ☀ MŠ

Informace pro rodiče přihlášených dětí o provozu od 25.5. do 30.6.

Vážení rodiče,

děkuji za vyplnění dotazníku.

          Od 25.5. otevíráme jednu skupinu dětí z mateřské školy na základě  Vašeho přihlášení.  

V rámci epidemiologických opatření je nutné:

1/ Přihlášené děti v den prvního nástupu do školky předají paní učitelce vytištěné, řádně vyplněné čestné prohlášení, ne starší 1 dne (viz. příloha).  Nepřihlášené děti nemohou školu navštěvovat.

2/ Scházení přihlášených dětí na zahradě mezi 7.05 – 7.15 hod, kde si děti přebere od rodičů paní učitelka.

Dítě, které přijde později, se ten den nebude moci pobytu v MŠ účastnit. (Škola musí zajistit bezpečnost všech dětí, žáků ZŠ a zaměstnanců školy a řídit se pokyny MŠMT, proto došlo k úpravě času scházení a odcházení.) 

3/ Rodič nevstupuje do budovy školy a  před vstupem na pozemek školy nasadí roušku, snaží se dodržovat 2m rozestup od ostatních osob.

4/ Dítěti bude při přebírání od rodiče změřena teplota. Do školky nebude přijato dítě se zvýšenou teplotou (37 st.C a výše), dítě s rýmou či kašlem. Pokud dítě trpí alergií na jarní pyly, nejsme schopni posoudit, zda se jedná o nemoc či alergii. Žádáme vás tedy, abyste dítě s akutními alergickými příznaky nechali raději doma.  Vyskytne-li se v průběhu dne podezření na infekční onemocnění, je dítě neprodleně odesíláno domů. A škola je povinna nahlásit dítě na hygienické stanici. Do doby zjištění původu nemoci si všichni přítomní nasazují roušku.

5/ Vyzvedávání: rodič zazvoní na zvonek a vyčká venku před vchodem, než mu bude dítě vydáno. Pokud se sejde současně více rodičů, udržují rozestup.

      Vyzvedávání po obědě je možné v době od 11.45 do 12.00 hod.

      Vyzvedávání odpoledne je možné pouze v době od 15.00 do 16.00 hod.

6/ Vybavení dítěte: uzavíratelný sáček na roušky, 2 roušky na den, dostatek vhodného oblečení – převážná část pobytu bude probíhat venku na zahradě školy. Upozorňuji, že holinky, které má dítě ve škole, mohou být dětem již malé!

7/ Neodhlášený oběd nebude z hygienicko-epidemiologických důvodů možné vyzvednout. Takový oběd propadá. 25.5. mají všechny přihlášené děti automaticky objednaný oběd. Pokud do školy nepřijdete, je nutné jej odhlásit na mailu stravne.zsmscisovice@seznam.cz

8/ Školné se za měsíc červen neplatí. Přeplatek bude vyúčtován do konce školního roku 2019/20

     

      Toto jsou upřesňující informace k provozu, které navazují na  níže       uvedené informace k znovuotevření mateřské školy. 

S přáním pěkného dne a pevného zdraví

Žaneta Rubešová


čestné prohlášení – aktuální verze


 


Znovuotevření mateřské školy

Milí rodiče,

uvědomujeme si, že omezení, která v naší zemi platí v souvislosti s koronavirem, mají negativní dopad na fungování společnosti. V souvislosti s rozvolňováním omezujících opatření, která oznámila vláda ČR, připravujeme ve spolupráci se zřizovatelem možnost otevření mateřské školy v průběhu měsíce května 2020.

Školka může být otevřena za zpřísněných hygienických opatření, která budou obnášet následující pravidla:

 • Je zapotřebí minimalizovat velké shromažďování před školou.
 • Dodržování rozestupů 2m (pokud se nejedná o rodinu/členy společné domácnosti) popř. čekat před šatnou, až se prostor šatny uvolní. Při předávání dítěte musí rodiče dodržovat s učitelkou rozestup 2 m.
 • Děti budou předány paní učitelce před šatnou, rodiče (či jiný doprovod) do prostor šatny nevstupují. Zkrácení provozní doby 7-16 hod. (z důvodu zvýšených hygienických požadavků.)
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Zákonný zástupce dítě vybaví a bude udržovat hygienicky způsobilé dvě roušky, pro případ potřeby. Vyskytne-li se podezření na nákazu (příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19) ve skupině dětí, všechny si nasazují roušku, dítě s příznaky je neprodleně odesláno domů a dokud není znám zdravotní stav indisponovaného dítěte je povinností pro všechny děti a pedagogický personál roušku nosit. O podezření je škola povinna informovat hygienickou stanici.
 • Děti by měly z domova znát chování při nošení roušky (umět si roušku sejmout a nasadit, nesahat na roušku, apod.) a být schopné dodržovat základní hygienická pravidla (při smrkání, kýchání, kašlání, správnou techniku mytí rukou).
 • Do MŠ rozhodně nepatří dítě, které vykazuje jakékoli příznaky onemocnění. Učitelka má právo aktuální zdravotní stav dítěte posoudit a v případě zjištění rizikových příznaků dítě do MŠ nepřijmout nebo ho během dne poslat domů. Pokud dítě trpí alergií na jarní pyly, nejsme schopni posoudit, zda se jedná o nemoc či alergii. Žádáme vás tedy, abyste dítě s akutními alergickými příznaky nechali raději doma.
 • Ve škole bude probíhat pravidelná dezinfekce tříd a společných prostor.
 • MŠ bude otevřena především pro pracující rodiče a samoživitelky.
 • V případě, že se dítě vrátí do MŠ, nemohou již rodiče čerpat OČR (ošetřování člena rodiny). Situace čerpání OČR po případném otevření MŠ je zatím nepřehledná. Zda otevřením všichni přijdou o možnost čerpat OČR či nikoli a za jakých podmínek by čerpání pokračovalo je v jednání vlády.
 • Před nástupem budeme vyžadovat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a prohlášení, že nebyla žádnému členu rodiny bydlícím ve společné domácnosti nařízena karanténa. čestné prohlášení – aktuální verze
 • Převážná část výuky, pokud to dovolí počasí, bude probíhat ve venkovních prostorách školky.

Tato pravidla mohou být doplněna nebo zpřísněna dle nařízení MŠMT a Ministerstva zdravotnictví ČR, dle aktuálního epidemiologického stavu.

Vnímáme, že rodiče mohou mít obavu své dítě za stávající situace do školky dávat. Proto potřebujeme nejpozději do 13.5. 2020 vědět, jaký je reálný zájem o docházku vašich dětí do školky, abychom dle vašeho zájmu mohli rozhodnout o termínu a podmínkách znovuotevření školky.

Prosíme, abyste k Vašemu rozhodnutí přistoupili zodpovědně.

                                                                                              Mgr. Lenka Hejnicová

 


Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 se koná mimořádně od 4. května 2020 do 15. května 2020 pouze v písemné podobě.

Podrobné informace naleznete v záložce Dokumenty MŠ.

Přihlašovací formulář on-line zápisu MŠ je k dispozici na úvodní stránce školy!!!


Vážení rodiče,

pan fotograf dovezl sady jarních fotografií, které jsme stihli nafotit 9.3.2020. Pokud byste si je chtěli vyzvednout již nyní, budeme Vám ve škole k dispozici v pondělí 20.4. od 9 do 11 hodin nebo v úterý 21.4. od 14 do 16 hodin. Zvoňte, prosím, na 1.třídu v budově ZŠ. Sada fotografií stojí 250 Kč. Prosím o přesné částky. Upozorňuji, že se fotili pouze zájemci. 

Pěkný den 

Žaneta Rubešová


 

Vážení rodiče,
ráda bych Vás upozornila na nový webový portál ČT i pro předškoláky  https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni
                                                                                                       Žaneta
Ještě jedna inspirace 🙂 :

Děti venku v přírodě: ohrožený druh?

 

Proč naše děti potřebují přírodu pro své zdraví a učení , inspirativní publikace od Petra Daniše

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/deti_venku_priroda_ohrozeny_druh/$FILE/OFDN-MZP_Deti_venku%20_v_prirode-29112016.pdf

                                                                                                                  
——————————————————————————————————————–
Vážení rodiče,
1) nabízíme Vám tip na online stimulační program od Mgr. Martiny Kolmanové „S Jonášem do školy“. Tento program by mohl být dobrým vodítkem pro práci s dítětem, aby bylo co nejlépe připravené do školy 
2) dále nabízíme zpracovaný vhled do dechových cvičení, částečně jsou tam zahrnuté i nám známé křížové pohyby, takže si můžeme všimnout i přesahu do nácviku správného úchopu a kreslení/psaní 
3) k předchozímu bodu si dovolím přidat i odkaz na velmi jednoduchou aktivitu pro děti a rodiče, která souvisí s dechovými cvičeními a zároveň může děti na poměrně dlouho zabavit, i přesto, že rodiče nestojí téměř žádné úsilí. Není to paráda?
p.s. poznámky logopedky: brčko držíme jen rty, nejde dál do pusy, určitě nedržíme zuby! Dítě zkouší mít celou dobu pusu „zavřenou“, obtaženou kolem brčka – tedy nádech pouze nosem 🙂
4) dále máme připravený seznam možných úkolů pro rozvoj jemné motoriky, je tam i oddělení „Pomoc při každodenních činnostech v domácnosti“, což je v těchto dnech docela příhodné 🙂
 

Informace k platbám za obědy a školné.

Obědy a školné za měsíc březen 2020 je potřeba uhradit v předepsané výši. Částka za nevyčerpané již uhrazené obědy a adekvátní část školného vám budou vráceny. Pokud máte zadaný trvalý příkaz k úhradě školného, není potřeba jej rušit. Všechny vzniklé přeplatky budou k 30.6.2020 zúčtovány a vráceny, popř. převedeny do nového školního roku.


Vážení rodiče.

Pro informace k zápisu do 1. ročníku základní školy sledujte prosím záložku Základní škola.

Informace k zápisu do mateřské školy budeme zveřejňovat dle dalšího vývoje epidemie.

Své dotazy směrujte na email školy: zs.cisovice@centrum.cz

————————————————————————————————–

Ošetřovné – aktuální informace

Rodiče, kteří kvůli zrušené výuce museli zůstat s dětmi doma, budou mít nárok na ošetřovné po celou dobu epidemie nového typu koronaviru. Dohodla se na tom v úterý vláda Andreje Babiše (ANO). 

Upozorňuji rodiče, že mě mohou kvůli potvrzení žádosti na ošetřovné kontaktovat kdykoliv na školním emailu či tel.č. 774374257.  Zatím se potvrzení vydává pouze pro rodiče dětí mladších 10 let. O ošetřovném pro děti starší má vláda teprve jednat.

Zároveň bych přidala i informaci pro rodiče budoucích prvňáčků. Vzhledem k uzavření škol, ruším i den otevřených dveří v ZŠ, který se měl konat 25.3.2020. O termínu zápisu a s ním spojených náležitostech se zatím jedná. Příští týden se budu snažit dát na webové stránky co nejpřesnější informace. Prozatím zůstává termín 8.4.2020, ale podoba zápisu bude s největší pravděpodobností změněna. Vše se dozvíte včas.

18.3.2020           

  Hodně sluníčka, moc zdravím všechny děti a rodiče!                                         

                                                                                           Lenka Hejnicová

——————————————————————————————

Vážení rodiče předškoláků,

Česká televize od pondělí 16.3. každý den od 9 hod spouští pořad UčíTelka věnovaný výuce žáků prvního stupně. První hodina je určena prvnímu ročníku základní školy. Zde se s dětmi procvičuje mnoho podobné látky jako při přípravě předškoláků. Doporučuji Vám zařadit tento pořad do Vašeho programu.              S pozdravem a přáním pevného zdraví,  Žaneta Rubešová

Vážení rodiče,

přináším další důležité informace. Řada z Vás se ptá na předání Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení. Zatím potvrzuji tuto žádost osobně. Tento týden ještě v pátek 13.3.2020 v době od 9:00 hod. do 11:30 hod. Příští týden v pondělí 16.3.2020 od 9:00 hod. do 12:00 hod., v pátek 20.3.2020 v tu samou dobu. Jinak mě kontaktujte na tel. 774374257. Pokud nebudu moci vzít, zavolám vám zpět.

Dále především školákům posílám odkazy na zpřístupněné weby, kde mohou zadanou učební látku procvičovat a dostanou tak okamžitou zpětnou vazbu.

a) Školou zakoupený přístup má každý žák na portál „Pro školy“ – login a heslo žáci dostali

b) Nakladatelství Fraus nabízí pro domácí procvičování na svých stránkách www.fraus.cz/ucenidoma – portál Škola s nadhledem

c) https://blog.vcelka.cz/ucime-se-doma-se vcelkou/ – promo kód UCIMESEDOMA, kterým aktivujete bezplatné užívání včelky na dobu 6 týdnů!

Přeji všem pevné nervy a hlavně zdraví! L.Hejnicová


UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY ČISOVICE

od pondělí 16. 3. 2020 do odvolání

Rozhodnutí o uzavření MŠ od 16.3.2020


Vážení rodiče,

Z důvodu zamezení šíření nákazy koronavirem a v zájmu ochrany zdraví všech občanů se od středy 11.3.2020 z nařízení vlády ČR zavírají všechny základní školy atd. Vzhledem k tomu, že naše MŠ je spojena se ZŠ, uzavření ZŠ úzce souvisí s uzavřením MŠ. Proto důrazně doporučuji rodičům dětí v MŠ, aby zvážili přítomnost svých dětí v MŠ.

Děkuji za Vaše pochopení a zodpovědný přístup. Mgr. Lenka Hejnicová


Vážení rodiče,

vzhledem ke stále se měnícím informacím, které reagují na aktuální stav kolem koronaviru v ČR, posílám poslední aktuální informaci z pátku 6.3.2O2O s novým nařízením Bezpečnostní rady státu. Níže ho předkládám i Vám s přáním pokud možno klidného informovaného přístupu bez zbytečné paniky.

                                                                                                                                                                                                                              Lenka Hejnicová

 

Ministerstvo zdravotnictví dnešního dne (6.3.2020) vydalo nové opatření. A to vzhledem k výraznému šíření koronaviru na území Itálie a tomu, že dominantní počet nakažených osob v ČR se nakazil při svém pobytu na území Itálie. Máme další tři osoby, takže celkem 15, a v tuto chvíli je v Itálii podle našich informací asi 16,5 tisíce Čechů,” uvedl na tiskové konferenci premiér Babiš.

Během tiskové konference ho doplnila hlavní hygienička Eva Gottvaldová o tom, že se objevily další tři případy. Celkově má tak Česko 18 nakažených a zavádí plošná opatření.

Všem Čechům, kteří se od 7. března z Itálie vrátí, se tak nově rozhodnutím Bezpečnostní rady státu nařizuje, aby se ohlásili svému lékaři.

„S okamžitou platností se nařizuje všem českým občanům, kteří se od 7. března navrátí z pobytu na území Itálie, aby bezprostředně po návratu oznámili tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to bez osobního kontaktu,“ doplnil premiér s tím, že lidé mají psát nebo volat.

Pokuta za porušení karantény

Lékař následně situaci vyhodnotí a nařídí dvoutýdenní karanténu. „Za porušení karantény hrozí pokuta až 3 miliony korun,“ zdůraznil premiér. Dále doplnil, že lidé v karanténě mají nárok na nemocenskou.

—————————————————————————————————-

Aktuální informace ke koronaviru zaslaná Krajským úřadem Středočeského kraje

Usneseni_BRK_koronavir_doporuceni


INFORMACE PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU

1
Praha, 1. března 2020 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje aktuální situaci a je ve spojení s Ministerstvem zdravotnictví a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi, kterým je připraveno poskytnout veškerou součinnost. Apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy komunikuje s Ministerstvem zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Obdobné kompetence náleží na krajské úrovni také příslušné krajské hygienické stanici.  

Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. 

V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je možné obrátit se také na příslušné krajské hygienické stanice, viz odkazy níže.

 

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictvíhttps://www.mzcr.cz/

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruhttp://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Web Státního zdravotního ústavuhttp://www.szu.cz/

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občanyhttp://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakty na Krajské hygienické stanicehttp://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Web Ministerstva zahraničních věcíhttps://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničí:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

Stránka Ministerstva pro místní rozvoj týkající se případného rušení zájezdů do rizikových lokalit: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-zajezdu-do-oblasti,-kde-se-objevil-koronavirus


Základní škola a Mateřská škola Čisovice,

okres Praha-západ

přijme od školního roku 2020/2021 vyučenou kuchařku na plný pracovní úvazek. Praxe v oboru vítána.

Jsme menší venkovská škola s rodinným prostředím a příjemným kolektivem.

Kontakt:

Mgr. Lenka Hejnicová

zs.cisovice@centrum.cz ,

tel.: 318 592 825

———————————————————————————-

Aktuální školní rok MŠ, zápis do MŠ

PF Čisovice

Užijte si vánoční svátky a těšíme se na Vás 6.1.2020.


Vyúčtování kurzu bruslení 2019

Celková částka za kurz bruslení ve školním roce 2019/2020 činí  578,- Kč na dítě/žáka. Zbývající částka ve výši 422,- Kč bude vložena do  kulturního fondu jednotlivých tříd. Pokud by někdo nesouhlasil, prosím, obraťte se na třídní paní učitelku.

Vyúčtování k nahlédnutí v ředitelně školy.

V Čisovicích 11.12.2019                                                    Mgr. Lenka Hejnicová


Kurz plavání (především) pro předškoláky bude probíhat

ve dnech 19.12. 2019, 9.1., 16.1., 23.1. a 30.1. 2020

Svačinu pro plavce vezeme s sebou. Pití si povezou děti vlastní z domova. Odjezd: 7.30 hodin od školy

Kurz prosíme uhradit do 12.12. 2019.

Povinné vybavení dítěte na plavání:

 plavky  osuška  ostříhané nehty  dlouhé vlasy sepnuté do gumiček Vše v podepsané igelitové tašce!

besidka

AKCE „72 HODIN“

PODĚKOVÁNÍ

V sobotu 12.10.2019 proběhla na zahradě naší školy již šestým rokem dobrovolná akce „72 hodin“. Také letos bychom chtěli touto cestou moc poděkovat všem rodičům, kteří přišli se svými malými pomocníky a přiložili ruce k díluJ . Tato akce pomáhá nejen škole a zřizovateli, ale především všem dětem, které zahradu využívají.

I letos jsme byli pilní! Ostříhaly se vyčnívající větvičky a výrostky z plotů kolem zahrady, prostříhaly keře a stromky, shrabalo se listí, vyčistilo se řádně hřiště, chodníky i dopadové plochy, zbrousily a natřely se herní prvky, školní záhonek se pohnojil, zryl, vyčistil, sklidily se zbývající plody a vše se připravilo na zimu.

Jako vždy následovalo i malé občerstvení, které i tentokrát připravila paní kuchařka. A výborný závin jedna z maminek!

Dobrovolníci za svou pomoc od nás dostali hezká trička, náramky a odznaky.

Dovolte mi, abych i v letošním roce všem pracantům moc poděkovala! Počasí nám přálo a udělalo se kus práce. Vaší pomoci si opravdu vážíme, jsme rádi, že vás máme! J

Mgr. Lenka Hejnicová


Kurz bruslení 2019/20 MŠ pro předškoláky

bude probíhat ve dnech

5.11., 12.11.,19.11.,26.11.,3.12.2019

na Zimním stadiónu v Černošicích.

Cena za kurz: 1.000,- (kurzovné + doprava) Vybírají třídní učitelé  do 1.11.2019.

Odjezd

 1. skupina: Koťata, 1. a 3.ročník ZŠ v 7.45 hodin od školy .Návrat cca v 11.45 hodin

 

 1. skupina: 2., 4. a 5. ročník ZŠ v 9.15 hodin. Návrat cca ve 13 hodin

 

Před první lekcí je nutné odevzdat – Posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený lékařem (kdo ještě neodevzdal, ke stažení na web stránkách školy)

Povinné vybavení dítěte na bruslení:

 • přilba lyžařská (NE, cyklistická)
 • lyžařské rukavice (nevhodné jsou pletené)
 • nepromokavé oblečení
 • pití (všechny děti/žáci své vlastní!!!)
 • brusle (nabroušené, funkční přezky!)
 • Vše v batohu na záda!
 • Svačinu dětem z MŠ paní kuchařky připraví s sebou.
 • Žáci ZŠ si vezou své vlastní svačiny.

———————————————————————————————–

Kurz plavání (především) pro předškoláky

bude probíhat ve dnech

19.12. 2019, 9.1., 16.1., 23.1. a 30.1. 2020

plavecký bazén Příbram.

Cena za kurz: 1.200,- (500 Kč kurzovné + doprava cca 700Kč dle počtu přihlášených, částka za dopravu se v případě nemoci nevrací)

Svačinu pro plavce vezeme s sebou. Pití si povezou děti vlastní z domova.

Odjezd: 7.30 hodin od školy

Kurz prosíme uhradit do 12.12. 2019.

 

Povinné vybavení dítěte na plavání:

 • plavky
 • osuška
 • ostříhané nehty
 • dlouhé vlasy sepnuté do gumiček

Vše v podepsané igelitové tašce!

—————————————————————————————————–

AKCE  „72 HODIN“

V sobotu 12.10.2019 od 9 hod. proběhne na zahradě  školy opět dobrovolná akce „72 hodin“. Cílem této celostátní akce je zapojení lidí např. do čištění parků, veřejných zahrad, různých menších oprav atd. My jsme se již šestým rokem rozhodli zapojit a pomoci naší školní zahradě. (Event. dle počtu dobrovolníků se můžeme pokusit dostat  i za branku školy…). Pokud budete mít čas a chuť, přijďte i se svými dětmi (pomocníky) hrabat, plevelit, protrhávat, okopávat, stříhat, brousit, natírat,…

Letos bychom se chtěli opět zaměřit na herní prvky, údržbu laviček a je třeba pokácet jeden suchý strom. Něco bude potřeba  zbrousit, natřít atd.

Po létě je potřeba oživit  školní záhonek.

S sebou si kromě dobré nálady vezměte i nástroje, které by se mohly hodit: hrábě, motyčky, nůžky na keře, lopaty, kolečka, štětce, dále dle vašich možností.

Malé občerstvení a pití zajistíme.

Těšíme se na vás!

Ředitelství ZŠMŠ Čisovice oznamuje

změnu týkající se příchodu dětí do mateřské školy. Rodiče mohou děti ráno přivádět do 8 hodin. Poté se budova z bezpečnostních důvodů uzamyká. Dále dochází k prodloužení provozní doby do 16.45 hod.

Mgr. Lenka Hejnicová, ředitelka školy


Zdravotni_zpusobilost_MŠ_ZŠ_2019_20


Placení stravného a školného v mateřské škole ve škol. roce 2019/2020

Stravné: částka za stravné je pohyblivá, předpis stravného Vám bude každý měsíc předán

40,- Kč /za den

42,- Kč/ za den – děti s odkladem školní docházky

Školné:

500,- Kč za  měsíc – Děti v posledním roce před nástupem do základní školy a děti s odkladem školní docházky jsou od platby školného osvobozené z důvodu povinné předškolní docházky.

Stravné a školné za pobyt v mateřské škole bude hrazeno převodem na účet školy, zvlášť za stravné a zvlášť za školné dle přidělených variabilních symbolů (VS). Prosím dbejte na správné uvádění variabilních symbolů, abychom mohli platbu identifikovat!

Plaťte prosím jen ty částky, které máte předepsané!

Stravné a školné je nutno zaplatit vždy do 15. dne příslušného měsíce.

Stravné se odhlašuje do školní kuchyně, a to nejpozději den předem, buď telefonicky

tel.č. 318 592 854 v čase od 14.00 hod. do 15.00 hod.,

 nebo na e-mailové adrese: stravne.zsmscisovice@seznam.cz do 16.00 hodin.

 Pro odhlášení je nutné uvést jméno a třídu dítěte, kterou navštěvuje!

První neodhlášení oběd v případě náhlé nemoci dítěte je možno vyzvednout od 11.15 -11.30 h (Školní jídelna, samostatný vchod – zvonek) a to do vlastních, čistých jídlonosičů. Další neodhlášený oběd je účtován a propadá.

Jídlo je určené k okamžité spotřebě, dle vyhlášky MZ 137/2004 § 25.


 Směrnice o úplatě ve školní roce 2019/20

Směrnice o úplatě 2019


Nemocné dítě do mateřské školy nepatří !!!

 • Povinností rodiče je přivádět dítě do zařízení zdravé (viz. Školní řád – Provoz mateřské školy, V. Práva a povinnosti rodičů / zákonných zástupců, se kterým byli seznámeni všichni rodiče)
 • Na třídní schůzce dne 12.3.2019 rodiče diskutovali o problému kašlajících dětí v šatně a jejich přijímání do školky. Rodiče se domluvili na postupu pro zlepšení zdravotní situace v MŠ.
 • Pokud bude paní učitelka předávat rodiči dítě, které vykazuje známky nemoci (kašel, rýma….), bude na druhý den vyžadovat potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a může být zařazeno do kolektivu.
 • Dítě, které má teplotu, podezření na infekční onemocnění, vši ….. je odesíláno domů bezodkladně.
 • Dítě, které se do kolektivu vrací nedoléčené, brzy opět onemocní.

Bez zodpovědného přístupu Vás, rodičů, se zdravotní stav dětí nezlepší!

Pražští hygienici radí, jak omezovat nemocnost dětí ve školkách

Nástup dětí do předškolního zařízení přináší řadu změn pro celou rodinu. Mění se denní režim rodiny i dítěte. Dítě se musí vypořádat s odloučením od rodičů a přichází do kolektivu vrstevníků. Tato zásadní změna pro dítě je mnohdy doprovázená výskytem častých nemocí.
Návštěva předškolních zařízení má pro dítě významný vliv na jeho duševní i fyzický rozvoj. Podle názoru Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) je ale velmi důležité, aby byla dodržena určitá preventivní opatření, kterými můžeme předcházet zvýšené nemocnosti u dětí. Mezi zásadní preventivní opatření patří zejména očkování dětí a dodržování základních hygienických návyků.

Nemocné děti se léčí v klidu svého domova, ne ve školce

Opakované infekce u dětí předškolního věku jsou normálním, běžným jevem, kdy se rozvíjí imunitní odpověď a buduje tzv. imunitní paměť.
Kromě kašlů a rým děti často onemocní i dětskými virózami, jako jsou neštovice či  pátá dětská nemoc. I tato onemocnění k dětskému věku patří. Vzhledem k tomu, že jde o virová onemocnění, léčí se hlavně klidem, pobytem na lůžku a mírněním příznaků. Důležitá je dostatečná doba rekonvalescence (období po nemoci).
Pokud jsou však infekční epizody časté a mají závažný průběh nebo jsou provázeny netypickými klinickými projevy, v takových případech se jedná o poruchy imunitního systému, které již vyžadují speciální vyšetření u imunologa.

Nemocné dítě nepatří do předškolního zařízení, je zde velká pravděpodobnost přenosu infekce na ostatní děti. Buďte ohleduplní k ostatním dětem i personálu předškolních zařízení.

Pokud je dítě nemocné, je potřeba, aby se léčilo v klidu doma.

Nemocem lze předejít, když děti učíme správně si mýt ruce

Podle Světové zdravotnické organizace se až 80 % všech infekcí přenáší špinavýma rukama. Veďte děti ke správným hygienickým návykům, naučte je správně si umývat ruce, a to zejména po použití toalety, po příchodu z venku, před jídlem, po smrkání, kýchání a kašlání či hraní si s domácími mazlíčky apod.

Podrobný návod, jak děti hravou a poutavou formou vést ke správnému a účinnému mytí rukou najdete v osvětovém letáku Státního zdravotního ústavu „Aby ručičky byly jako rybičky“, jehož nedílnou součást tvoří metodické pokyny, jak leporelo při práci s dětmi co nejlépe využít, aby si zásady techniky správné hygieny rukou děti osvojily co nejlépe.

Ke stažení:

►  osvětové leporelo Státního zdravotního ústavu „Aby ručičky byly jako rybičky“ (pdf; 5,24 MB)
► metodické pokyny k leporelu (pdf; 307 kB)
Zdroj: SZÚ

Čím můžeme podpořit imunitu u malých dětí?

Správnou výživou u dětí spočívající v časté konzumaci čerstvého ovoce a zeleniny, které jsou přirozeným zdrojem vitaminů.
Pravidelným pohybem a pobytem dětí venku na zdravém vzduchu.
Vhodným oděvem pro dítě (adekvátní oděv a obuv k aktuálnímu počasí).
V případě nemoci dítěte, dopřejte dítěti dostatečně dlouhou dobu pro léčbu a také následnou rekonvalescenci, předčasný návrat do kolektivu po nevyléčené rýmě může vést k další nemoci.
Dítě potřebuje dostatečný odpočinek, dlouhý a nerušený spánek.
Otužování dětí přispívá ke zvýšení imunity.

Imunitu děti zvyšuje očkování
Ke zvýšení imunity vašeho dítěte lze doporučit i tzv. nepovinné očkování, a to zejména očkování proti pneumokokům, meningokokům a proti žloutence A. Pneumokoky vyvolávají závažné, život ohrožující onemocnění mozku a jsou též častými původci zápalů plic a zánětů středního ucha. Novorozenci mají očkování hrazeno ze zdravotního pojištění, a je chybou ho nevyužít. Meningokoky vyvolávají závažné fatální onemocnění mozku s velmi rychlým průběhem. V současné době jsou k dispozici očkovací látky proti meningokokům skupiny B, C, Y, které se v našich podmínkách vyskytují. I když vakcíny nejsou levné, dají vám jistotu, že vaše dítě je chráněno. Žloutenka A, tzv. nemoc špinavých rukou je infekční onemocnění s povinnou hospitalizací, následným dietním režimem nemocného a omezením pohybu pro všechny osoby v kontaktu s nemocným na dobu 50 dnů po nákaze. Doporučované očkování vzhledem k omezením, které se nemocného a jeho okolí týkají, je jednoznačným ziskem pro dítě a celou rodinu.  Onemocnění je často zavlečeno z míst hojně turisty navštěvovaných (Itálie, Chorvatsko, Španělsko, Tunis, Maroko, Egypt), vakcína není sice levná, chrání však až 25 let.

Všechna tato očkování lze doporučit i personálu škol, který je vystaven vyššímu riziku přenosu infekce při práci s malými dětmi. Následná protiepidemická opatření v kolektivu, kde k výskytu onemocnění došlo, (která u žloutenky A trvají 50 dní) se očkovaných osob netýkají.

U dětí s častými respiračními infekcemi zvažte i očkování proti chřipce, které u nás není využíváno, u dětí má však velmi dobrý efekt, a např. v USA je 60 % dětí do 15 let věku každoročně očkováno. Také personál by se měl nechat očkovat, neboť toto očkování přináší jednoznačný profit.

Zdravotní pojišťovny přispívají na očkovací látky, je žádoucí příspěvky k těmto očkováním využít.
Přejeme Vám, aby Vaše dítě prožilo v předškolním zařízení jen radostné a obohacující chvíle.
V Praze 11. 9. 2018

Ing. Anna Füleová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých
MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru
Použité zdroje:

▪ Prof. MUDr. Anna Šedivá, CSc., Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Ústav imunologie, dostupné na:

▪ https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina-priloha/poruchy-imunity-casto-nemocne-dite-460173

▪ www.szu.cz


Pro školní rok 2019/20 je kapacita mateřské školy naplněna.