Aktuality ☀ MŠ

Školní rok 2021/22

Daňová sleva 2021 – formulář-  Daňová sleva 2021

Žadatelé slevy vyplní hlavičku a vytištěný dokument předají paní učitelce.

Paní ředitelka doplní částku a potvrzené vrátí zpět na třídu paní učitelce. 

 


Ředitelství ZŠ a MŠ Čisovice tímto oznamuje, v součinnosti
se zřizovatelem, uzavření provozu mateřské školy v době od
23.12.2021 do 2.1.2022 (období vánočních prázdnin).

Oznámení o uzavření MŠ v době vánočních prázdnin


VÁŽENÍ RODIČE,

V PÁTEK 5.11.2021  JE HLÁŠENA  ODSTÁVKA  ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČISOVICÍCH Č.P. 193,  Z TOHOTO DŮVODU BUDE V TENTO DEN UZAVŘENA MŠ A ZŠ ČISOVICE.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Odstávka ČEZ


Je spuštěno přihlašování na kroužky, více si přečtete v záložce KROUŽKY!
 
Kurz bruslení pro předškoláky a školáky – bližší informace najdete v Plánu akcí, dítě přihlásíte zápisem v šatně do přihlašovacího formuláře.

 
Přihlašování na dopolední kurz lyžování pomocí on-line systému, informace ke kurzu:
  • 15.10. ukončení možnosti přihlásit dítě na kurz lyžování

 
 
Vážení rodiče,
školní rok 2021/22 začne 1.9.2021. Informace k příchodu, vyzvedávání dětí,  omlouvání nepřítomnosti, stravného, vybavení dítěte do mateřské školy……. naleznete v záložce ORGANIZACE MŠ. Všechny děti mají od 1.9.2021 přihlášené stravování. Pokud vaše dítě první dny nebude přítomné, je potřeba do 30.8.2021 stravné odhlásit na email školní jídelny. Rodiče dětí, které nastupují do MŠ poprvé přinesou předvyplněné dokumenty k docházce dítěte nebo si vyžádají tiskopisy u paní učitelky.  Pokud bude vyzvedávat dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je potřeba přinést Zmocnění k vyzvedávání. Dokumenty k vytištění naleznete v záložce DOKUMENTY MŠ.
Udělejte si první den čas na předání dětí, vyřízení formalit….. začátky bývají náročné pro všechny zúčastněné. Přejeme si klidný nástup zejména nových dětí, které budou naši/vaši oporu potřebovat.
 
Těšíme se na děti a nové zážitky, které nás společně čekají.
Za paní učitelky
Žaneta Rubešová
 
Pokyny vydané nadřízenými orgány k zahájení školního roku:
Výše uvedené pokyny zpracované školou:
 
Doporučení pro první dny v mateřské škole:
– 1.9. před 8 hod se bude na parkovišti pohybovat mnoho vozidel. Žáci základní školy budou přicházet do školy. Pro rodiče mateřské školy je budova otevřena od 6.45 hod. 
– u vstupních dveří jsou umístěné zvonky pro každou třídu, kterými Vám paní učitelka umožní vstup do šatny, v šatně je potřeba používat respirátor a dezinfekci rukou
– maximální počet dospělých osob v šatně je 6, do šatny vstupuje s dítětem jen jeden  zákonný zástupce
– pro opuštění budovy je potřeba stisknout vypínač u vstupních dveří s označením „dveře“ (novinka, která zvýší bezpečnost Vašich dětí)