Aktuality ☀ MŠ

Školní rok 2022/23


Odklad školní docházky

informace pro rodiče z pedagogicko-psychologické poradny Příbram

Informace pro rodiče PPP Příbram


Kurz lyžování Chotouň

přihlašování je možné od 19.9.2022 přes portál organizátora

Chotouň 2023, podrobné informace

 


Vážení rodiče,

v úterý 11.10.2022 budou všichni jednotlivci (či sourozenci spolu) fotografováni na soubory s kalendářem. U prvňáčků se bude jednat o soubory speciálně připravené k nástupu do 1.třídy.
Pan fotograf vyfotí všechny děti i žáky, udělá soubory a poté si budete moci vybrat, zda soubor chcete či nikoliv. Kdo se fotit nebude chtít vůbec, nahlásí písemně paní učitelce. 
Pokud by se rodiče rozhodli nechat vyfotit děti jednotlivě a zároveň i se sourozencem, je to po nahlášení možné, ale musíte poté odebrat všechny soubory (z důvodu nákladů p.fotografa).
Ceny souborů: jednotlivci ZŠ, MŠ………………………...á 300,-Kč
                                          1.třída…………………..……..á 240,-bez kalendáře/350,-s kalendářem
 

Kurz plavání

Kurz plavání 2022/23 podrobné informace

 


Třídní schůzky pro rodiče se budou konat dne 13.9. od 16.45 hod. (po ukončení provozu MŠ). Každé oddělení ve své třídě. Vybíráme 1.000 Kč do fondu kultury (divadla, akce školy…) Volba třídního pokladníka.


Doporučení pro první dny v mateřské škole:
– 1.9. před 8 hod se bude na parkovišti pohybovat mnoho vozidel. Žáci základní školy budou přicházet do školy. Pro rodiče mateřské školy je budova otevřena od 6.45 hod. 
– u vstupních dveří jsou umístěné zvonky pro každou třídu, kterými Vám paní učitelka umožní vstup do šatny
– pro opuštění budovy je potřeba stisknout vypínač u vstupních dveří s označením „dveře“ (budova MŠ)

Vážení rodiče,

přípravy na školní rok probíhají v plném proudu. Těšíme se na děti a nové zážitky. V nejbližších dnech obdržíte informativní emaily od paní učitelek s podrobnějšími informacemi k organizaci prvních dní a k bezproblémovému nástupu do mateřské školy.

za všechny paní učitelky

Mgr. Žaneta Rubešová

zást. řed. pro MŠ


Orientace na našich stránkách:

Organizace MŠ = provoz, čas příchodu, odchodu, vybavení do MŠ, co do MŠ nepatří, odhlášení stravného, ohlášení nepřítomnosti…

Dokumenty MŠ = formuláře, přihlášky ke stažení

Aktuality MŠ = novinky, uzavření – omezení provozu, připravované akce (bruslení, lyžování…)

Plán akcí MŠ =  kalendář akcí – divadla, výlety, sportovní kurzy…