Aktuality ☀ ŠD

Informace k platbám za obědy a poplatku ŠD.

Obědy a poplatek ŠD za měsíc březen 2020 je potřeba uhradit v předepsané výši. Částka za nevyčerpané již uhrazené obědy a poplatek za ŠD vám budou vráceny. Pokud máte zadaný trvalý příkaz k úhradě poplatku, není potřeba jej rušit. Všechny vzniklé přeplatky budou k 30.6.2020 zúčtovány a vráceny, popř. převedeny do nového školního roku.


INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Vážení rodiče, vzhledem ke GDPR nebudou vyvěšena jména dětí a jejich zařazení do jednotlivých oddělení ŠD. Informace, které oddělení Vaše dítě navštěvuje, Vám sdělí vedoucí paní vychovatelka (event. třídní paní učitelka).


Ve školním roce 2019 – 2020 budou otevřena dvě oddělení ŠD.

Celková kapacita ŠD je 52 žáků. Do ŠD budou přijímání žáci 1. – 4. ročníku  dle kriterií pro přijímání žáků do ŠD.

Všichni zájemci z 1.třídy jsou zařazeni do I.odd. ŠD, zájemci z 2.třídy v II.odd. ŠD. 3.třída je rozdělena.


Vzdělávací plán ŠD