Dokumenty MŠ, zápis ☀

Dokumenty k zápisu do MŠ 2020-21

Seznam přijatých dětí 

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2020

Seznam nepřijatých dětí 

Seznam nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2020

Rozhodnutí o přijetí je možné si vyžádat na emailové adrese zaneta.rubesova@seznam.cz a vyzvednout si jej dne 5.6. od 9.30 – 11.00 hod

Rozhodnutí o nepřijetí bylo zasláno poštou.


15.5. bylo ukončeno příjímání žádostí o přijetí do MŠ. Do 30 dnů škola vydá rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do MŠ všem uchazečům zapsaným přes on-line formulář. V případě nutnosti, budeme jednotlivé uchazeče kontaktovat a žádat doložení potřebných dokumentů. Seznam přijatých uchazečů bude pod registračním kódem (registrační kód je uveden na žádosti) zveřejněn na vývěsce školy a webových stránkách. 

Informace pro rodiče k zápisu do mateřské školy ve školním roce 2020-21

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ ve školním roce 2020-21

Čestné prohlášení rodiče o řádném očkování

Dětský očkovací kalendář

Obecné dokumenty

Dokumenty Mateřská škola

Platby

  • Školné 500,- Kč/ měsíc  (Děti v posledním roce před nástupem do základní školy a děti s odkladem školní docházky jsou od platby školného osvobozené z důvodu povinné předškolní docházky.)