Dokumenty ☀ MŠ

Obecné dokumenty

  • pro nově přijaté děti:

Evidenční list

Zmocnění_k vyzvedávání

dokumenty prosíme předat v den nástupu do mateřské školy

Dokumenty Mateřská škola

Platby

  • Školné 500,- Kč/ měsíc celodenní docházka (Děti v posledním roce před nástupem do základní školy a děti s odkladem školní docházky jsou od platby školného osvobozené z důvodu povinné předškolní docházky.)
  • Je možné se domluvit na polodenní docházce s úplatou 250,- Kč/měsíc. Vyplněním formuláře Dohoda o docházce dítěte do mateřské školy určíte dobu pobytu v mateřské školy. Formulář Vám na Vaši žádost vydá paní učitelka.
  • Směrnice o výši úplaty za vzdělávání a školské služby na školní rok 2021/2022