Dokumenty ☀ MŠ

Obecné dokumenty

Dokumenty Mateřská škola

Platby

  • Školné 500,- Kč/ měsíc  (Děti v posledním roce před nástupem do základní školy a děti s odkladem školní docházky jsou od platby školného osvobozené z důvodu povinné předškolní docházky.)