Dokumenty ☀ MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/23

Pokyny pro rodiče k zápisu 2022/23

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Kritéria pro přijetí 2022/23


Obecné dokumenty

  • pro nově přijaté děti:

Evidenční list

  • evidenční list se odevzdává  do 14-ti dní od předání rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Zmocnění_k vyzvedávání

Přihláška ke stravování 2021/22

dokumenty prosíme předat v den nástupu do mateřské školy

Dokumenty mateřská škola

Platby

  • Školné 500,- Kč/ měsíc celodenní docházka (Děti v posledním roce před nástupem do základní školy a děti s odkladem školní docházky jsou od platby školného osvobozené z důvodu povinné předškolní docházky.)
  • Je možné se domluvit na polodenní docházce s úplatou 250,- Kč/měsíc. Vyplněním formuláře Dohoda o docházce dítěte do mateřské školy určíte dobu pobytu v mateřské školy. Formulář Vám na Vaši žádost vydá paní učitelka.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2022-23