Organizace ☀ ZŠ

Organizace ZŠ

 • Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020.
 • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.
 • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Prázdniny

 • Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny ve dnech 8. 3. – 14. 3. 2021.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021.
 • Pátek 2.dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31.srpna 2021.
 • Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Provoz základní školy

 • Vyučování začíná denně v 8:00 hod. Budova školy se otevírá v 7:30 hod
 • Po přezutí odchází žák do třídy.
 • Uvolnění žáka ze školy dříve než končí vyučování podle rozvrhu hodin je možné jen výjimečně. Učitelka předá žáka osobně rodičům.
 • Bude-li nutné z provozních důvodů ukončit vyučování a provoz ŠD jinak, budete informováni zápisem v žákovské knížce (notýsku).

Omluvy dětí

 • Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně nebo telefonicky a sdělit mu příčinu absence žáka.
 • Po opětovném nástupu do školy žák předloží omluvenku třídnímu učiteli.
 • Omluvenku je potřeba přinést do 3 dnů po skončení absence.

Upozornění