Aktuality ☀ ZŠ

Organizace posledních dnů školního roku 2021/2022


Pondělí 27.6.2022
1.tř. – vyučování končí v 11:40 hod.

2. – 5.tř. – vyučování končí ve 12:35 hod.

Třídní učitelé ve svých třídách.

Úterý 28.6.2022

1., 3.tř. – výlet – Zeměráj

2., 4., 5.tř. – vyučování končí ve 12:35 hod.

Třídní učitelé ve svých třídách.

V době od 16:00 do 18:00 hod. bude ve škole probíhat DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO VEŘEJNOST s pěveckým vystoupením našeho hudebního kroužku. Jste srdečně zváni.

Středa 29.6.2022

1. – 5. tř. – vyučování končí v 11:40 hod.

Třídní učitelé ve svých třídách.

Čtvrtek 30.6.2022

1.- 5. tř. – předání vysvědčení první vyuč. hodinu, poté žáci odchází domů

5.tř. – slavnostní rozloučení s žáky a rodiči

Školní kuchyně v tento den vaří pouze pro MŠ, odpolední ŠD již není.

Krásné prázdniny všem J                                Lenka Hejnicová

Zápis ukrajinských dětí/žáků do MŠ a ZŠ

zvláštní zápis do předškolního a základního vzdělávání podle Lex Ukrajina školství

Oznámení zápisu ZŠ – Lex Ukrajina

Žádost o přijetí dítěte do ZŠ česko-ukrajinsky

Výsledky přijímacího řízení


Třídní schůzka 1.roč.


V měsíci červnu 2022 (předběžně počítáme s 21.6.2022) bude probíhat seznamovací třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků s paní učitelkou. O přesném termínu budete informováni na webových stránkách do konce měsíce května.


Oznámení o přijetí do 1. třídy na školní rok  2022-2023


 


Zápis do 1. ročníku ZŠ Čisovice

pro školní rok 2022/2023

úterý 26. 4. 2022 od 13:00 do 16:30 hod.

 
Dokumenty a informace ke stažení:


Den otevřených dveří v ZŠ a zápis do 1. ročníku ZŠ Čisovice:  

podrobné informace ke stažení


Základní škola a Mateřská škola Čisovice, okres Praha-západ

Čisovice 193, 252 04   Čisovice / telefon: 318 592 825, 606 081 454, 608 733 977, 318 592 854,
Email: zs.cisovice@centrum.cz,www.zsmscisovice.cz

Č.j. 41/22

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání     (školský zákon), v    platném    znění,      vyhlašuji na den 9.5. 2022  ředitelské volno pro žáky Základní školy a Mateřské školy Čisovice, okres Praha-západ, a to z organizačních a provozních důvodů.

V Čisovicích 7.2.2022                                       Mgr. Lenka Hejnicová

                                                                             ředitelkaRozvrhy hodin jednotlivých tříd ke stažení 

Rozvrhy-hodin_2021-2022

______________________________________________________________________________

Ředitelské volno 27.09. a 22.12. 2021


Je spuštěno přihlašování na kroužky, více si přečtete v záložce KROUŽKY!

Kurz bruslení pro předškoláky a školáky – bližší informace najdete v Plánu akcí


Přihlašování na dopolední kurz lyžování pomocí on-line systému, informace ke kurzu:
  • 15.10. ukončení možnosti přihlásit dítě na kurz lyžování


Rozvrhy hodin jednotlivých tříd ke stažení 

Rozvrhy-hodin_2021-2022

______________________________________________________________________________

Ředitelské volno 27.09. a 22.12. 2021


Je spuštěno přihlašování na kroužky, více si přečtete v záložce KROUŽKY!

Kurz bruslení pro předškoláky a školáky – bližší informace najdete v Plánu akcí


Přihlašování na dopolední kurz lyžování pomocí on-line systému, informace ke kurzu:
  • 15.10. ukončení možnosti přihlásit dítě na kurz lyžování

V novém roce 2022 se těšíme na žáky v pondělí 3.1.2022. Opět testujeme.

Školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, chtěla bych vás stručně  informovat o zahájení provozu školní družiny ve školním roce 2021/2022. Pro rodiče žáků 1.-3.třídy mám dobrou zprávu. Místo je pro všechny zájemce, kteří odevzdali přihlášku do ŠD! Tím se naplnila max. kapacita 52 míst.Od pondělí 6.9.2021 mohou i nadále docházet do ŠD všichni přihlášení žáci 1.-3.třídy. 1.třída je zařazena do I.odd. (paní vychovatelka B.Kuchařová), 2.třída do II.odd. (paní vychovatelky: I.Matějková, K.Javůrková), 3.třída bude rozdělena v pondělí 6.9.2021, budete informováni paní vychovatelkami.Vyzvedávat po obědě je možno buď osobně v době od cca 12:00 hod. do 12:10 hod. (upřesníme dle času ukončení obědů příští týden), dále pak až od 12:45 hod. (z organizačních a provozních důvodů). Ve výjimečných případech je  vyzvedávání v mezidobí možné po předchozí domluvě s paní vychovatelkou. Provoz ranní družiny se nemění (7:00-7:30 hod.). Prosím, od pondělí 6.9.2021 ráno zvoňte na 5.třídu – ŠD II.
Krásný den, L.Hejnicová.

Organizace 1. týdne v ZŠ

Středa 1. září 2021

Zahájení nového školního roku 2021/2022 proběhne pro všechny od 8.00 hod.  v jednotlivých třídách .

Do budovy ZŠ mohou doprovodit rodiče pouze žáky 1.třídy, a to jen 1.den. Vstup třetím osobám do budovy školy zatím není umožněn.

Slavnostní přivítání prvňáčků bude v 1.třídě ZŠ (1.třída vlevo za šatnami ve staré části budovy ), následovat bude focení dětí, rodiče budou mít v tuto dobu možnost vyplnit nové dokumenty, mluvit s paní učitelkou. Prvňáčci se budou testovat až 2.září.

Žáky 2. – 5.třídy si vyzvednou před hlavním vchodem třídní paní učitelky.

Ve třídách proběhne po přivítání nejprve antigenní testování, dále žáci  dostanou přihlášky do ŠD, ŠJ a jiné listiny k vyplnění (prosíme o vybavení žáků průhlednými deskami).

Vyučování končí po první vyučovací hodině (v 8.45 hod.). Tento den nefunguje pro žáky ŠJ, ŠD.

Čtvrtek 2. září 2021

Vyučování končí: 1., 2., 3. třída v 11.20 hod., poté se odchází na oběd.

Vyzvedávat žáky možno od   11.40 hod.!

                                4., 5. třída v 11.50 hod.,  poté se odchází na oběd.

Vyzvedávat žáky možno od   12.05 hod.!

Družina a školní jídelna od 2. dne otevřeny dle běžného provozu.

Pátek 3. září 2021

Vyučování končí: 1., 2., 3. třída v 11.20 hod., poté se odchází na oběd.

Vyzvedávat žáky možno od   11.40 hod.!

                                4., 5. třída v 11.50 hod.,  poté se odchází na oběd.

Vyzvedávat žáky možno od   12.05 hod.!

Od  pondělí 6.září 2021 bude vyučování probíhat dle rozvrhu hodin (žáci obdrží ve čtvrtek 2.9.2021). Tento den budou žáci opět testováni.

                                                           Mgr. Lenka Hejnicová

                                                              

Vážení rodiče,

ráda bych Vás informovala o aktuálním stavu ve škole. Stavební práce se dokončují, zbývá pár posledních úprav, uklidit a ve středu 1.září 2021 se na Vás a především Vaše děti budeme těšit! Vzhledem k tomu, že stále pracuji na dvou frontách (ředitelnu si stěhuji tento týden), čekejte ještě bližší informace nejpozději v pondělí 30.8. po pedagogické radě.

Dnes Vám mohu tedy potvrdit „normální“ začátek školního roku. 1.9. uvítáme žáky ve 2 nových učebnách, budou k dispozici nová sociální zařízení, v činnosti bude pro ZŠ od 2.9. nová školní kuchyně, rozšířená odhlučněná jídelna i školní družina.

1.září – žáci budou ve škole max. jednu hodinu. Prosím o donesení desek na různé přihlášky a dokumenty.

              1.třída – slavnostní uvítání žáčků, děti bez testů (otestujeme až 2.9.), roušky pouze ve společných prostorách (chodba, WC).

                              Rodiče mohou být při uvítání přítomni s respirátory a bez příznaků akutního respiračního onemocnění.

              2. – 5.třída – antigenní testy již 1.9. ve třídách, roušky opět ve společných prostorách, ve třídě nebudou povinné.

                              Rodiče jako třetí osoby nemají zatím povolen vstup do školy.

2., 3.září – vyučování bude končit pro všechny po 4.vyuč hodině (kvůli obědům ještě upřesníme).

6.září – další antigenní testování, vyučuje se již dle rozvrhu hodin. Třetí testování proběhne 9.září.

Testování ve škole lze nahradit negativním testem z odběrového místa, nebo pokud neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci Covid-19.

Lenka Hejnicová

priloha_941509867_0_Vyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních opatřeních ve školách 25_8_2 – FINAL (1)

Pouze v pondělí z důvodu testování nebude provoz ranní ŠD.