Aktuality ☀ ZŠ

Gratulujeme našim pěti žákům z 5.třídy, kteří se hlásili na osmiletá gymnázia. Máme velkou radost, že byli všichni přijati!!

Velký dík patří paní učitelce Janě Seibertové za přípravu.


Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

srdečně Vás zveme na třídní schůzku

dne 15.6.2021 v 17:00 hod.,

která se bude konat v 1.třídě ZŠ.

 

Program:

– seznámení s paní učitelkou

– používané učebnice, sešity, metody výuky

– pomůcky pro výuku

– aktivity ZŠ

 

 

 

V Čisovicích dne 31.5.2021

                                                                                             Mgr. Lenka Hejnicová

 

Informace k provozu školní jídelny.

V době od 31.5.2021 do 31.8.2021 bude z důvodu rekonstrukce uzavřen provoz školní kuchyně a školní jídelny.

Děkujeme za pochopení.


 

Informace k provozu školy od 17.5.2021

Vážení rodiče,

od pondělí 17.5.2021 mění novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních následující:

– na území celé ČR se umožňuje osobní přítomnost žáků 1.stupně bez rotací. Na území celé ČR se ruší povinnost homogenních tříd a skupin. Zároveň MŠMT školám doporučuje i nadále omezit kontakty mezi dětmi, žáky a studenty z různých tříd a skupin tam, kde je to možné.

Dále žáci nemusí nosit roušky ve venkovních prostorách při zachování odstupu 2 m.

Nošení roušek ve vnitřních prostorách platí stále.

TV ve venkovních prostorách již probíhat může.

Od pondělí 17.5. se vrací běžný provoz školní družiny (tedy od 7:00 do 16:45 hod.).

Pouze v pondělí z důvodu testování nebude provoz ranní ŠD.

ŠD bude probíhat opět ve dvou odděleních jako za běžného provozu.

Testování antigenními testy bude probíhat každé pondělí (či po nástupu žáka do školy).

Nástupy jednotlivých tříd do školy budou neměnné – tedy každý den budou třídy přicházet ve stejnou dobu dle následujícího rozpisu:

2. třída – 7:30 hod. – zadním vchodem (každý den)

5. třída – 7:30 hod. – 7:35 hod. – hlavním vchodem

4. třída – 7:35 hod. – 7:45 hod. – hlavním vchodem

3. třída – 7:45 hod. – 7:50 hod. – hlavním vchodem

1. třída – 7:50 hod. – 8:00 hod. – hlavním vchodem

V případě sourozenců bude umožněn vstup oběma ve stejnou dobu (= dobu toho dítěte, co má nastoupit dříve).

Výsledky přijímacího řízení do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2021/2022

ČTĚTĚ ZDE ⇓

Oznámení_o_přijetí_2021-2022[5573]


Č.j. 109/21 

  

   V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání     (školský zákon), v    platném    znění,      vyhlašuji

na dny 28.06., 29.06, 30.06. 2021  ředitelské volno pro žáky Základní školy a Mateřské školy Čisovice, okres Praha-západ,

a to z organizačních a provozních důvodů.

V Čisovicích 30.4.2021                                       Mgr. Lenka Hejnicová

                                                                             ředitelka

 


Návrat žáků do škol od 12.4.2021

Informace k nástupu dětí a žáků 12.4.2021

Odkaz s informacemi o testování a leták s odpověďmi na očekávatelné otázky:  https://testovani.edu.cz/

Instruktážní leták k samotestování dětí a žáků:  testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21


Informace k zápisu do 1. třídy ZŠ

    Čtěte zde  ⇒   Zápis do ZŠ 2021


ZÁPIS DO 1.třídy ZŠ pro školní rok 2021/2022

proběhne na naší škole ve druhé polovině měsíce dubna 2021. Přesný termín, organizaci a dokumenty k zápisu zveřejníme na webových stránkách školy do konce března 2021.

Vážení rodiče, bohužel Vám musím sdělit, že z důvodu krizového opatření vlády i nadále zůstává naše ZŠ a MŠ uzavřena. V příloze zasílám kompletní informace MŠMT.

1. FÁZE OTEVÍRÁNÍ ŠKOL A REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ: 

priloha_889355186_1_tabulka01 (003)

Ve dnech 8.3. – 14.3.2021 jsou jarní prázdniny žáků ZŠ.

Ve dnech 1.3.2021 – 21.3.2021 bude ředitelka školy k zastižení na mob. čísle: 606 081 454.

Vážení rodiče,

bohužel Vám musím sdělit, že z důvodu krizového opatření vlády ze dne 26.2.2021 se od pondělí 1.3.2021 uzavírá i celá naše ZŠ a MŠ. V příloze zasílám kompletní informace MŠMT.

Paní učitelky třídní Vás v nejbližší době budou informovat, jak bude probíhat distanční výuka.

Podologické vyšetření se tímto v termínu 4.3.2021 ruší.

S přáním pevného zdraví, Mgr. Lenka Hejnicová, ředitelka školy.

Příloha: INFORMACE-K-PROVOZU-ŠKOL-A-ŠKOLSKÝCH-ZAŘÍZENÍ-OD-27.-ÚNORA-2021.pdf


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
 v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud.

INFORMACE K PROVOZU OD 1.2.2021 do 14.2.2021

Žáci 1. a 2. tříd. se i nadále budou vzdělávat prezenčně. Žáci 3., 4. a 5. třídy distančně.  Zatím je tento provoz do 14.2.2021.

Všichni žáci, učitelé a ostatní zaměstnanci musí používat po celou dobu pobytu ve škole roušky. Tímto vás opět musím požádat o vybavení dětí minimálně 2 rouškami (pokud budou děti zůstávat i v odpolední družině, budou potřebovat jistě i roušku na výměnu). Budeme samozřejmě opět více větrat, chodit s dětmi ven. Nezapomínejte je, prosím, vybavit i věcmi na převlečení, teplou obuví. Venku budeme za každého (skoro každého) počasí! Zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání nejsou nadále povoleny ☹

Školní družina bude plně v provozu ve dvou homogenních skupinách (včetně ranní od 7:00 hod.).

Školní jídelna bude v provozu také. Děti 1. a 2. třídy automaticky přihlásíme od 4.1.2021. Odhlašovat můžete opět dle pravidel Stravovacího řádu ZŠ.

Nástup 1.třídy – hlavním vchodem v době od 7:50 do 8:00 hod.,

Vyzvedávání dětí po obědě možno od 11:55 hod.

Nástup 2.třídy – hlavním vchodem v době od 7:35 do 7:45 hod.

 Vyzvedávání dětí po obědě možno po, út. od 12:55 hod.,

                                                            st.-pá od 12:15 hod.  

Moc se na vás všechny těšíme a doufáme, že se brzy uvidíme v normálním provozu!

29.1.2021                                                                  Mgr. Lenka Hejnicová

Těšíme se na Vás 4.1.2021

Z důvodu vládních nařízení je na dny 21. a 22.12.2020 vyhlášeno volno pro žáky ZŠ.

Poděkovani – ZŠ a MŠ Čisovice – Den boje proti rakovině

Důležité upozornění

INFORMACE K PROVOZU OD 30.11.2020

1.třída

Ranní družina – provoz od 7:00 do 7:30 hod. v 1.třídě.

Ranní nástup dětí bez družiny: od 7:50 do 8:00 hod.

Vyzvedávání po obědě možno od 11:55 hod.!

2.třída

Ranní družina – provoz od 7:00 do 7:30 hod. ve 2.třídě.

Ranní nástup dětí bez družiny: od 7:40 do 7:50 hod.

Vyzvedávání po obědě možno po, út. od 12:45 hod.,

                                                  st. – pá od 12:15 hod.!

3.třída

Ranní družina – provoz od 7:00 do 7:30 hod. ve 3.třídě.

Ranní nástup dětí bez družiny: od 7:35 do 7:40 hod.

Vyzvedávání po obědě možno od cca 12:50 hod.

4.třída

Ranní nástup dětí bez družiny: od 7:25 do 7:35 hod.

Vyzvedávání po obědě možno od cca 12:45 hod.

5.třída                                                                             

Ranní nástup dětí bez družiny: od 7:20 do 7:25 hod.

Žáci končí po obědě v cca 13:00 hod.

(ve 13:30 hod. v pondělí, kdy mají 6 vyuč.hodin)

30.11.2020 Mgr. Lenka Hejnicová

Informace k ošetřovnému naleznete zde:

TZ_13_10_2020_jak_na_osterovne_od_14_10


Z důvodu současných vládních opatření se musí brigáda přeložit na jiný termín 🙁

13.10.2020                                                                            Žaneta Rubešová

 


Z důvodu Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje na 1. stupni ZŠ nebude v době od 5.10.2020 do 18.10.2020 vyučován v hudební výchově zpěv a nebudou se konat zájmové kroužky (netýká se kroužků do maximálního počtu 10 žáků – AJ).

Více naleznete zde:


AKCE  „72 HODIN“

Projekt „Zahrada bádání bez hranic“ MŠ Čisovice

Organizace prací: Přírodní zahrada, organizace prací

Dotazy, nabídky spolupráce, materiálu…… směřujte na Žanetu Rubešovou, rubesova@zsmscisovice.cz

Vzhledem k hygienickým omezením prosím o nahlášení počtu osob předem (u dětí ročník ZŠ, MŠ), abychom mohli zvolit správné rozdělení do skupin…atd. Občerstvení v průběhu brigády bohužel zajistit nemůžeme, ale na cestu domů Vás drobným pamlskem vybavíme 🙂

Seznámení s projektem:

Zahrada bádání bez hranic, seznámení s projektem

AKCE  „72 HODIN“

Projekt „Zahrada bádání bez hranic“ MŠ Čisovice

 V sobotu 17.10.2020 od cca 9 hod. proběhne na zahradě  školy opět dobrovolná akce „72 hodin“. Cílem této celostátní akce je zapojení lidí např. do čištění parků, veřejných zahrad, různých menších oprav atd. My jsme se již sedmým rokem rozhodli zapojit a pomoci naší školní zahradě (letos sice poloviční, ale o to více potřebné). Pokud budete mít čas a chuť, přijďte i se svými dětmi (pomocníky)  plevelit, hrabat, okopávat, přesazovat  vykopané stromky, stříhat, ale hlavně brousit, natírat a obnovovat dopadové plochy.

Letos bychom se chtěli  hlavně zaměřit na herní prvky (zbroušení, nátěr), údržbu laviček. Je třeba rozvozit a rozhrnout písek u dopadových ploch.

S sebou si kromě dobré nálady vezměte i nástroje, které by se mohly hodit: kolečka, lopaty, hrábě, motyčky, nůžky na keře,  event. štětce, dále dle vašich možností.

Zřizovatel zajišťuje barvy, štětce, brusný papír a písek k dopadovým plochám.

Malé občerstvení po akci zajistíme. (Aby děti i dospělí dodržovali pitný režim během celé akce :-), doporučuji vzít si ho do vlastní flašky.)

Těšíme se na vás! 🙂


HRAVÉ LYŽOVÁNÍ

Aktuální nabídka HLy 2021 od 4 let

upozornění na ukončení přihlášek


Den boje proti rakovině


Č.j. 184/20  

   V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,      

vyhlašuji na den 16.11.2020  ředitelské volno pro žáky

Základní školy a Mateřské školy Čisovice, okres Praha-západ, a to z organizačních a provozních důvodů.

V Čisovicích 16.9.2020                                       Mgr. Lenka Hejnicová

                                                                                            ředitelka


 

14.9.2020 – fotografování jednotlivých tříd a skupinek


Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci (především v Praze) a z preventivních důvodů jsem se rozhodla od pondělí 7.9.2020 o znovuzavedení nošení roušek ve společných prostorách naší školy (bude se jednat o šatny v ZŠ i MŠ, chodby v ZŠ, toalety v ZŠ, školní jídelnu – kromě stravování).

 V ZŠ

Každý žák bude potřebovat 2 roušky (2. náhradní bude mít uloženu v pytlíku). Ve třídách bude záležet na paní učitelkách dle druhu činností, v lavici je žáci mít nemusí. Chceme tím předejít uzavírání tříd, či dokonce škol. Zároveň Vás žádám o nevstupování do školních prostor, pokud nebudete mít dopředu domluvenou schůzku s paní učitelkou či se mnou (nebo v naléhavých případech). 

V MŠ

Nošení roušek se týká pouze rodičů v šatně. Jen připomínám, že vodit a vyzvedávat dítě má pouze jeden rodič (prarodič atd.).

Nechci Vás zbytečně stresovat, ale zároveň bych ráda udělala kroky k tomu, aby předškolní a školní výuka probíhala co nejdéle (pokud možno pořád!) tady ve škole!

Předem děkuji za pochopení a věřím, že vše společně zvládneme. L.Hejnicová


Vážení rodiče,

dovolte mi Vás tímto emailem přivítat do nového školního roku 2020/2021. Zítra má být deštivo, proto tak činím již dnes „na dálku“. Doufám, že se ale letos budeme vídat více osobně 🙂 Všem nám přeji pokud možno klidnější a dobrý školní rok! V několika bodech Vám stručně shrnu, co nás teď na začátku čeká.

– 1. září se otevírá MŠ v 6:45 hod., z důvodu epidemiologické situace žádáme rodiče, aby odváděl děti do šatny MŠ vždy pouze jeden z Vás (platí do odvolání), zároveň Vás žádáme při vstupu o dezinfekci rukou (viz příloha tohoto emailu), dětem doporučujeme dát do pytlíku 2 roušky pro případ potřeby. Obědy mají všechny děti v MŠ zajištěny. Pokud 1.9.2020 nepůjdete, prosíme o odhlášení na email. adrese: stravne.zsmscisovice@seznam.cz. 

– 1. září se zahajuje školní rok v ZŠ v 8 hodin v jednotlivých třídách. 2. – 5.třída bez přítomnosti rodičů v budově (kromě nově přijatých žáků, pokud bude potřeba jejich doprovod do třídy).

                                                                                                            1. třída – první den bude umožněn vstup rodičů do třídy, kde proběhne uvítání prvňáčků, poté i jejich fotografování.

   2. – 5. třída bude mít i vzhledem k předpovědi počasí uvítání max. do půl hodiny (rodiče mohou na děti počkat mimo budovu školy).

– Do šaten ZŠ nebudou mít rodiče ani jiní dospělí přístup (jen pokud si to nevyžádají okolnosti) – z důvodu ochrany zdraví žáků.

– Připomínám desky na dokumenty, které žáci první den obdrží.

– ŠJ a ŠD je v provozu až od 2.9.2020.

– Ranní ŠD začíná v 7:00 hod. ve 2.třídě ZŠ. Je určena pro 1. -3. roč., dle počtu přihlášených bude k dispozici i několik míst pro 4.třídu. Přijímáni budou žáci v pořadí od nejmladšího, dále dle dopravní dostupnosti či spec. potřebám (podpůrná opatření realizovaná v ŠD). Přijímání bude ukončeno do 7.9.2020.Přihlášku do ranní ŠD obdržíte po 2.týdnu školy.

 – Budou vytvořena 2 neměnná oddělení: I.odd. – 1., 4.tř. 

                                                                  II.odd. – 2., 3.tř.     (dle počtu přihlášených jsou možné i změny). 

– Žáci mají u sebe roušku v pytlíku, kterou využijí v případě potřeby. Zatím její nošení není v budově školy povinné.

– Po vstupu do školy si žáci dezinfikují ruce.

– Abychom předešli zbytečným nepříjemnostem, žádám Vás o spolupráci, co se týká zdravotní prevence. Pokud Vaše dítě jeví známky respiračního či jiného onemocnění, neposílejte ho do MŠ, ZŠ! Máme zákonnou povinnost chránit zdraví všech dětí a po zaznamenání zdravotních problémů dítěte ho musíme ihned izolovat a kontaktovat zákonné zástupce. Může se stát, že dítě ani do školy nevpustíme (pokud přijde v přítomnosti rodiče).

– Dále bych chtěla upozornit na probíhající stavbu na pozemku školy. Je oddělena plotem, děti a  žáky s bezpečností seznámíme. Stavba by měla trvat do července 2021. OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI

– Kroužky budeme otevírat dle Vašeho zájmu, připravili jsme i několik novinek. Zájem budeme zjišťovat během měsíce září.

– Vyúčtování přeplatků školného proběhne během měsíce září. 

– Více informací se dozvíte postupně od třídních paní učitelek a  na webových stránkách školy.

Tak už zbývá jen zítra vykročit tou  správnou nohou 🙂 

Lenka Hejnicová 

ředitelka

ZŠMŠ Čisovice

tel.: 318 592 825, 854

zs.cisovice@centrum.cz

www.zsmscisovice.cz

Organizace 1. týdne v ZŠ

Úterý 1. září 2020

Zahájení nového školního roku 2020/2021 proběhne pro všechny od 8.00 hod. na zahradě školy před hlavním vchodem (při nepříznivém počasí v jednotlivých třídách ).

Následně odejdou žáci do svých tříd. Po přivítání dostanou přihlášky do ŠD, ŠJ a jiné listiny k vyplnění (prosíme o vybavení žáků průhlednými deskami).

Slavnostní přivítání prvňáčků bude v 1.třídě ZŠ (třída proti hl. vchodu), následovat bude focení.

Vyučování končí po první vyučovací hodině (v 8.45 hod.). Tento den nefunguje pro žáky ŠJ, ŠD.

Středa 2. září 2020

Vyučování končí: 1., 2., 3. třída v 11.20 hod., poté se odchází na oběd.

Vyzvedávat žáky možno od   11.40 hod.!

                                4., 5. třída v 11.40 hod.,  poté se odchází na oběd.

Vyzvedávat žáky možno od   11.55 hod.!

Družina a školní jídelna od 2. dne otevřeny dle běžného provozu.

 

Od  3.září 2020 bude vyučování probíhat dle rozvrhu hodin (žáci obdrží ve středu 2.9.2020).

 

                                                           Mgr. Lenka Hejnicová

                                                                ředitelka  školy


INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče, chtěli bychom Vás informovat o počátku stavebních úprav, které nám zajistí tolik očekávanou přístavbu školy. Během měsíce srpna začínají na pozemku školy probíhat první stavební činnosti. Prostor, kam není povolen vstup, je z důvodu bezpečnosti ohraničen plotem. O všem, co se bude týkat provozu školy a školky, Vás budeme průběžně informovat.   Nástup 1.9.2020 se nemění, přesná organizace prvního dne bude k dispozici poslední srpnový týden. Dále čekám na pokyny z MŠMT, které se budou týkat organizace školní družiny apod. Ministerstvo slíbilo, že je školy budou mít k dispozici 17.8.2020. Po jejich obdržení Vás budu následně informovat.

                                                                                                     Mgr. Lenka Hejnicová


Úřední hodiny ředitelky školy budou až od 4.8.2020 po předchozím emailovém kontaktu. V době od 13.7.2020 do 3.8.2020 je mimo telefonický a emailový dosah.


30.6.2020 v 16.00 hod. třídní schůzka prvňáčků.


  Č.j. 157/20   

 

   V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání     (školský zákon), v    platném    znění,      vyhlašuji

na dny 29.6.2020, 30.6.2020  ředitelské volno pro žáky Základní školy a Mateřské školy Čisovice, okres Praha-západ,

a to z organizačních a provozních důvodů.

 

 

V Čisovicích 3.6.2020                                       Mgr. Lenka Hejnicová

                                                                             ředitelka


Průběh vzdělávání ve školní skupině od 25.5. do 30.6.2020

– V ZŠ je otevřena jedna školní skupina (naplněna max. do 10 žáků) – zájem k 18.5.2020 má 9 žáků.

– Školní skupinu má na starosti paní vychovatelka Javůrková (mob.  +420 773 870 328).

– Nástup dětí do školní skupiny probíhá každý den od 7:45 do 7:50 hod. před hlavním vchodem do ZŠ. Vzhledem k tomu, že paní vychovatelka musí děti před nástupem do školy změřit (při zvýšené teplotě 37°C   a vyšší nebude žák vpuštěn do školy) a dále je s nimi sama, prosím o dochvilnost, pokud se žák opozdí, nemůže být již vpuštěn do školy. Po vstupu do budovy se  žáci přezují, dezinfikují ruce a odcházejí do třídy.

– Výuka bude pro všechny probíhat ve 2.třídě ZŠ od 8:00 hod.

– Žáci přicházejí do školy s rouškou. Doporučuji mít ve vlastním sáčku ještě 1 náhradní. (Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistila náhradní, pokud budou potřeba.)

– Během vyučování, pokud žák pracuje samostatně v lavici, roušku mít nemusí. Na chodbě a v jiných částech školy roušky mít žáci musí.

– Během dopoledne žáci ve škole vypracovávají stejné úkoly, jako kdyby byli na distančním vzdělávání doma. Prosím všechny o donesení pracovních sešitů a učebnic! Paní učitelky třídní všem zadají práci emailem. Paní vychovatelka dohlíží na vypracovávání zadaných úkolů, sama nevyučuje. Pokud někdo nemá možnost vytisknout prac. listy, bude mu to umožněno  ve škole.

– Oběd bude ve 12:35 hod. Upozorňujeme, že jídlo nelze 1.den nemoci (či jiné absence) vydávat do jídlonosičů (z hygienických důvodů)! Přihlášení žáci jsou automaticky zapsáni i na oběd.( Pokud oběd nechcete, prosím, o sdělení emailem paní kuchařce – adresu naleznete na web. stránkách.)

– Odchod ze školy ve 13 hod. Odpolední skupinu z personálních důvodů bohužel nejsme schopni zajistit.

– V průběhu dne se po každé vyuč. hodině dezinfikují kliky, menší plochy, kterých se žáci dotýkají, toalety apod. V středu 20.5.2020 proběhla v celém areálu školy (MŠ, ZŠ, ŠJ, zahrada) prostorová a plošná dezinfekce. Garantováno je preventivní působení proti viru COVID-19 v době min. 3 týdnů. 

 – Podmínkou přijetí do skupiny je vyplněné a podepsané čestné prohlášení (v příloze tohoto emailu) s datem 25.5. (max. 24.5.) 2020, které žák odevzdá paní Javůrkové v pondělí 25.5.2020.

– Více informací naleznete v emailu ze 7.5.2020 nebo na webových stránkách v záložce Aktuality ZŠ.

                                                                                                                                                                                                                                                                               Mgr. Lenka Hejnicová.


Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2020-21


Znovuotevření ZŠ

čestné prohlášení – aktuální verze


Zápis do ZŠ 2020


Informace k platbám za obědy a poplatku ŠD.

Obědy a poplatek ŠD za měsíc březen 2020 je potřeba uhradit v předepsané výši. Částka za nevyčerpané již uhrazené obědy a poplatek za ŠD vám budou vráceny. Pokud máte zadaný trvalý příkaz k úhradě poplatku, není potřeba jej rušit. Všechny vzniklé přeplatky budou k 30.6.2020 zúčtovány a vráceny, popř. převedeny do nového školního roku.


Vážení rodiče,

po dnešní (23.3.) tiskové konferenci ministra školství Roberta Plagy jsem se Vám rozhodla poslat další informace. 

– Někteří se mě ptáte, jak si můžete zažádat o ošetřovné pro děti starší 10 let. Zatím to ještě vystavovat nemůžu, zítra (tj. v úterý 24.3.2020 musí ještě schválit poslanecká sněmovna). Bude se jednat o OČR pro živnostníky, dále o OČR na děti do 13 let. Jak bude jasno, opět napíšu a budu potvrzovat. Bohužel mé technické vybavení mi umožňuje Vám posílat naskenované podepsané tiskopisy jako JPG, PDF nelze. Pokud byste přesto potřebovali originál, dejte mi vědět, domluvíme se na předání. Není problém. 

– Dle vyjádření pana ministra se do školy všichni vrátíme nejdříve v polovině května. Přiznám se, trochu jsem se zhrozila! Tedy především jako rodič dvou školáků Smějící se Chci tím říci, že Vám plně rozumím.  Je těžké skloubit domácí výuku ratolestí s péčí o domácnost, prací z domova či běžnou prací. Zdravotníky a jiné profese obdivuji!! Proto Vám chceme tuto nelehkou dobu usnadnit co nejvíce. Pokud byste měli jakékoli pochybnosti, dotazy, připomínky, já i paní učitelky jsou Vám plně k dispozici. Určitě od Vás uvítáme zpětnou vazbu. Chci Vás ubezpečit, že pokud něco nestihnete, nezvládnete, procvičí se později, třeba v příštím školním roce. Předpokládám, že paní učitelky (kromě 5.třídy) budou s dětmi pokračovat i v dalším ročníku. Líbí se mi i názor, který pan ministr pronesl, že tato nelehká doba nemá žáky naučit vědomosti, ale spíše jim přinést samostatnost, zodpovědnost, úctu k rodinným hodnotám, důležitost zdraví, pomoc bližním, úctu ke starším apod.

Dále budu tento týden připravovat zápis do 1.ročníku. Vše vyvěsím na webové stránky. Nejen kvůli němu mě kontaktovala PPP Příbram, abych Vám poskytla následující informace:

 

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje je od pondělí 16. 3. 2020 UZAVŘENA na všech svých pracovištích na dobu neurčitou.
Jakékoliv změny týkajících se provozu PPP SK budou zveřejněny na webových stránkách www.pppstredoceska.cz

 

Informace k zápisům dětí do prvních tříd základních škol:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 (www.msmt.cz). V rámci těchto opatření se správní řízení o zápisu dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021, jejichž zákonní zástupci žádají o odklad školní docházky, přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

 Mgr. Štěpán Duník, vedoucí pracoviště Příbram

 PPP SK, pracoviště Příbram

Pod Šachtami 294

261 01  Příbram

  
Vše dobré! Lenka Hejnicová
—————————————————————————————

Ošetřovné – aktuální informace

Rodiče, kteří kvůli zrušené výuce museli zůstat s dětmi doma, budou mít nárok na ošetřovné po celou dobu epidemie nového typu koronaviru. Dohodla se na tom v úterý vláda Andreje Babiše (ANO). 

Upozorňuji rodiče, že mě mohou kvůli potvrzení žádosti na ošetřovné kontaktovat kdykoliv na školním emailu či tel.č. 774374257.  Zatím se potvrzení vydává pouze pro rodiče dětí mladších 10 let. O ošetřovném pro děti starší má vláda teprve jednat.

Zároveň bych přidala i informaci pro rodiče budoucích prvňáčků. Vzhledem k uzavření škol, ruším i den otevřených dveří v ZŠ, který se měl konat 25.3.2020. O termínu zápisu a s ním spojených náležitostech se zatím jedná. Příští týden se budu snažit dát na webové stránky co nejpřesnější informace. Prozatím zůstává termín 8.4.2020, ale podoba zápisu bude s největší pravděpodobností změněna. Vše se dozvíte včas.

18.3.2020           

  Hodně sluníčka, moc zdravím všechny děti a rodiče!                                         

                                                                                           Lenka Hejnicová


Vážení rodiče,

Česká televize od pondělí 16.3. každý den od 9 hod spouští pořad UčíTelka věnovaný výuce žáků prvního stupně. ,,Zábavně-vzdělávací program UčíTelka… když děti učí telka vzniká s odbornou garancí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.“

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

  ————————————————————————————–

Vážení rodiče,

v reakci na  dotazy rodičů nejen naší školy, jsem se rozhodla napsat několik upřesňujících informací. Chci Vás především uklidnit. Školní látka se i při měsíčním „nouzovém“ domácím režimu zvládnout dá. Tematické měsíční plány počítají i s opakováním a procvičováním (to bývá v řádu cca 1 měsíce). Od paní učitelek dostanete týdenní plány, poprosím, pokud to bude možné, o pravidelné plnění zadaných úkolů. Paní učitelky Vám jsou plně k dispozici přes email, já přes školní email zs.cisovice@centrum.cz event. na tel. 318592825 po, pá dopoledne, jinak na mobil.č. 774374257. Každá škola má svůj vlastní ŠVP, proto se zbytečně neznervózňujte porovnáváním s jinými školami. Včerejší internetové odkazy, které jsem poslala, slouží k procvičení látky, kterou od p.učitelek dostanete. To je navíc. Je jasné, že činnost dětí na počítačích máte na starosti hlavně vy, rodiče. (Informatika se jako předmět objevuje až od 5.ročníku ZŠ!) Určitě Vám v této nelehké situaci chceme především pomoci, ne Vás zahltit dalšími starostmi! Pokud Vám nebude cokoliv jasné, nebojte se na nás obrátit. Děkuji za Vaši spolupráci.

Pevné zdraví a hlavně klid 🙂 Lenka Hejnicová

————————————————————————————

Vážení rodiče,

přináším další důležité informace. Řada z Vás se ptá na předání Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení. Zatím potvrzuji tuto žádost osobně. Tento týden ještě v pátek 13.3.2020 v době od 9:00 hod. do 11:30 hod. Příští týden v pondělí 16.3.2020 od 9:00 hod. do 12:00 hod., v pátek 20.3.2020 v tu samou dobu. Jinak mě kontaktujte na tel. 774374257. Pokud nebudu moci vzít, zavolám vám zpět.

Dále především školákům posílám odkazy na zpřístupněné weby, kde mohou zadanou učební látku procvičovat a dostanou tak okamžitou zpětnou vazbu.

a) Školou zakoupený přístup má každý žák na portál „Pro školy“ – login a heslo žáci dostali

b) Nakladatelství Fraus nabízí pro domácí procvičování na svých stránkách www.fraus.cz/ucenidoma – portál Škola s nadhledem

c) https://blog.vcelka.cz/ucime-se-doma-se vcelkou/ – promo kód UCIMESEDOMA, kterým aktivujete bezplatné užívání včelky na dobu 6 týdnů!

Přeji všem pevné nervy a hlavně zdraví! L.Hejnicová


MZ_mimořádné_opatření_koronavir_uzavření_škol

Vážení rodiče,

z důvodu zamezení šíření nákazy koronavirem a v zájmu ochrany zdraví všech občanů se od středy 11.3.2020 z nařízení vlády ČR zavírají do odvolání pro žáky všechny základní školy atd.  Později Vám zašlu ještě oficiální vyjádření. Zatím takto pro rychlejší informovanost. Žáci dostanou pracovní sešity, učebnice pro práci z domova. Vzhledem k tomu, že nevíme, jak dlouhé bude omezení, budeme postupně posílat instrukce, úkoly a nové informace emailem.

Děkujeme za Vaši spolupráci. Pokud možno klidné dny. Mgr. Lenka Hejnicová 

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictvíhttps://www.mzcr.cz/

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruhttp://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Web Státního zdravotního ústavuhttp://www.szu.cz/

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občanyhttp://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakty na Krajské hygienické stanicehttp://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Web Ministerstva zahraničních věcíhttps://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html


Zápis, den otevřených dveří 2020


Základní škola a Mateřská škola Čisovice, okres Praha-západ
přijme od školního roku 2020/2021 vyučenou kuchařku na plný pracovní úvazek. Praxe v oboru vítána.
Jsme menší venkovská škola s rodinným prostředím a příjemným kolektivem.
Kontakt: 
Mgr. Lenka Hejnicová
zs.cisovice@centrum.cz ,
tel.: 318 592 825

10.2. 2020 11.30 hod

Dodávka elektrického proudu je obnovena.

Zítřejší provoz školy bude probíhat dle běžného režimu. V případě nějakých změn Vás budeme informovat.

Informace pro rodiče žáků 3. třídy:

Vážení rodiče,

paní učitelka Bílková ruší z důvodu nepříznivého počasí (dnes nejely vlaky na trati Praha – Dobříš) zítřejší návštěvu knihovny Dobříš. Pokud počasí dovolí (proud momentálně už jde), bude zítra normální vyučování dle rozvrhu ve škole. Děkujeme za pochopení. Pokud možno pěkný den. L.Hejnicová

10.2.2020

Z důvodu výpadku elektrické energie je škola uzavřena!!!!

Dnes odpadají všechny kroužky!!!

……………………………………..

Vážení rodiče,

bohužel z důvodu agresivního šíření chřipkové epidemie řešíme aktuálně omlouvání žáků, dětí, zaměstnanců školy. Kontaktovali jsme KHS Středočeského kraje, lékařky i zřizovatele. Ve spolupráci se zřizovatelem školy Obcí Čisovice jsme se rozhodli využít práva školu uzavřít od pátku 24.1.2020 do středy 29.1.2020 včetně. Na doporučení lékařů chceme zamezit agresivnímu šíření tohoto onemocnění. Pro žáky bez známek onemocnění z prvních až
čtvrtých tříd bude otevřeno jedno oddělení ŠD v době od 8:00 do 16:00 hod., pro děti bez známek onemocnění z MŠ bude otevřeno jedno oddělení MŠ v době od 8:00 do 16:00 hod. Pokud máte o tuto službu zájem, kontaktujte ještě dnes paní Magdalénu Cihelkovou (za ZŠ),  na email: zs.cisovice@centrum.cz nebo na telefon 606620446; paní Žanetu Rubešovou (za MŠ), na email :zs.cisovice@centrum.cz nebo na telefon 608733977. Školní jídelna rovněž nebude v provozu, proto pokud využijete pro své dítě služby ŠD či MŠ, zajistěte dítěti svačinu.
Děkujeme za pochopení Lenka Hejnicová

Zároveň bych Vás ráda informovala, že v době od 27.1. do 2.2.2020 nebude z důvodu modernizace a úprav v provozu školní web. Naše nové stránky máme v plánu znovu otevřít 3.2.2020. Moc děkujeme za pochopení. L.Hejnicová


Kroužky – 2. pololetí
Platby za kroužky zasílejte lektorům do 31.1.2020. Děkujeme. Je potřeba uvádět jméno dítěte!!!!Odhlášení dětí z kroužku je potřeba nahlásit do 22.1.2020. V základní škole písemně na lístečku podepsaném rodičem!!!!
TERMÍNY KERAMIKY: 22.1., 12.2.2020

PF Čisovice


Vyúčtování kurzu bruslení 2019

Celková částka za kurz bruslení ve školním roce 2019/2020 činí  578,- Kč na dítě/žáka. Zbývající částka ve výši 422,- Kč bude vložena do  kulturního fondu jednotlivých tříd. Pokud by někdo nesouhlasil, prosím, obraťte se na třídní paní učitelku.

Vyúčtování k nahlédnutí v ředitelně školy.

V Čisovicích 11.12.2019                                                    Mgr. Lenka HejnicováAKCE „72 HODIN“

PODĚKOVÁNÍ

V sobotu 12.10.2019 proběhla na zahradě naší školy již šestým rokem dobrovolná akce „72 hodin“. Také letos bychom chtěli touto cestou moc poděkovat všem rodičům, kteří přišli se svými malými pomocníky a přiložili ruce k díluJ . Tato akce pomáhá nejen škole a zřizovateli, ale především všem dětem, které zahradu využívají.

I letos jsme byli pilní! Ostříhaly se vyčnívající větvičky a výrostky z plotů kolem zahrady, prostříhaly keře a stromky, shrabalo se listí, vyčistilo se řádně hřiště, chodníky i dopadové plochy, zbrousily a natřely se herní prvky, školní záhonek se pohnojil, zryl, vyčistil, sklidily se zbývající plody a vše se připravilo na zimu.

Jako vždy následovalo i malé občerstvení, které i tentokrát připravila paní kuchařka. A výborný závin jedna z maminek!

Dobrovolníci za svou pomoc od nás dostali hezká trička, náramky a odznaky.

Dovolte mi, abych i v letošním roce všem pracantům moc poděkovala! Počasí nám přálo a udělalo se kus práce. Vaší pomoci si opravdu vážíme, jsme rádi, že vás máme! J

Mgr. Lenka Hejnicová


Č.j. 161/19

   V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání     (školský zákon), v    platném    znění,      vyhlašuji

na dny 20.12.2019, 14.4., 11.5.2020  ředitelské volno pro žáky Základní školy a Mateřské školy Čisovice, okres Praha-západ, a to z organizačních a provozních důvodů.

V Čisovicích 26.9.2019                             Mgr. Lenka Hejnicová, ředitelka

_____________________________________________________________

AKCE  „72 HODIN“

V sobotu 12.10.2019 od 9 hod. proběhne na zahradě  školy opět dobrovolná akce „72 hodin“. Cílem této celostátní akce je zapojení lidí např. do čištění parků, veřejných zahrad, různých menších oprav atd. My jsme se již šestým rokem rozhodli zapojit a pomoci naší školní zahradě. (Event. dle počtu dobrovolníků se můžeme pokusit dostat  i za branku školy…). Pokud budete mít čas a chuť, přijďte i se svými dětmi (pomocníky) hrabat, plevelit, protrhávat, okopávat, stříhat, brousit, natírat,…

Letos bychom se chtěli opět zaměřit na herní prvky, údržbu laviček a je třeba pokácet jeden suchý strom. Něco bude potřeba  zbrousit, natřít atd.

Po létě je potřeba oživit  školní záhonek.

S sebou si kromě dobré nálady vezměte i nástroje, které by se mohly hodit: hrábě, motyčky, nůžky na keře, lopaty, kolečka, štětce, dále dle vašich možností.

Malé občerstvení a pití zajistíme.

Těšíme se na vás!

Hravé lyžování

Aktuální nabídka HLy 2020cropped-tvoje-tvar-ma-znamy-hlas-2018-online-3

Tvoje tvář má známý hlas

Žáci 3. třídy s paní učitelkou vyrobili dárek pro pana Koháka, který byl předán v přímém přenosu vysílání pořadu.

Odkaz na pořad:

https://novaplus.nova.cz/porad/tvoje-tvar/epizoda/24845-7-dil

čas 1:50:14


Certifikát Kapku šetřím

Český den proti rakovině

Liga proti rakovině_sbírka_poděkování

Čestné uznání Českého olympijského výboru


skenování0010

skenování0009 (1)


MAPA ZÁKLADNÍ ŠKOLY – výsledky dotazníkového šetření SCIO, zaměřené na klima školy, které v naší ZŠ proběhlo v lednu a únoru 2016.

Mapa školy_1 Mapa školy_2  Mapa školy_3


Certifikát 72 hodin


Zdravá abeceda


 Certifikát AKTIVNÍ ŠKOLA


Osvědčení odpad