Aktuality ☀ ZŠ

 

  Č.j. 157/20   

 

   V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání     (školský zákon), v    platném    znění,      vyhlašuji

na dny 29.6.2020, 30.6.2020  ředitelské volno pro žáky Základní školy a Mateřské školy Čisovice, okres Praha-západ,

a to z organizačních a provozních důvodů.

 

 

V Čisovicích 3.6.2020                                       Mgr. Lenka Hejnicová

                                                                             ředitelka


Průběh vzdělávání ve školní skupině od 25.5. do 30.6.2020

– V ZŠ je otevřena jedna školní skupina (naplněna max. do 10 žáků) – zájem k 18.5.2020 má 9 žáků.

– Školní skupinu má na starosti paní vychovatelka Javůrková (mob.  +420 773 870 328).

– Nástup dětí do školní skupiny probíhá každý den od 7:45 do 7:50 hod. před hlavním vchodem do ZŠ. Vzhledem k tomu, že paní vychovatelka musí děti před nástupem do školy změřit (při zvýšené teplotě 37°C   a vyšší nebude žák vpuštěn do školy) a dále je s nimi sama, prosím o dochvilnost, pokud se žák opozdí, nemůže být již vpuštěn do školy. Po vstupu do budovy se  žáci přezují, dezinfikují ruce a odcházejí do třídy.

– Výuka bude pro všechny probíhat ve 2.třídě ZŠ od 8:00 hod.

– Žáci přicházejí do školy s rouškou. Doporučuji mít ve vlastním sáčku ještě 1 náhradní. (Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistila náhradní, pokud budou potřeba.)

– Během vyučování, pokud žák pracuje samostatně v lavici, roušku mít nemusí. Na chodbě a v jiných částech školy roušky mít žáci musí.

– Během dopoledne žáci ve škole vypracovávají stejné úkoly, jako kdyby byli na distančním vzdělávání doma. Prosím všechny o donesení pracovních sešitů a učebnic! Paní učitelky třídní všem zadají práci emailem. Paní vychovatelka dohlíží na vypracovávání zadaných úkolů, sama nevyučuje. Pokud někdo nemá možnost vytisknout prac. listy, bude mu to umožněno  ve škole.

– Oběd bude ve 12:35 hod. Upozorňujeme, že jídlo nelze 1.den nemoci (či jiné absence) vydávat do jídlonosičů (z hygienických důvodů)! Přihlášení žáci jsou automaticky zapsáni i na oběd.( Pokud oběd nechcete, prosím, o sdělení emailem paní kuchařce – adresu naleznete na web. stránkách.)

– Odchod ze školy ve 13 hod. Odpolední skupinu z personálních důvodů bohužel nejsme schopni zajistit.

– V průběhu dne se po každé vyuč. hodině dezinfikují kliky, menší plochy, kterých se žáci dotýkají, toalety apod. V středu 20.5.2020 proběhla v celém areálu školy (MŠ, ZŠ, ŠJ, zahrada) prostorová a plošná dezinfekce. Garantováno je preventivní působení proti viru COVID-19 v době min. 3 týdnů. 

 – Podmínkou přijetí do skupiny je vyplněné a podepsané čestné prohlášení (v příloze tohoto emailu) s datem 25.5. (max. 24.5.) 2020, které žák odevzdá paní Javůrkové v pondělí 25.5.2020.

– Více informací naleznete v emailu ze 7.5.2020 nebo na webových stránkách v záložce Aktuality ZŠ.

                                                                                                                                                                                                                                                                               Mgr. Lenka Hejnicová.


Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2020-21


Znovuotevření ZŠ

čestné prohlášení – aktuální verze


 

Zápis do ZŠ 2020


Informace k platbám za obědy a poplatku ŠD.

Obědy a poplatek ŠD za měsíc březen 2020 je potřeba uhradit v předepsané výši. Částka za nevyčerpané již uhrazené obědy a poplatek za ŠD vám budou vráceny. Pokud máte zadaný trvalý příkaz k úhradě poplatku, není potřeba jej rušit. Všechny vzniklé přeplatky budou k 30.6.2020 zúčtovány a vráceny, popř. převedeny do nového školního roku.


Vážení rodiče,

po dnešní (23.3.) tiskové konferenci ministra školství Roberta Plagy jsem se Vám rozhodla poslat další informace. 

– Někteří se mě ptáte, jak si můžete zažádat o ošetřovné pro děti starší 10 let. Zatím to ještě vystavovat nemůžu, zítra (tj. v úterý 24.3.2020 musí ještě schválit poslanecká sněmovna). Bude se jednat o OČR pro živnostníky, dále o OČR na děti do 13 let. Jak bude jasno, opět napíšu a budu potvrzovat. Bohužel mé technické vybavení mi umožňuje Vám posílat naskenované podepsané tiskopisy jako JPG, PDF nelze. Pokud byste přesto potřebovali originál, dejte mi vědět, domluvíme se na předání. Není problém. 

– Dle vyjádření pana ministra se do školy všichni vrátíme nejdříve v polovině května. Přiznám se, trochu jsem se zhrozila! Tedy především jako rodič dvou školáků Smějící se Chci tím říci, že Vám plně rozumím.  Je těžké skloubit domácí výuku ratolestí s péčí o domácnost, prací z domova či běžnou prací. Zdravotníky a jiné profese obdivuji!! Proto Vám chceme tuto nelehkou dobu usnadnit co nejvíce. Pokud byste měli jakékoli pochybnosti, dotazy, připomínky, já i paní učitelky jsou Vám plně k dispozici. Určitě od Vás uvítáme zpětnou vazbu. Chci Vás ubezpečit, že pokud něco nestihnete, nezvládnete, procvičí se později, třeba v příštím školním roce. Předpokládám, že paní učitelky (kromě 5.třídy) budou s dětmi pokračovat i v dalším ročníku. Líbí se mi i názor, který pan ministr pronesl, že tato nelehká doba nemá žáky naučit vědomosti, ale spíše jim přinést samostatnost, zodpovědnost, úctu k rodinným hodnotám, důležitost zdraví, pomoc bližním, úctu ke starším apod.

 

Dále budu tento týden připravovat zápis do 1.ročníku. Vše vyvěsím na webové stránky. Nejen kvůli němu mě kontaktovala PPP Příbram, abych Vám poskytla následující informace:

 

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje je od pondělí 16. 3. 2020 UZAVŘENA na všech svých pracovištích na dobu neurčitou.
Jakékoliv změny týkajících se provozu PPP SK budou zveřejněny na webových stránkách www.pppstredoceska.cz

 

Informace k zápisům dětí do prvních tříd základních škol:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 (www.msmt.cz). V rámci těchto opatření se správní řízení o zápisu dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021, jejichž zákonní zástupci žádají o odklad školní docházky, přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

 Mgr. Štěpán Duník, vedoucí pracoviště Příbram

 PPP SK, pracoviště Příbram

Pod Šachtami 294

261 01  Příbram

  
Vše dobré! Lenka Hejnicová
—————————————————————————————

Ošetřovné – aktuální informace

Rodiče, kteří kvůli zrušené výuce museli zůstat s dětmi doma, budou mít nárok na ošetřovné po celou dobu epidemie nového typu koronaviru. Dohodla se na tom v úterý vláda Andreje Babiše (ANO). 

Upozorňuji rodiče, že mě mohou kvůli potvrzení žádosti na ošetřovné kontaktovat kdykoliv na školním emailu či tel.č. 774374257.  Zatím se potvrzení vydává pouze pro rodiče dětí mladších 10 let. O ošetřovném pro děti starší má vláda teprve jednat.

Zároveň bych přidala i informaci pro rodiče budoucích prvňáčků. Vzhledem k uzavření škol, ruším i den otevřených dveří v ZŠ, který se měl konat 25.3.2020. O termínu zápisu a s ním spojených náležitostech se zatím jedná. Příští týden se budu snažit dát na webové stránky co nejpřesnější informace. Prozatím zůstává termín 8.4.2020, ale podoba zápisu bude s největší pravděpodobností změněna. Vše se dozvíte včas.

18.3.2020           

  Hodně sluníčka, moc zdravím všechny děti a rodiče!                                         

                                                                                           Lenka Hejnicová


Vážení rodiče,

Česká televize od pondělí 16.3. každý den od 9 hod spouští pořad UčíTelka věnovaný výuce žáků prvního stupně. ,,Zábavně-vzdělávací program UčíTelka… když děti učí telka vzniká s odbornou garancí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.“

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

  ————————————————————————————–

Vážení rodiče,

v reakci na  dotazy rodičů nejen naší školy, jsem se rozhodla napsat několik upřesňujících informací. Chci Vás především uklidnit. Školní látka se i při měsíčním „nouzovém“ domácím režimu zvládnout dá. Tematické měsíční plány počítají i s opakováním a procvičováním (to bývá v řádu cca 1 měsíce). Od paní učitelek dostanete týdenní plány, poprosím, pokud to bude možné, o pravidelné plnění zadaných úkolů. Paní učitelky Vám jsou plně k dispozici přes email, já přes školní email zs.cisovice@centrum.cz event. na tel. 318592825 po, pá dopoledne, jinak na mobil.č. 774374257. Každá škola má svůj vlastní ŠVP, proto se zbytečně neznervózňujte porovnáváním s jinými školami. Včerejší internetové odkazy, které jsem poslala, slouží k procvičení látky, kterou od p.učitelek dostanete. To je navíc. Je jasné, že činnost dětí na počítačích máte na starosti hlavně vy, rodiče. (Informatika se jako předmět objevuje až od 5.ročníku ZŠ!) Určitě Vám v této nelehké situaci chceme především pomoci, ne Vás zahltit dalšími starostmi! Pokud Vám nebude cokoliv jasné, nebojte se na nás obrátit. Děkuji za Vaši spolupráci.

Pevné zdraví a hlavně klid 🙂 Lenka Hejnicová

————————————————————————————

Vážení rodiče,

přináším další důležité informace. Řada z Vás se ptá na předání Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení. Zatím potvrzuji tuto žádost osobně. Tento týden ještě v pátek 13.3.2020 v době od 9:00 hod. do 11:30 hod. Příští týden v pondělí 16.3.2020 od 9:00 hod. do 12:00 hod., v pátek 20.3.2020 v tu samou dobu. Jinak mě kontaktujte na tel. 774374257. Pokud nebudu moci vzít, zavolám vám zpět.

Dále především školákům posílám odkazy na zpřístupněné weby, kde mohou zadanou učební látku procvičovat a dostanou tak okamžitou zpětnou vazbu.

a) Školou zakoupený přístup má každý žák na portál „Pro školy“ – login a heslo žáci dostali

b) Nakladatelství Fraus nabízí pro domácí procvičování na svých stránkách www.fraus.cz/ucenidoma – portál Škola s nadhledem

c) https://blog.vcelka.cz/ucime-se-doma-se vcelkou/ – promo kód UCIMESEDOMA, kterým aktivujete bezplatné užívání včelky na dobu 6 týdnů!

Přeji všem pevné nervy a hlavně zdraví! L.Hejnicová


MZ_mimořádné_opatření_koronavir_uzavření_škol

Vážení rodiče,

z důvodu zamezení šíření nákazy koronavirem a v zájmu ochrany zdraví všech občanů se od středy 11.3.2020 z nařízení vlády ČR zavírají do odvolání pro žáky všechny základní školy atd.  Později Vám zašlu ještě oficiální vyjádření. Zatím takto pro rychlejší informovanost. Žáci dostanou pracovní sešity, učebnice pro práci z domova. Vzhledem k tomu, že nevíme, jak dlouhé bude omezení, budeme postupně posílat instrukce, úkoly a nové informace emailem.

Děkujeme za Vaši spolupráci. Pokud možno klidné dny. Mgr. Lenka Hejnicová 

 

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictvíhttps://www.mzcr.cz/

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviruhttp://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Web Státního zdravotního ústavuhttp://www.szu.cz/

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občanyhttp://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakty na Krajské hygienické stanicehttp://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Web Ministerstva zahraničních věcíhttps://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html


Zápis, den otevřených dveří 2020


Základní škola a Mateřská škola Čisovice, okres Praha-západ
přijme od školního roku 2020/2021 vyučenou kuchařku na plný pracovní úvazek. Praxe v oboru vítána.
Jsme menší venkovská škola s rodinným prostředím a příjemným kolektivem.
Kontakt: 
Mgr. Lenka Hejnicová
zs.cisovice@centrum.cz ,
tel.: 318 592 825

10.2. 2020 11.30 hod

Dodávka elektrického proudu je obnovena.

Zítřejší provoz školy bude probíhat dle běžného režimu. V případě nějakých změn Vás budeme informovat.

Informace pro rodiče žáků 3. třídy:

Vážení rodiče,

paní učitelka Bílková ruší z důvodu nepříznivého počasí (dnes nejely vlaky na trati Praha – Dobříš) zítřejší návštěvu knihovny Dobříš. Pokud počasí dovolí (proud momentálně už jde), bude zítra normální vyučování dle rozvrhu ve škole. Děkujeme za pochopení. Pokud možno pěkný den. L.Hejnicová

10.2.2020

Z důvodu výpadku elektrické energie je škola uzavřena!!!!

Dnes odpadají všechny kroužky!!!

……………………………………..

Vážení rodiče,

bohužel z důvodu agresivního šíření chřipkové epidemie řešíme aktuálně omlouvání žáků, dětí, zaměstnanců školy. Kontaktovali jsme KHS Středočeského kraje, lékařky i zřizovatele. Ve spolupráci se zřizovatelem školy Obcí Čisovice jsme se rozhodli využít práva školu uzavřít od pátku 24.1.2020 do středy 29.1.2020 včetně. Na doporučení lékařů chceme zamezit agresivnímu šíření tohoto onemocnění. Pro žáky bez známek onemocnění z prvních až
čtvrtých tříd bude otevřeno jedno oddělení ŠD v době od 8:00 do 16:00 hod., pro děti bez známek onemocnění z MŠ bude otevřeno jedno oddělení MŠ v době od 8:00 do 16:00 hod. Pokud máte o tuto službu zájem, kontaktujte ještě dnes paní Magdalénu Cihelkovou (za ZŠ),  na email: zs.cisovice@centrum.cz nebo na telefon 606620446; paní Žanetu Rubešovou (za MŠ), na email :zs.cisovice@centrum.cz nebo na telefon 608733977. Školní jídelna rovněž nebude v provozu, proto pokud využijete pro své dítě služby ŠD či MŠ, zajistěte dítěti svačinu.
Děkujeme za pochopení Lenka Hejnicová

Zároveň bych Vás ráda informovala, že v době od 27.1. do 2.2.2020 nebude z důvodu modernizace a úprav v provozu školní web. Naše nové stránky máme v plánu znovu otevřít 3.2.2020. Moc děkujeme za pochopení. L.Hejnicová


Kroužky – 2. pololetí
Platby za kroužky zasílejte lektorům do 31.1.2020. Děkujeme. Je potřeba uvádět jméno dítěte!!!!Odhlášení dětí z kroužku je potřeba nahlásit do 22.1.2020. V základní škole písemně na lístečku podepsaném rodičem!!!!
TERMÍNY KERAMIKY: 22.1., 12.2.2020

PF Čisovice


Vyúčtování kurzu bruslení 2019

Celková částka za kurz bruslení ve školním roce 2019/2020 činí  578,- Kč na dítě/žáka. Zbývající částka ve výši 422,- Kč bude vložena do  kulturního fondu jednotlivých tříd. Pokud by někdo nesouhlasil, prosím, obraťte se na třídní paní učitelku.

Vyúčtování k nahlédnutí v ředitelně školy.

V Čisovicích 11.12.2019                                                    Mgr. Lenka HejnicováAKCE „72 HODIN“

PODĚKOVÁNÍ

V sobotu 12.10.2019 proběhla na zahradě naší školy již šestým rokem dobrovolná akce „72 hodin“. Také letos bychom chtěli touto cestou moc poděkovat všem rodičům, kteří přišli se svými malými pomocníky a přiložili ruce k díluJ . Tato akce pomáhá nejen škole a zřizovateli, ale především všem dětem, které zahradu využívají.

I letos jsme byli pilní! Ostříhaly se vyčnívající větvičky a výrostky z plotů kolem zahrady, prostříhaly keře a stromky, shrabalo se listí, vyčistilo se řádně hřiště, chodníky i dopadové plochy, zbrousily a natřely se herní prvky, školní záhonek se pohnojil, zryl, vyčistil, sklidily se zbývající plody a vše se připravilo na zimu.

Jako vždy následovalo i malé občerstvení, které i tentokrát připravila paní kuchařka. A výborný závin jedna z maminek!

Dobrovolníci za svou pomoc od nás dostali hezká trička, náramky a odznaky.

Dovolte mi, abych i v letošním roce všem pracantům moc poděkovala! Počasí nám přálo a udělalo se kus práce. Vaší pomoci si opravdu vážíme, jsme rádi, že vás máme! J

Mgr. Lenka Hejnicová


Č.j. 161/19

   V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání     (školský zákon), v    platném    znění,      vyhlašuji

na dny 20.12.2019, 14.4., 11.5.2020  ředitelské volno pro žáky Základní školy a Mateřské školy Čisovice, okres Praha-západ, a to z organizačních a provozních důvodů.

V Čisovicích 26.9.2019                             Mgr. Lenka Hejnicová, ředitelka

_____________________________________________________________

AKCE  „72 HODIN“

V sobotu 12.10.2019 od 9 hod. proběhne na zahradě  školy opět dobrovolná akce „72 hodin“. Cílem této celostátní akce je zapojení lidí např. do čištění parků, veřejných zahrad, různých menších oprav atd. My jsme se již šestým rokem rozhodli zapojit a pomoci naší školní zahradě. (Event. dle počtu dobrovolníků se můžeme pokusit dostat  i za branku školy…). Pokud budete mít čas a chuť, přijďte i se svými dětmi (pomocníky) hrabat, plevelit, protrhávat, okopávat, stříhat, brousit, natírat,…

Letos bychom se chtěli opět zaměřit na herní prvky, údržbu laviček a je třeba pokácet jeden suchý strom. Něco bude potřeba  zbrousit, natřít atd.

Po létě je potřeba oživit  školní záhonek.

S sebou si kromě dobré nálady vezměte i nástroje, které by se mohly hodit: hrábě, motyčky, nůžky na keře, lopaty, kolečka, štětce, dále dle vašich možností.

Malé občerstvení a pití zajistíme.

Těšíme se na vás!

Hravé lyžování

Aktuální nabídka HLy 2020cropped-tvoje-tvar-ma-znamy-hlas-2018-online-3

Tvoje tvář má známý hlas

Žáci 3. třídy s paní učitelkou vyrobili dárek pro pana Koháka, který byl předán v přímém přenosu vysílání pořadu.

Odkaz na pořad:

https://novaplus.nova.cz/porad/tvoje-tvar/epizoda/24845-7-dil

čas 1:50:14


Certifikát Kapku šetřím

Český den proti rakovině

Liga proti rakovině_sbírka_poděkování

Čestné uznání Českého olympijského výboru


skenování0010

skenování0009 (1)


MAPA ZÁKLADNÍ ŠKOLY – výsledky dotazníkového šetření SCIO, zaměřené na klima školy, které v naší ZŠ proběhlo v lednu a únoru 2016.

Mapa školy_1 Mapa školy_2  Mapa školy_3


Certifikát 72 hodin


Zdravá abeceda


 Certifikát AKTIVNÍ ŠKOLA


Osvědčení odpad