Dokumenty ☀ ŠJ

Informace k obědům pro žáky v době distanční výuky

Vzhledem k prodloužení mimořádného stavu z důvodu covid-19  budou obědy žákům ZŠ i nadále hromadně odhlášeny. Budete-li mít zájem o oběd pro vaše dítě, můžete si ho na emailu stravne.zsmscisovice@seznam.cz znovu přihlásit nejpozději do 2.11.2020 (do 14.00h) a to závazně na celý měsíc listopad s platností od 4.11.2020. Toto opatření je z důvodu, abychom byli schopni zajistit včas všechny potraviny k přípravě obědů.  Z téhož důvodu prosím o včasné odhlašování obědů z důvodu nemoci dle Stravovacího řádu ZŠ.

Obědy budou vydávány do přinesených čistých nádob – jídlonosičů, a to v čase od 11.00 – 11.30 hod.

Vchod do školní kuchyně – zvoňte.  Pozdější vydání obědů, z důvodu dodržení hygienických kritérií, nebude možné.

 Děkujeme za pochopení v této nelehké době.


Platby Stravného

  • Školní jídelna: Číslo účtu školy: 181906214/0300
  • Stravné je splatné vždy do 15.dne odpovídajícího kalendářního měsíce
  • Do poznámky uvádějte jméno a třídu dítěte

Informace o stravném

  • Odhlášky stravného nejpozději den předem tel. 318 592 854 , v čase od 14. – 15:00 hod. , nebo e-mailem stravne.zsmscisovice@seznam.cz do 16:  hod Pro odhlášení je nutné uvést jméno a třídu dítěte, kterou navštěvuje! První neodhlášený oběd v případě náhlé nemoci dítěte je možno vyzvednout od 11.15 -11.30 hod. (Školní jídelna, samostatný vchod – zvonek) a to do vlastních, čistých jídlonosičů. Odhlásit oběd na pondělí lze pouze do pátku! Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada.
  • Jídlo je určené k okamžité spotřebě, dle vyhlášky MZ 137/2004 § 25