Dokumenty ☀ ŠJ

Informace o stravování MŠ  v době rekonstrukce školní  jídelny a kuchyně

ZŠ a MŠ Čisovice

 

     Od 31.5 do 30.6.2021 bude vzhledem k rekonstrukci školní kuchyně a jídelny  ZŠ a MŠ Čisovice zajištěno stravování dětí z mateřské školy externě.

Odhlašování a přihlašování obědů  bude probíhat standardně, dle stravovacího řádu MŠ Čisovice – email: stravne.zsmscisovice@seznam.cz,  a to nejpozději  den předem do 16.00 hod.

Není v našich silách  ve stávajících provizorních podmínkách a za daných hygienických pravidel zajistit  výdejní okénko pro neodhlášený oběd.

Včas neodhlášený oběd tak propadá a není za něj náhrada.

Děkuji za pochopení.

Renata Petráková

vedoucí  školní kuchyně Čisovice.


Informace k provozu školní jídelny.

V době od 31.5.2021 do 31.8.2021 bude z důvodu rekonstrukce uzavřen provoz školní kuchyně a školní jídelny.

Děkujeme za pochopení.


Testovací čtvrtky – obědy

V případě, kdy bohužel nastane situace, že škola bude muset ve čtvrtek odeslat děti domů (pozitivní test dítěte či učitele), bude jim oběd připraven k vydání  u dveří školní jídelny (výdejní okénko – zvonek), jako je tomu v případě nemoci nebo distanční výuky. A to v čase od 11.00 – 11.20h.

Následně bude všem automaticky odhlášen páteční oběd (pokud někdo neprojeví zájem o jeho vyzvednutí).

V případě návratu třídy v pátek (informuje rodiče p. ředitelka školy emailem), bude oběd zajištěn.

Jinak stále platí, že odhlašování a přihlašování obědů se řídí Stravovacím řádem školní jídelny (viz stránky ZŠ a MŠ – školní jídelna).

Děkuji,

  1. Petráková

Provoz školní jídelny od 12.4.2021

     Vzhledem k rotační výuce žáků, budou na oběd automaticky přihlášeni jen ti  žáci, kteří se v danou dobu budou učit ve škole a předškoláci z MŠ.

     Ostatní žáci, kteří se v daném čase vzdělávají distančně, budou automaticky odhlášeni.

     Pokud budete mít zájem o dotovaný oběd i v době distančního vzdělávání, můžete se přihlásit k odběru obědu z okénka, a to na email školní jídelny: stravne.zsmscisovice@seznam.cz  do 12.4.2021.  Tento oběd si bude možno za stávajících hygienických opaření (covid-19) vyzvednout v čase od 11.00 – 11.20.h – vchod školní kuchyně (zvonek na dveřích).

     Další odhlašování a přihlašování obědů v případě nemoci se řídí stávajícím stravovacím řádem (viz. stránky ZŠ a MŠ – jídelna).

     Děkujeme a již se na děti moc těšíme.

     Renata Petráková – vedoucí ŠJ a kolektiv školní kuchyně.


Informace o provozu školní kuchyně od 15.3.2021

Vzhledem k malému zájmu strávníků (pouze dva zájemci) o výdej obědů z okénka, nebude zatím z ekonomických důvodů  provoz školní kuchyně obnoven. Využijeme proto i nadále tento čas ke stávající rekonstrukci.
V případě většího zájmu strávníků  budete včas informováni o všech změnách a dalším provozu školní kuchyně.
R. Petráková
vedoucí ŠJ

Pozastavení provozu školní jídelny z důvodu provozních a organizačních a jeho další fungování v době distanční výuky

Provoz školní kuchyně je zatím od 1.3.2021 do 14.3.2021 pozastaven z důvodu stavebních prací a uzavření všech škol. Provoz školní kuchyně bude znovu obnoven na základě dostatečného zájmu strávníků v rámci ekonomického provozu či znovuotevření MŠ nebo ZŠ.

Pokud budou mít rodiče žáků ZŠ a dětí s povinnou předškolní distanční výukou zájem o obědy  od 15.3.2021 (podmínkou jsou ukončené přípravné stavební práce), nahlásí to paní vedoucí školní kuchyně.

V  případě vašeho zájmu o výdej obědů z okénka se, prosím, přihlašte  ke stravování  na e-mail: stravne.zsmscisovice@seznam.cz   po celou dobu distančního vyučování (z důvodu ekonomického provozu malé školní kuchyně) a to do pátku 5.3. 2021  nejpozději do 12.00 hodin.

Pokud se přihlásí dostatečný počet strávníků, budou Vám sděleny upřesňující informace týkající se výdeje.

S pozdravem

Renata Petráková


Informace k obědům pro žáky v době distanční výuky

Vzhledem k prodloužení mimořádného stavu z důvodu covid-19  budou obědy žákům ZŠ i nadále hromadně odhlášeny. Budete-li mít zájem o oběd pro vaše dítě, můžete si ho na emailu stravne.zsmscisovice@seznam.cz znovu přihlásit.

Obědy budou vydávány do přinesených čistých nádob – jídlonosičů, a to v čase od 11.00 – 11.30 hod.

Vchod do školní kuchyně – zvoňte.  Pozdější vydání obědů, z důvodu dodržení hygienických kritérií, nebude možné.

Pokud byste si přihlášený oběd chtěli odhlásit (např. z důvodu nemoci), prosíme o dodržení instrukcí dle Stravovacího řádu ZŠ.

 Děkujeme za pochopení v této nelehké době.


Platby Stravného

  • Školní jídelna: Číslo účtu školy: 181906214/0300
  • Stravné je splatné vždy do 15.dne odpovídajícího kalendářního měsíce
  • Do poznámky uvádějte jméno a třídu dítěte
  • Hospodářka – Lucie Minaříková, DiS. – mob. 606 458 159,                                                                                                  email  l.slabova@seznam.cz

Informace o stravném

  • Odhlášky stravného nejpozději den předem tel. 318 592 854 , v čase od 14. – 15:00 hod. , nebo e-mailem stravne.zsmscisovice@seznam.cz do 16:  hod Pro odhlášení je nutné uvést jméno a třídu dítěte, kterou navštěvuje! První neodhlášený oběd v případě náhlé nemoci dítěte je možno vyzvednout od 11.15 -11.30 hod. (Školní jídelna, samostatný vchod – zvonek) a to do vlastních, čistých jídlonosičů. Odhlásit oběd na pondělí lze pouze do pátku! Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada.
  • Jídlo je určené k okamžité spotřebě, dle vyhlášky MZ 137/2004 § 25