Kroužky

Kroužky MŠ

V TÝDNU 25.10. – 29.10. 2021 NEBUDOU PROBÍHAT Z DŮVODU KARANTÉNNÍCH OPATŘENÍ ŽÁDNÉ KROUŽKY!!!

  • kroužek pro děti, které mají rády koně – Šafírkův ráj 2022 – ponyškolka
  • Pilates MŠzahájí svou činnost až druhé pololetí – pondělí 15:15 – 16:00, lektor K. Neuerová, věk dětí 3-6 let, platba ………. Kč,  č.ú.040995000/2700
  • Kroužky RYTMIK – 2. polotetí nebudou, agentura neobrdžela žádnou přihlášku
  • Kroužek předškolák obvykle pondělí dopoledne – zahájíme 17.1.2021, kroužek vede paní učitelka   
  • Taneční kroužek – středa 15:00 – 16:00 hod. , přihlašování přes p. lektorku, tel. 777 099 304Kroužky ZŠ

Hudební kroužek opět v provozu, děti nacvičují pásmo ke dni otevřených dveří, který se bude konat 28.6. od 16:00 do 18:00 hod.

Z vážných rodinných důvodů p. Kumštátové se prozatím (do konce měsíce května) ruší hudební kroužek. O dalším termínu zpívání budou děti informovány. Děkujeme za pochopení.

Dne 11.5.2022 odpadá z pracovních důvodů paní ředitelky Kumštátové hudební kroužek. Paní Kumštátová dále informuje, že již jsou nahrazeny zaplacené odpadlé hodiny za 1.pololetí šk. roku 2021/2022.

Angličtina 1. ročník – pondělí 12:15-13:00 hod., lektorka pí. Rogers, platba 1330 Kč/2. pololetí, č.ú.: 670100-2204431928/6210, uhradit do 8.2.2022

Angličtina 2. ročník – pondělí 13:00-13:45 hod., lektorka pí. Rogers, platba 1.330 Kč/2. pololetí, č.ú.: 670100-2204431928/6210, uhradit do 8.2.2022

Hudební kroužek – středa 13:15 – 14:00 hod., minimální počet 15 žáků, lektorka M. Kumštátová, platba 0 Kč/za 2. pololetí, č.ú. 35-6421600247/0100, kroužek začíná v březnu

Taneční kroužek – středa 15:00 – 16:00 hod. , přihlašování přes p. lektorku, tel. 777 099 304

Keramika – čtvrtek 14:00 – 15:00 hod. ,
2. pololetí nebude, agentura neobrdžela žádnou přihlášku

Pilates MŠzahájí svou činnost až druhé pololetí – pondělí 15:15 – 16:00, lektorka K. Neuerová, věk dětí 3-6 let, platba ………… Kč,  č.ú.040995000/2700