Mateřská škola

Podrobné informace najdete v záložkách:

Aktuality MŠ  http://www.zsmscisovice.cz/aktuality-%e2%98%80-ms/

Plán akcí MŠ  http://www.zsmscisovice.cz/xxplan-akci-%e2%98%80-ms/

Organizace MŠ http://www.zsmscisovice.cz/organizace-%e2%98%80-ms/

Fotogalerie MŠ  http://www.zsmscisovice.cz/fotogalerie-ms/

Dokumenty MŠ http://www.zsmscisovice.cz/dokumenty-%e2%98%80-ms/


Vítáme Vás na stránkách naší mateřské školy. Rádi bychom Vám zde podali základní informace, které potřebujete vědět.

Mateřská škola se nachází v klidném prostředí na okraji obce. Pyšní se rozlehlou zelenou zahradou s mnoha herními prvky, vlastním záhonem a školním hřištěm s umělým povrchem. Mateřská škola Čisovice je součástí objektu ZŠ a MŠ Čisovice, okres Praha západ. Budova je propojena se základní školou, školní kuchyní a jídelnou.

Mateřskou školu vidíme jako prostor, kde se má dítě cítit bezpečně a být přijímáno. Navazujeme na rodinné prostředí dítěte a díky menšímu počtu dětí na třídách (následně i v ZŠ) k tomu máme dobré předpoklady.

Školka je místo, kde se rozvíjejí mezilidské vztahy, vztahy úcty ke každé osobnosti, vztahy spolupráce, kamarádství, osobní odpovědnosti – za sebe, za druhé, za vše živé i za věci.

MŠ má opět od školního roku 2022/23 tři třídy. Děti jsou do tříd rozděleny převážně podle věku. MŠ pracuje podle vlastního ŠVP. Kvalitní stravování je zajištěno, vaří se ve školní kuchyni. Na základě zájmu rodičů se děti zúčastňují kurzů bruslení, plavání a lyžování. Každoročně naši školu navštěvují odborníci provádějící screeningová vyšetření: zraku, plosky nohy, logopedických vad. Děti se účastní divadelních představení, vystoupení pro seniory, vítání občánků a dalších akcí.


Povinné předškolní vzdělávání

Chceme se trochu vyznat sami v sobě, vytvářet společné MY, přijímat svět jako místo k životu a učit se odpovědnosti.

Cesty jsou různé a je jich mnoho, chceme po nich chodit se všemi smysly pohromadě a tvořivě. Mateřskou školu vidíme jako prostor, kde se má dítě cítit bezpečně a být přijímáno. Prostor, kde se rozvíjejí mezilidské vztahy, vztahy úcty ke každé osobnosti, vztahy spolupráce, kamarádství, osobní odpovědnosti – za sebe, za druhé (pomoc menším apod.), za vše živé i za věci (např. ochranitelské postoje k přírodě). Prostor, kde se rozvíjí vzájemná komunikace, myšlení a řeč, kde se rozvíjejí dovednosti, znalosti a tvořivost dětí.

Výtah ze ŠVP, kompletní verze je k nahlédnutí v MŠ