Platby

Každý žák v ZŠ, dítě v MŠ dostává na začátku své docházky variabilní symboly, které je nutno uvádět u všech plateb. Splatnost školného i stravného je vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Přesné částky za stravné dostávají žáci a děti písemně ihned na začátku měsíce. Platit lze pouze převodem na účet školy.
Číslo účtu školy: 181906214/0300

image


  • Mateřská škola: Číslo účtu školy: 181906214/0300

Školné 500,- Kč/ měsíc  (Děti v posledním roce před nástupem do základní školy a děti s odkladem školní docházky jsou od platby školného osvobozené z důvodu povinné předškolní docházky.)

  • Školní družina: Číslo účtu školy: 181906214/0300

220,- Kč/ měsíc 

  • Školní jídelna: Číslo účtu školy: 181906214/0300

Ceník stravného

Mateřská škola (3-6 let)     Mateřská škola (7 let)
Svačina 12,-
Oběd 19,-
Svačina 9,-
Celkem 40,-
Svačina 12,-
Oběd 21,-
Svačina 9,-
Celkem 42,-
Základní škola (7-10 let) Základní škola (11-14 let)
Oběd 27,- Oběd 29,-