Platby

Každý žák v ZŠ, dítě v MŠ dostává na začátku své docházky variabilní symboly, které je nutno uvádět u všech plateb. Splatnost školného i stravného je vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Přesné částky za stravné dostávají žáci a děti písemně ihned na začátku měsíce. Platit lze pouze převodem na účet školy.
Číslo účtu školy: 181906214/0300

image


 • Mateřská škola: Číslo účtu školy: 181906214/0300

Školné 500,- Kč/ měsíc  (Děti v posledním roce před nástupem do základní školy a děti s odkladem školní docházky jsou od platby školného osvobozené z důvodu povinné předškolní docházky.)

 • Školní družina: Číslo účtu školy: 181906214/0300

220,- Kč/ měsíc 

 • Školní jídelna: Číslo účtu školy: 181906214/0300

Ceník stravného

Mateřská škola (3-6 let)     Mateřská škola (7 let)
Svačina 12,-
Oběd 19,-
Svačina 9,-
Celkem 40,-
Svačina 12,-
Oběd 21,-
Svačina 9,-
Celkem 42,-
Základní škola (7-10 let) Základní škola (11-14 let)
Oběd 27,- Oběd 29,-
 • Kroužky

Zápis dětí na kroužky je možný do 30.9.2019, kapacitně naplněné kroužky se hradí na účet lektora do 5.10.2019, do poznámky uvádějte jméno dítěte.

 • Angličtina pro 1. ročník –  cena 1200,-Kč, ve prospěch účtu: 670100-2204431928/6210
 • Angličtina pro 2. ročník – cena 1200,-Kč, ve prospěch účtu: 670100-2204431928/6210
 • Pilates ZŠ a MŠ – cena 750,-Kč, ve prospěch účtu: 1040995000/2700
 • Hudební kroužek – cena 500,- Kč, ve prospěch účtu: 35-6421600247/0100
 • Keramika ZŠ  cena 720,- Kč, MŠ cena 640,- Kč, ve prospěch účtu: 1145284053/0800
 • Španělština – cena 500,- Kč, ve prospěch účtu: 897535113/0800
 • Jihoamerické tance – cena 500,- Kč, ve prospěch účtu: 897535113/0800
 • Pletení – cena 500,- Kč, ve prospěch účtu: 897535113/0800