Školní družina

Rádi bychom Vám zde podali základní informace o fungování školní družiny při ZŠ Čisovice. V letošním školním roce 2021 / 2022 jsou v naší školní družině otevřena dvě oddělení. Úkolem školní družiny je vyplnit volný čas dětí formou her a zábavy. Tím je dítěti umožněno aktivně odpočívat, hrát si, tvořit, poznávat.

Program naší družiny je vypracován tak, aby každému dítěti vyhovoval a aby  tak mohlo v kolektivu ostatních pracovat a hrát si dle vlastního rozhodnutí. Samozřejmě vzájemná interakce dětí je základem pro většinu činností. S fajn kolektivem dětí a jejich vlastními nápady je program hrou. A proto si my, i když pracujeme,  vlastně hrajeme. A kdo si hraje, nezlobí 🙂

Informace o provozu družiny

 • Provoz družiny: ráno od 7.00 do 7:3O hod., odpoledne po skončení vyučování do 16.45 hod.
 • Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci (a další uvedené oprávněné osoby k vyzvedávání) děti osobně nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu.
 • Vzhledem ke GDPR nebudou vyvěšena jména dětí a jejich zařazení do jednotlivých oddělení ŠD. Informace, které oddělení Vaše dítě navštěvuje, Vám sdělí vedoucí paní vychovatelka (event. třídní paní učitelka).
 • Celková kapacita ŠD je 52 žáků. Do ŠD budou přijímáni žáci 1. – 3. ročníku dle kriterií pro přijímání žáků do ŠD.
 • Všichni zájemci z 1.třídy a doplnění žáků z 3. třídy jsou zařazeni do I.odd. ŠD, zájemci z 2.třídy a doplnění žáků z 3. třídy do II.odd. ŠD.

Skupiny

 •   I. oddělení  /1.,3. třída/ v učebně 4. ročníku
 • II. oddělení /2.,3.třída/ v učebně 5. ročníku

Kritéria pro přijímání žáků

 • V případě většího počtu zájemců budou přijímáni žáci 1., 2., 3. ročníku, podle dopravní dostupnosti , s podpůrnými opatřeními realizovanými v ŠD a dále v pořadí od nejmladšího.

Dokumenty školní družiny

 • Směrnice o úplatě za školní družinu ve školním roce 2021-2022
 • Řád školní družiny

Zaměstnanci školní družiny

 • Barbora Kuchařová – vychovatelka v I. odd. 
 • Katarina Javůrková – vedoucí vychovatelka, vychovatelka v II. odd. 
 • Mgr. Ivana Matějková – vychovatelka v II. odd.