Školní jídelna

Naše školní jídelna je v podstatě srdcem budovy. Je umístěna mezi základní školou a mateřskou školou. Stále ji průběžně dovybavujeme a modernizujeme, aby splňovala hygienické požadavky. Stravují se zde žáci základní školy, zaměstnanci a děti z mateřské školy. Vaříme jedno jídlo, ale chuťově a surovinami správně vyvážené. Prioritou školní jídelny je, vedle plnění norem dle spotřebního koše, především zdravě vařit. Využíváme dostupných čerstvých surovin, snažíme se zachovávat pestrost a vyváženost nabízených jídel. 

Dbáme na pitný režim, a aby atmosféra a prostředí v naší jídelně bylo kultivované a děti se naučily základním pravidlům stolování.


Informace k provozu školní jídelny.

V době od 31.5.2021 do 31.8.2021 bude z důvodu rekonstrukce uzavřen provoz školní kuchyně a školní jídelny.

Děkujeme za pochopení.


Informace o stravování MŠ  v době rekonstrukce školní  jídelny a kuchyně ZŠ a MŠ Čisovice

     Od 31.5 do 30.6.2021 bude vzhledem k rekonstrukci školní kuchyně a jídelny  ZŠ a MŠ Čisovice zajištěno stravování dětí z mateřské školy externě.

Odhlašování a přihlašování obědů  bude probíhat standardně, dle stravovacího řádu MŠ Čisovice – email: stravne.zsmscisovice@seznam.cz,  a to nejpozději  den předem do 16.00 hod.

Není v našich silách  ve stávajících provizorních podmínkách a za daných hygienických pravidel zajistit  výdejní okénko pro neodhlášený oběd.

Včas neodhlášený oběd tak propadá a není za něj náhrada.

Děkuji za pochopení.

Renata Petráková

vedoucí  školní kuchyně Čisovice.


Informace o stravném

  • Odhlášky stravného nejpozději den předem tel. 318 592 854 , v čase od 14. – 15:00 hod. , nebo e-mailem stravne.zsmscisovice@seznam.cz do 16:  hod Pro odhlášení je nutné uvést jméno a třídu dítěte, kterou navštěvuje! První neodhlášený oběd v případě náhlé nemoci dítěte je možno vyzvednout od 11.15 -11.30 hod. (Školní jídelna, samostatný vchod – zvonek) a to do vlastních, čistých jídlonosičů. Odhlásit oběd na pondělí lze pouze do pátku! Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada.
  • Jídlo je určené k okamžité spotřebě, dle vyhlášky MZ 137/2004 § 25

Denní normy stravného

Mateřská škola (3-6 let)     Mateřská škola (7 let)
Svačina 10,-
Oběd 19,-
Svačina 11,-
Celkem 40,-
Svačina 10,-
Oběd 21,-
Svačina 11,-
Celkem 42,-
Základní škola (7-10 let) Základní škola (11-14 let)
Oběd 27,- Oběd 29,-

Platby Stravného

  • Školní jídelna: Číslo účtu školy: 181906214/0300
  • Stravné je splatné vždy do 15.dne odpovídajícího kalendářního měsíce
  • Do poznámky uvádějte jméno a třídu dítěte

Zaměstnanci Školní jídelny

  • Renata Petráková – vedoucí ŠJ
  • Klára Kudrnová – kuchařka
  • Olena Strnadová – kuchařka

Děkujeme, že nás kontaktujete v uvedené hodiny. V ostatním čase se plně věnujeme  provozu naší jídelny a nemůžeme bohužel zvedat a vyřizovat telefony.