Učitelský sbor a zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Lenka Hejnicová ŘEDITELKA ŠKOLY

 – Konzultace po předchozí domluvě: Středa 13:30 – 14:30 hod

Mgr. Žaneta Rubešová ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY pro MŠ

– Konzultace po předchozí domluvě

Mgr. Magdaléna Cihelková VEDOUCÍ UČITELKA, TŘÍDNÍ 5. ROČNÍK

Konzultace po předchozí domluvě: Pondělí 13:45 – 14:45 hod

Učitelský sbor ZŠ

Mgr. Lenka Veselá TŘÍDNÍ UČITELKA 1. ROČNÍK

Konzultace po předchozí domluvě: Pondělí 12:35 – 13:35 hod

Mgr. Jaroslava Brožová TŘÍDNÍ UČITELKA 2. ROČNÍK

Konzultace po předchozí domluvě: Pondělí 12:45 – 13:30  a Úterý 12:45 – 13:30 hod

Světlana Bílková TŘÍDNÍ UČITELKA 3. ROČNÍK

Konzultace po předchozí domluvě: Úterý 12:45 – 13:15 a Úterý 12:45 – 13:15 hod

Mgr. Jana Seibertová TŘÍDNÍ UČITELKA 4. ROČNÍK – Konzultace po předchozí domluvě: Pondělí 12:45 – 13:45 hod

Asistent pedagoga ZŠ

DiS. Lucie Minaříková – asistent pedagoga III. třídy

Jana Fořtová – asistent pedagoga V. třídy

Učitelský sbor MŠ

PhDr. Markéta Schichová UČITELKA MŠ – VEVERKY 

Konzultace po předchozí domluvě

Marie Pechrová asistent pedagoga třídy VEVEREK

Konzultace po předchozí domluvě

Renáta Poláčková UČITELKA MŠ – KOŤATA

Konzultace po předchozí domluvě

Romana Poláčková UČITELKA MŠ – KOŤATA

– Konzultace po předchozí domluvě

Personál školní družiny

Katarina Javůrková VEDOUCÍ VYCHOVATELKA

                                  Mgr. Ivana Matějková VYCHOVATELKA

Jana Fořtová VYCHOVATELKA

Personál školní jídelny

Renata Petráková VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Odhlášky obědů: Pouze v čase 14:00 – 15:00 hod +420 318 592 854,  nebo na e-mailové adrese: stravne.zsmscisovice@seznam.cz do 16.00 hodin.

Helena Šímová KUCHAŘKA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Olena Strnadová KUCHAŘKA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Ostatní personál školy

Iryna Moulíková UKLÍZEČKA MŠ

                                  Martina Weydová UKLÍZEČKA MŠ

Petra Hůlová ŠKOLNICE ZŠ