Učitelský sbor a zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Lenka Hejnicová ŘEDITELKA ŠKOLY

 – Konzultace po předchozí domluvě

Mgr. Žaneta Rubešová ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY pro MŠ

– Konzultace po předchozí domluvě

Mgr. Magdaléna Cihelková VEDOUCÍ UČITELKA, TŘÍDNÍ 1. ROČNÍK

Konzultace po předchozí domluvě

Učitelský sbor ZŠ

Mgr. Lenka Veselá TŘÍDNÍ UČITELKA 2. ROČNÍK

Konzultace po předchozí domluvě

Mgr. Jaroslava Brožová TŘÍDNÍ UČITELKA 3. ROČNÍK

Konzultace po předchozí domluvě

Světlana Bílková TŘÍDNÍ UČITELKA 4. ROČNÍK

Konzultace po předchozí domluvě

Mgr. Jana Seibertová TŘÍDNÍ UČITELKA 5. ROČNÍK – Konzultace po předchozí domluvě

Asistent pedagoga ZŠ

DiS. Lucie Minaříková – asistent pedagoga IV. třídy

Učitelský sbor MŠ

PhDr. Markéta Schichová UČITELKA MŠ – VEVERKY 

Konzultace po předchozí domluvě

Marie Pechrová asistent pedagoga třídy VEVEREK

Konzultace po předchozí domluvě

Renáta Poláčková UČITELKA MŠ – KOŤATA

Konzultace po předchozí domluvě

Romana Poláčková UČITELKA MŠ – KOŤATA

– Konzultace po předchozí domluvě

Personál školní družiny

Katarina Javůrková VEDOUCÍ VYCHOVATELKA

                                  Mgr. Ivana Matějková VYCHOVATELKA

Jana Fořtová VYCHOVATELKA

Personál školní jídelny

Renata Petráková VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Odhlášky obědů: Pouze v čase 14:00 – 15:00 hod +420 318 592 854,  nebo na e-mailové adrese: stravne.zsmscisovice@seznam.cz do 16.00 hodin.

Klára Kudrnová KUCHAŘKA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Olena Strnadová KUCHAŘKA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Ostatní personál školy

Iryna Moulíková UKLÍZEČKA MŠ

                    Marta Jarošová UKLÍZEČKA MŠ

Petra Hůlová ŠKOLNICE ZŠ