Učitelský sbor a zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Lenka Hejnicová ŘEDITELKA ŠKOLY

 – Konzultace po předchozí domluvě, hejnicova@zsmscisovice.cz

Mgr. Žaneta Rubešová ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY pro MŠ, učitelka Koťata

– Konzultace po předchozí domluvě, rubesova@zsmscisovice.cz

Mgr. Magdaléna Cihelková VEDOUCÍ UČITELKA, TŘÍDNÍ 2. ROČNÍK

Konzultace po předchozí domluvě, cihelkova@zsmscisovice.cz

Učitelský sbor ZŠ

Mgr. Lenka Veselá TŘÍDNÍ UČITELKA 3. ROČNÍK

Konzultace po předchozí domluvě, vesela@zsmscisovice.cz

 

Světlana Bílková TŘÍDNÍ UČITELKA 5. ROČNÍK

Konzultace po předchozí domluvě, bilkova@zsmscisovice.cz

Mgr. Jana Seibertová TŘÍDNÍ UČITELKA 4. ROČNÍK

– Konzultace po předchozí domluvě, seibertova@zsmscisovice.cz

Tereza Jobánková UČITELKA ZŠ – 1. ROČNÍK

– Konzultace po předchozí domluvě

Asistent pedagoga ZŠ, učitelka Aj 5. ročník, hospodářka

DiS. Lucie Minaříková – asistent pedagoga V. třídy, učitelka Aj V. třídy,  minarikova@zsmscisovice.cz

Učitelský sbor MŠ

PhDr. Markéta Schichová UČITELKA MŠ – VEVERKY 

Konzultace po předchozí domluvě, schichova@zsmscisovice.cz

Romana Poláčková UČITELKA MŠ – VEVERKY

– Konzultace po předchozí domluvě, romana.polackova@zsmscisovice.cz

Renáta Poláčková UČITELKA MŠ – KOŤATA

Konzultace po předchozí domluvě,                                     renata.polackova@zsmscisovice.cz

Jana Fořtová ASISTENTKA MŠ

fortova@zsmscisovice.cz

Personál školní družiny

Katarina Javůrková   

VEDOUCÍ VYCHOVATELKA, konzultace po předchozí domluvě

javurkova@zsmscisovice.cz

                                 

Mgr. Ivana Matějková VYCHOVATELKA

matejkova@zsmscisovice.cz

Barbora Kuchařová VYCHOVATELKA 

Personál školní jídelny

Renata Petráková VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Odhlášky obědů: Pouze v čase 14:00 – 15:00 hod +420 318 592 854,  nebo na e-mailové adrese: stravne.zsmscisovice@seznam.cz do 16.00 hodin.

Klára Kudrnová KUCHAŘKA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Olena Strnadová KUCHAŘKA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Ostatní personál školy

Iryna Moulíková UKLÍZEČKA MŠ

                    Marta Jarošová UKLÍZEČKA MŠ

Petra Hůlová ŠKOLNICE ZŠ, UKLÍZEČKA ZŠ

Kristýna Vodrážková UKLÍZEČKA ZŠ