Učitelský sbor a zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Lenka Hejnicová ŘEDITELKA ŠKOLY

 – Konzultace po předchozí domluvě, hejnicova@zsmscisovice.cz

Mgr. Žaneta Rubešová ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY pro MŠ

– Konzultace po předchozí domluvě, rubesova@zsmscisovice.cz

Mgr. Magdaléna Cihelková VEDOUCÍ UČITELKA, TŘÍDNÍ 1. ROČNÍK

Konzultace po předchozí domluvě, cihelkova@zsmscisovice.cz

Učitelský sbor ZŠ

Mgr. Lenka Veselá TŘÍDNÍ UČITELKA 2. ROČNÍK

Konzultace po předchozí domluvě, vesela@zsmscisovice.cz

Mgr. Jaroslava Brožová TŘÍDNÍ UČITELKA 3. ROČNÍK

Konzultace po předchozí domluvě, brozova@zsmscisovice.cz

Světlana Bílková TŘÍDNÍ UČITELKA 4. ROČNÍK

Konzultace po předchozí domluvě, bilkova@zsmscisovice.cz

Mgr. Jana Seibertová TŘÍDNÍ UČITELKA 5. ROČNÍK

– Konzultace po předchozí domluvě, seibertova@zsmscisovice.cz

Asistent pedagoga ZŠ

DiS. Lucie Minaříková – asistent pedagoga IV. třídy, minarikova@zsmscisovice.cz

Učitelský sbor MŠ

PhDr. Markéta Schichová UČITELKA MŠ – VEVERKY 

Konzultace po předchozí domluvě, schichova@zsmscisovice.cz

Marie Pechrová asistent pedagoga třídy VEVEREK

– Konzultace po předchozí domluvě

Renáta Poláčková UČITELKA MŠ – KOŤATA

Konzultace po předchozí          domluvě,                                                                            renata.polackova@zsmscisovice.cz

Romana Poláčková UČITELKA MŠ – KOŤATA

– Konzultace po předchozí domluvě, romana.polackova@zsmscisovice.cz

Personál školní družiny

Katarina Javůrková VEDOUCÍ VYCHOVATELKA,

javurkova@zsmscisovice.cz

                                 

 VYCHOVATELKA Mgr. Ivana Matějková

matejkova@zsmscisovice.cz

Jana Fořtová VYCHOVATELKA, ASISTENTKA MŠ,

fortova@zsmscisovice.cz

Personál školní jídelny

Renata Petráková VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Odhlášky obědů: Pouze v čase 14:00 – 15:00 hod +420 318 592 854,  nebo na e-mailové adrese: stravne.zsmscisovice@seznam.cz do 16.00 hodin.

Klára Kudrnová KUCHAŘKA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Olena Strnadová KUCHAŘKA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Ostatní personál školy

Iryna Moulíková UKLÍZEČKA MŠ

                    Marta Jarošová UKLÍZEČKA MŠ

Petra Hůlová ŠKOLNICE ZŠ