Pět ročníků v pěti třídách

Základní škola je plně organizovaná škola prvního stupně, navštěvují ji žáci 1. až 5. ročníku především z Čisovic a Bojova. Pro výuku TV je využíváno víceúčelové sportovní hřiště, školní zahrada. Žáci se účastní kurzů plavání, bruslení, lyžování.

Read More

Školní Družina

Program naší družiny je vypracován tak, aby každému dítěti vyhovoval a v kolektivu mohly děti pracovat a hrát si podle vlastního rozhodnutí. Samozřejmě kolektiv je základ pro každou práci. S dobrým kolektivem dětí a jejich vlastními nápady je program hrou.

Read More

Mateřská Škola

Mateřskou školu vidíme jako prostor, kde se má dítě cítit bezpečně a být přijímáno. Prostor, kde se rozvíjejí mezilidské vztahy, vztahy úcty ke každé osobnosti, vztahy spolupráce, kamarádství, osobní odpovědnosti – za sebe, za druhé, za vše živé i za věci.

Read More

 


RODINA   ☀   PŘÍRODA  ☀   PRAKTICKÉ BADATELSKÉ DOVEDNOSTI  ☀   SPORT

Komunikace (jako důležité pojítko mezi lidmi)
Odpovědnost (za sebe i „svůj“ prostor)
Samostatnost (ve svém konání)
Spolupráce (mě posouvá dál)
Respekt (vážím si jedinečnosti své i ostatních)

Toto jsou základní myšlenky čisovické školy. Naše vize!

 


V současnosti  se zaměřujeme především na:

– vzájemnou komunikaci uvnitř i vně školy
– jasně formulovaná pravidla, která by měla být sestavena a dodržována v zájmu dětí
– přírodu (environmentální výchovu), zdravý životní styl (včetně různých sportovních kurzů) a matematiku (v ZŠ kombinace klasických a moderních metod)
– využití menší „rodinné“ školy bez anonymity k prevenci nežádoucích jevů (šikana, apod.) a současně k individuálnímu přístupu k dětem v MŠ i žákům v ZŠ
– kvalitní kvalifikovaný personál, který je otevřený novým trendům ve vzdělávání


Komplex budov základní a mateřské školy, školní družiny a školní kuchyně s jídelnou je umístěn v oplocené zahradě, kde je dost místa pro hry i sport.

Děti mají k dispozici hřiště s umělým povrchem, různé herní prvky i pískoviště. Objekt je umístěn na okraji zástavby. 

ZŠ má pět tříd, školní družina tři oddělení, mateřská škola tři třídy. ZŠ i MŠ pracují podle vlastních školních vzdělávacích programů. 

Propojenost celého zařízení usnadňuje dětem navazování kamarádských vztahů i nástup do školy.

Naše škola je vám otevřená  ZŠ a MŠ Čisovice