Aktuality ☀ ŠD

Přejeme Vám krásné svátky


Dne    14.12.2023  nebude  v provozu odpolední školní družina z důvodu vánočních trhů a besídky žáků ZŠ a MŠ Čisovice.  Děti budou odcházet po obědě domů – 1.+2. třída ve 12:00 hod., 3.–5. třída ve 13.00 hod.

______________________________________________________________________________

V letošním školním roce 2023 / 2024 jsou v naší školní družině otevřena tři oddělení.

  •   I. oddělení  /    1. třída/ v učebně  2. ročníku
  • II. oddělení /     2. třída/ v učebně   1. ročníku
  • III. oddělení /   3. třída/ v učebně   3. ročníku

Informace o provozu družiny

  • Provoz družiny: ráno od 7.00 do 7:30 hod. (příchod do 7:20 hod.), odpoledne po skončení vyučování do 16.45 hod.
  • Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci (a další uvedené oprávněné osoby k vyzvedávání) děti osobně nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu.
  • Vzhledem ke GDPR nebudou vyvěšena jména dětí a jejich zařazení do jednotlivých oddělení ŠD. Informace, které oddělení Vaše dítě navštěvuje, Vám sdělí vedoucí paní vychovatelka (event. třídní paní učitelka).
  • Celková kapacita ŠD je 78 žáků. Do ŠD budou přijímáni žáci 1. – 5. ročníku dle kritérií pro přijímání žáků do ŠD.