Dokumenty ☀ MŠ


Běžný provoz mateřské školy končí 28.6.2024. Prázdninový provoz je určen pouze pro přihlášené děti viz. dokumenty níže.


Prázdninový provoz 1.7.-12.7.2024 

Podrobné informace k prázdninovému provozu

Žádost o přijetí k prázdninovému provozu


Přijímací řízení 2024/25:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2024/25

Evidenční list 2024/25

  • evidenční list se odevzdává  do 14-ti dní od předání rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo na červnové třídní schůzce
  • změnu zdravotního, kontaktních údajů atd. stavu je třeba hlásit třídní paní učitelce

Povinné předškolní vzdělávání

Individuální vzdělávání – oznámení škole

Oznámení spádové škole

Dokumenty, které prosíme předat v den nástupu do mateřské školy:

Zmocnění_k vyzvedávání 2024/25

Zmocnění k vyzvedávání vyplňuje zákonný zástupce dítěte. Pověřená osoba může dítě vyzvednout, formulář je patný po celou dobu docházky do mateřské školy, každou změnu je třeba hlásit.

Přihláška ke stravování – formulář zatím není k dispozici


Obecné dokumenty

Dokumenty mateřská škola

Platby

  • Školné 500,- Kč/ měsíc celodenní docházka (Děti v posledním roce před nástupem do základní školy a děti s odkladem školní docházky jsou od platby školného osvobozené z důvodu povinné předškolní docházky.)
  • Je možné se domluvit na polodenní docházce s úplatou 250,- Kč/měsíc. Vyplněním formuláře Dohoda o docházce dítěte do mateřské školy určíte dobu pobytu v mateřské školy. Formulář Vám na Vaši žádost vydá paní učitelka.