Dokumenty ☀ MŠ


  • pro nově přijaté děti:

Evidenční list 2023/24

Přihláška ke stravování 2023/24

  • evidenční list se odevzdává  do 14-ti dní od předání rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo na červnové třídní schůzce
  • změnu zdravotního, kontaktních údajů atd. stavu je třeba hlásit třídní paní učitelce
  • dokumenty, které prosíme předat v den nástupu do mateřské školy:

Zmocnění_k vyzvedávání 2023/24

Zmocnění k vyzvedávání vyplňuje zákonný zástupce dítěte. Pověřená osoba může dítě vyzvednout, formulář je patný po celou dobu docházky do mateřské školy, každou změnu je třeba hlásit.


Obecné dokumenty

Dokumenty mateřská škola

Platby

  • Školné 500,- Kč/ měsíc celodenní docházka (Děti v posledním roce před nástupem do základní školy a děti s odkladem školní docházky jsou od platby školného osvobozené z důvodu povinné předškolní docházky.)
  • Je možné se domluvit na polodenní docházce s úplatou 250,- Kč/měsíc. Vyplněním formuláře Dohoda o docházce dítěte do mateřské školy určíte dobu pobytu v mateřské školy. Formulář Vám na Vaši žádost vydá paní učitelka.