Organizace ☀ MŠ

Organizace pobytu v mateřské škole

Provoz mateřské školy

 • Děti z oddělení Veverek a Koťat přicházejí s rodiči do mateřské školy od 06:45 do 08:00 hodin. (V 8.00 hod se budova z bezpečnostních důvodů uzamyká.)
 • Děti z oddělení Lvíčat (budova ZŠ) přicházejí s rodiči do mateřské školy od 7:00 do 07:55 hodin. (V 8.00 hod se budova z bezpečnostních důvodů uzamyká a začíná výuka žáků ZŠ) V době od 6.45 hod do 6.55 hod je možné děti přivést do horního pavilonu. Po otevření budovy ZŠ budou děti s pověřenou osobou přecházet do své třídy.
 • Vyzvednutí dětí odpoledne je možné od 14.30 do 16.45 hod. Provoz třídy Lvíčat v pátek končí v 16.30 hod. poté budou děti převedeny do horního pavilonu.
 • Čas pro vyzvedávání dětí, které jdou po obědě domů, je od 11.45 do 12.00 hod. (Poté je budova z bezpečnostních důvodů uzamčena.) Lvíčata se stravují ve školní jídelně ZŠ.
 • Povinné předškolní vzdělávání probíhá od 8.00 do 12.00 hodin.
 • Rodič předává dítě osobně paní učitelce (nutný oční kontakt). Uspořádání činností během dne je přizpůsobeno věku dětí, jejich biologickým, psychologickým a hygienickým potřebám. Jsou respektována jejich přání a momentální zájem.
 • V rámci dodržování času na stravování a pobyt venku se střídají činnosti spontánní a řízené, klidové a aktivní. Spontánní činnosti vycházejí ze zájmu dětí. Děti si vybírají z velkého množství her a tvořivých aktivit. Řízené činnosti bývají tematicky zaměřené. Jejich primárním cílem je aktivní rozvoj dítěte a jeho celoživotního učení, ale i pohybové vytížení dětí.
 • Pro individuální rozhovory je potřeba si domluvit termín schůzky, abychom se Vám mohli plně věnovat

Jak nahlásit nepřítomnost dítěte?

 • Každý pracovní den do 8.00 hod na tel. č. +420 608 733 977 paní učitelce. Pro odhlášení je také možné využít omluvných archů v šatnách. Omlouvání předškolních dětí se z důvodu povinné předškolní docházky  zapisuje do omluvných archů v šatně i zpětně, včetně důvodu nepřítomnosti (RD, lékař…) a podpisu zákonného zástupce.

Jak odhlásit stravné?

 • Odhlášky stravného nejpozději den předem do 12:00  hod. v aplikaci Strava.cz. První neodhlášený oběd v případě náhlé nemoci dítěte je možno vyzvednout od 11.15 -11.30 hod. (Školní jídelna, samostatný vchod – zvonek) a to do vlastních, čistých jídlonosičů. Odhlásit oběd na pondělí lze pouze do pátku! Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada.
 • Jídlo je určené k okamžité spotřebě, dle vyhlášky MZ 137/2004 § 25.
 • Všechny přijaté děti mají stravné přihlášené od 1.9. Pokud mateřskou školu nebudete navštěvovat, je potřeba obědy odhlásit!
 • Více informací naleznete ve stravovacím řádu na webových stránkách školy

Vybavení dítěte do MŠ

 • 2 ROUŠKY v uzavíratelném sáčku
 • přezůvky (světlá podrážka nebo podrážka, která nezanechává na podlaze barevné stopy)
 • obuv vhodná do tělocvičny (sálové tenisky, bílá podrážka, správná velikost obuvi, neklouzavá podrážka)
 • náhradní oblečení: spodní prádlo, ponožky, tepláky, tričko, oblečení na pobyt venku, které lze ušpinit
 • obuv do deště (gumovky), pláštěnka
 • pyžamo (děti, které mají problém s udržením čistoty při spaní si přinesou gumové prostěradlo)
 • 2 balení papírových kapesníků na pololetí (1x balíčky, 1x krabice) – předat paní učitelce
 • hřeben (nepovinné)
 • pracovní zástěra nebo triko (nepovinné)

Všechny věci budou uložené v tašce, batůžku apod. na věšáku v šatně, kde má každé dítě svou značku, kterou jsou označeny také ručníky v umývárně a lůžkoviny. Oblečení (obuv) je dobré mít podepsané, aby nedocházelo k záměně!

Co do MŠ nepatří

 • žvýkačky
 • tvrdé bonbóny
 • řetízky na krk
 • ostré předměty

Co má dítě umět před nástupem do MŠ

 • Samostatně se najíst lžící
 • Samostatně pít z hrnečku nebo sklenice
 • Vydržet sedět při jídle u stolu
 • Samostatně používat WC, samostatně se umývat, dodržovat hygienu
 • Vysmrkat se, používat kapesník
 • Snažit se samostatně oblékat a nazouvat obuv
 • Poznat si své věci
 • Znát základy společenského jednání – pozdrav, poděkování, omluva
 • Umět si říci, co potřebuje
 • Respektovat pokyny dospělého

I na mateřskou školu je potřeba dítě řádně a včas připravit!

 

Platby, směrnice, řády

Každé dítě dostane při prvním nástupu do MŠ v září své variabilní symboly pro platbu školného a stravného.

http://www.zsmscisovice.cz/dokumenty-%e2%98%80-ms/

Pražští hygienici radí, jak omezovat nemocnost dětí ve školkách

Nástup dětí do předškolního zařízení přináší řadu změn pro celou rodinu. Mění se denní režim rodiny i dítěte. Dítě se musí vypořádat s odloučením od rodičů a přichází do kolektivu vrstevníků. Tato zásadní změna pro dítě je mnohdy doprovázená výskytem častých nemocí.
Návštěva předškolních zařízení má pro dítě významný vliv na jeho duševní i fyzický rozvoj. Podle názoru Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) je ale velmi důležité, aby byla dodržena určitá preventivní opatření, kterými můžeme předcházet zvýšené nemocnosti u dětí. Mezi zásadní preventivní opatření patří zejména očkování dětí a dodržování základních hygienických návyků.

Nemocné děti se léčí v klidu svého domova, ne ve školce.

Opakované infekce u dětí předškolního věku jsou normálním, běžným jevem, kdy se rozvíjí imunitní odpověď a buduje tzv. imunitní paměť.
Kromě kašlů a rým děti často onemocní i dětskými virózami, jako jsou neštovice či pátá dětská nemoc. I tato onemocnění k dětskému věku patří. Vzhledem k tomu, že jde o virová onemocnění, léčí se hlavně klidem, pobytem na lůžku a mírněním příznaků. Důležitá je dostatečná doba rekonvalescence (období po nemoci).
Pokud jsou však infekční epizody časté a mají závažný průběh nebo jsou provázeny netypickými klinickými projevy, v takových případech se jedná o poruchy imunitního systému, které již vyžadují speciální vyšetření u imunologa.

Nemocné dítě nepatří do předškolního zařízení, je zde velká pravděpodobnost přenosu infekce na ostatní děti. Buďte ohleduplní k ostatním dětem i personálu předškolních zařízení.

Pokud je dítě nemocné, je potřeba, aby se léčilo v klidu doma.

Nemocem lze předejít, když děti učíme správně si mýt ruce.

Podle Světové zdravotnické organizace se až 80 % všech infekcí přenáší špinavýma rukama. Veďte děti ke správným hygienickým návykům, naučte je správně si umývat ruce, a to zejména po použití toalety, po příchodu z venku, před jídlem, po smrkání, kýchání a kašlání či hraní si s domácími mazlíčky apod.

Podrobný návod, jak děti hravou a poutavou formou vést ke správnému a účinnému mytí rukou najdete v osvětovém letáku Státního zdravotního ústavu „Aby ručičky byly jako rybičky“, jehož nedílnou součást tvoří metodické pokyny, jak leporelo při práci s dětmi co nejlépe využít, aby si zásady techniky správné hygieny rukou děti osvojily co nejlépe.

Ke stažení:

►  osvětové leporelo Státního zdravotního ústavu „Aby ručičky byly jako rybičky“ (pdf; 5,24 MB)
► metodické pokyny k leporelu (pdf; 307 kB)
Zdroj: SZÚ

 

Čím můžeme podpořit imunitu u malých dětí?

Správnou výživou u dětí spočívající v časté konzumaci čerstvého ovoce a zeleniny, které jsou přirozeným zdrojem vitaminů.
Pravidelným pohybem a pobytem dětí venku na zdravém vzduchu.
Vhodným oděvem pro dítě (adekvátní oděv a obuv k aktuálnímu počasí).
V případě nemoci dítěte, dopřejte dítěti dostatečně dlouhou dobu pro léčbu a také následnou rekonvalescenci, předčasný návrat do kolektivu po nevyléčené rýmě může vést k další nemoci.
Dítě potřebuje dostatečný odpočinek, dlouhý a nerušený spánek.
Otužování dětí přispívá ke zvýšení imunity.

Imunitu dětí zvyšuje očkování
Ke zvýšení imunity vašeho dítěte lze doporučit i tzv. nepovinné očkování, a to zejména očkování proti pneumokokům, meningokokům a proti žloutence A. Pneumokoky vyvolávají závažné, život ohrožující onemocnění mozku a jsou též častými původci zápalů plic a zánětů středního ucha. Novorozenci mají očkování hrazeno ze zdravotního pojištění, a je chybou ho nevyužít. Meningokoky vyvolávají závažné fatální onemocnění mozku s velmi rychlým průběhem. V současné době jsou k dispozici očkovací látky proti meningokokům skupiny B, C, Y, které se v našich podmínkách vyskytují. I když vakcíny nejsou levné, dají vám jistotu, že vaše dítě je chráněno. Žloutenka A, tzv. nemoc špinavých rukou je infekční onemocnění s povinnou hospitalizací, následným dietním režimem nemocného a omezením pohybu pro všechny osoby v kontaktu s nemocným na dobu 50 dnů po nákaze. Doporučované očkování vzhledem k omezením, které se nemocného a jeho okolí týkají, je jednoznačným ziskem pro dítě a celou rodinu.  Onemocnění je často zavlečeno z míst hojně turisty navštěvovaných (Itálie, Chorvatsko, Španělsko, Tunis, Maroko, Egypt), vakcína není sice levná, chrání však až 25 let.

Všechna tato očkování lze doporučit i personálu škol, který je vystaven vyššímu riziku přenosu infekce při práci s malými dětmi. Následná protiepidemická opatření v kolektivu, kde k výskytu onemocnění došlo, (která u žloutenky A trvají 50 dní) se očkovaných osob netýkají.

U dětí s častými respiračními infekcemi zvažte i očkování proti chřipce, které u nás není využíváno, u dětí má však velmi dobrý efekt, a např. v USA je 60 % dětí do 15 let věku každoročně očkováno. Také personál by se měl nechat očkovat, neboť toto očkování přináší jednoznačný profit.

Zdravotní pojišťovny přispívají na očkovací látky, je žádoucí příspěvky k těmto očkováním využít.
Přejeme Vám, aby Vaše dítě prožilo v předškolním zařízení jen radostné a obohacující chvíle.

Ing. Anna Füleová
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých
MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru
Použité zdroje:

▪ Prof. MUDr. Anna Šedivá, CSc., Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Ústav imunologie, dostupné na:

▪ https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina-priloha/poruchy-imunity-casto-nemocne-dite-460173

▪ www.szu.cz