Organizace ☀ ZŠ

 • Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023.
 • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.
 • Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Prázdniny

 • Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.
 • Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny ve dnech 19. 2. – 25. 2. 2024.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.
 • Pátek 29. března 2024 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od 29. června 2024 do 1. září 2024.
 • Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

Provoz základní školy

 • Vyučování začíná denně v 8:00 hod. Budova školy se otevírá v 7:30 hod.
 • Po přezutí odchází žák do třídy.
 • Uvolnění žáka ze školy dříve než končí vyučování podle rozvrhu hodin je možné jen výjimečně. Učitelka předá žáka osobně rodičům.
 • Bude-li nutné z provozních důvodů ukončit vyučování a provoz ŠD jinak, budete informováni zápisem v žákovské knížce (notýsku).

Omluvy dětí

 • Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně nebo telefonicky a sdělit mu příčinu absence žáka.
 • Po opětovném nástupu do školy žák předloží omluvenku třídnímu učiteli.
 • Omluvenku je potřeba přinést do 3 dnů po skončení absence.

Upozornění