Organizace ☀ ZŠ

 • Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.
 • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.
 • Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Prázdniny

 • Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
 • Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny ve dnech 13. 2. – 19. 2. 2023.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
 • Pátek 7. dubna 2023 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2023 do 31. srpna 2023.
 • Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Provoz základní školy

 • Vyučování začíná denně v 8:00 hod. Budova školy se otevírá v 7:30 hod.
 • Po přezutí odchází žák do třídy.
 • Uvolnění žáka ze školy dříve než končí vyučování podle rozvrhu hodin je možné jen výjimečně. Učitelka předá žáka osobně rodičům.
 • Bude-li nutné z provozních důvodů ukončit vyučování a provoz ŠD jinak, budete informováni zápisem v žákovské knížce (notýsku).

Omluvy dětí

 • Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně nebo telefonicky a sdělit mu příčinu absence žáka.
 • Po opětovném nástupu do školy žák předloží omluvenku třídnímu učiteli.
 • Omluvenku je potřeba přinést do 3 dnů po skončení absence.

Upozornění