Aktuality ☀ ZŠ

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

2.6.2023 – 13:03 hod. – Cukrák

2.6.2023 – 12:55 hod. – Strakonická

2.6.2023 – 12:30 hod. – Praha – nájezd na okruh. Dojezd cca 13:20 hod.

2.6.2023 – 12:06 hod. – „Vyjíždíme. Doba cesty cca 1 hod. 20 min.“ Tedy předpokládaný návrat cca 13:25 hod.

2.6.2023 – 11:45 hod. – zastávka se svačinou za Mladou Boleslaví

2.6.2023 – 10:09 hod. – „Vyrazili jsme. Vše ok.“

31.5.2023

30.5.2023 ,, Je to tu bezva. Všechno v pohodě klape.“

Š

29.5.2023 11:24 hod. – Všichni jsou v pořádku na místě.

Zprávy  ze školy v přírodě  –

– svačina za Boleslaví, vše  v pořádku 


Oznámení_o_přijetí_2023-2024


Zápis_Den otevřených dveří_2023

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
týká se dětí narozených do 31.8.2017 a dětí s odloženou školní docházkou
se koná 25.4.2023 od 13.00 do 16.30 hodin
* s sebou přineste občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte
* k zápisu se dostaví i děti, které měly v loňském roce odklad.

Děti budou přijímány do 1. ročníku dle kritérií stanovených ředitelkou školy.
Těšíme se na Vás!!!

Dokumenty k zápisu do 1. třídy ZŠ:

V Čisovicích 3. 4. 2023                                                             
č.j.   163/23                              
Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku základní školy v Čisovicích, okres Praha – západ pro školní rok 2023/24
Zápis dětí do prvního ročníku základního vzdělávání proběhne v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Pro školní rok 2023/2024 budou zapsány do 1. ročníků děti, které dovrší k 31. 8. 2023 věku šesti let.
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Čisovice, okres Praha – západ se sídlem Čisovice 193  stanovuje po dohodě se zřizovatelem a v souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, že přijme do 1. ročníku ve školním roce 2023/2024  24 dětí a podmínky k přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky v základní škole Čisovice ve školním roce 2023/2024 určuje takto:
 1. děti s trvalým pobytem /cizinci s dlouhodobým pobytem v ČR/ v obci Čisovice – Bojov
 2. děti, které mají sourozence v Základní škole a Mateřské škole Čisovice, okres Praha-západ
 3. děti, které navštěvují mateřskou školu při Základní škole a Mateřské škole Čisovice, okres Praha-západ
 4. děti s trvalým pobytem v obci Klínec
 5. ostatní děti
Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy, která při tom přihlíží ke kapacitě školy.
                                                                                           Mgr. Lenka Hejnicová
                                                                                               ředitelka školy
V případě převisu uchazečů při nenaplnění třídy (24 žáků) bude u ostatních dětí pořadí rozhodné pro přijetí stanoveno losováním, které provede tříčlenná komise ve složení ředitel školy, zástupce zřizovatele a člen školské rady. Pro školní rok 2023/2024 škola přijímá 24 dětí.

Ve dnech 20. – 22. 2. 2023 proběhla v základní i mateřské škole

inspekční činnost ČŠI. 

Inspekční zpráva_ZŠ a MŠ Čisovice


VÁŽENÍ RODIČE,

VE ČTVRTEK 2.3.2023  JE HLÁŠENA  ODSTÁVKA  ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČISOVICÍCH Č.P. 193,  Z TOHOTO DŮVODU BUDE V TENTO DEN UZAVŘENA MŠ A ZŠ ČISOVICE.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ


 


Kurz bruslení 2022/23 ZŠ

bude probíhat ve dnech

24.2., 3.3.,10.3.,17.3. a 24.3.

na Zimním stadiónu v Černošicích.

Cena za kurz: 1.000,- (kurzovné + doprava)

Prosíme uhradit třídním učitelkám do 23.2.2023.

Školáci si přinesou vlastní svačinu a pití.

Odjezd

– dětí z MŠ, 3. a 4.ročník ZŠ v 7.45 hodin od školy

– 1.,2.,5., ročník ZŠ odjíždí v 9.30 hodin

Návrat 3., 4.roč. ZŠ asi 11.45  hod. na oběd. Vyučování končí ve 12.35 hod.

Návrat 1., 2., 5.roč. ZŠ asi ve 13 hod. na oběd.

Povinné vybavení dítěte na bruslení:

 • přilba lyžařská (ne! cyklistická)
 • lyžařské rukavice (nevhodné jsou pletené)
 • nepromokavé oblečení
 • pití
 • brusle (nabroušené, funkční přezky!)
 • Vše v batohu na záda!

PF 2023


Ve středu 21.12.2023 je z důvodu nemoci personálu uzavřena školní kuchyně pro žáky a zaměstnance ZŠ.


Plakát – Vánoční besídka

______________________________________________________________________________

VÁŽENÍ RODIČE,

VE ČTVRTEK 1.12.2022  JE HLÁŠENA  ODSTÁVKA  ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČISOVICÍCH Č.P. 193,  Z TOHOTO DŮVODU BUDE V TENTO DEN UZAVŘENA MŠ A ZŠ ČISOVICE.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Oznámení_o_vypínání_el._energie

______________________________________________________________________________

Halloweenské překvapení od paní kuchařek.

Moc Vám děkujeme.


Kurz plavání pro ZŠ

1., 4., 5.třída

bude probíhat ve dnech

2.11., 9.11., 16.11., 23.11., 30.11.2022

plavecký bazén Aquapark Barrandov.

Cena za dopravu: 700,- (částka za dopravu se vrací v případě, že žák nebyl ani jednou účasten výcviku)

Odjezd: 9:40 hodin od školy

Žáci se od 8:00 do 9:35 hod. učí, nasvačí. Plavecký výcvik probíhá od 10:45 do 12:15 hod. Poté se žáci odvezou zpět do školy na oběd. Po první lekci upřesníme čas samotného příjezdu (vyzvedávat bude možno děti od cca 13:45 hod.).

Povinné vybavení dítěte na plavání:

 • plavky
 • osuška
 • ostříhané nehty
 • dlouhé vlasy sepnuté do gumiček
 • lehká svačina po plavání (ovoce, tyčinka apod.) – po 30 min. mají oběd ve škole

Vše v podepsané igelitové tašce!


Zveme Vás na společnou akci učitelů, rodičů a dětí/žáků

AKCE 72 hodin 2022


Kurz lyžování Chotouň

přihlašování je možné od 19.9.2022 přes portál organizátora

Chotouň 2023, podrobné informace


ředitelské_volno_2022


DIGITALIZUJEME ŠKOLU

Povinná publicita Digitalizujeme školu

Národní plán obnovy – Prevence digitální propasti
Národní plán obnovy – mateřské školy – učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence
Národní plán obnovy – Digitalizujeme školu


Doučování-leták-pro-publicitu-NPO

Naše škola je zapojena do programu NPO Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům, kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání nebo u nich došlo ke zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti. Program bude probíhat v období září–prosinec 2022 s možností pokračování i v období leden–červen 2023. Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU. Tyto prostředky, které budou použity na individuální či skupinové doučování žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, sníženou motivací či omezenou možností rozvíjení svých schopností.


Kurz plavání pro ZŠ

2., 3.třída

bude probíhat ve dnech

14.9., 21.9., 5.10., 12.10., 19.10.2022

plavecký bazén Aquapark Barrandov.

Cena za dopravu: 700,- (částka za dopravu se vrací v případě, že žák nebyl ani jednou účasten výcviku)

Odjezd: 9:15 hodin od školy

Žáci se od 8:00 do 9:15 hod učí, nasvačí. Plavecký výcvik probíhá od 10:45 do 12:15 hod. Poté se žáci odvezou zpět do školy na oběd. Po první lekci upřesníme čas samotného příjezdu (vyzvedávat bude  možno děti od cca 13:45 hod. a dále – bude upřesněno po 14.9.2022).

Povinné vybavení dítěte na plavání:

 • plavky
 • osuška
 • ostříhané nehty
 • dlouhé vlasy sepnuté do gumiček

Vše v podepsané igelitové tašce!