Dokumenty ☀ ŠJ

Denní norma stravného_ZŠaMŠ_1.9.2022.pdf

  • Stravovací řád MŠ 2022-23
  • Stravovací řád ZŠ 2022-23

Platby stravného – září 2023

  • Školní jídelna: Číslo účtu školy: 181906214/0300
  • Stravné je splatné vždy do 15.dne odpovídajícího kalendářního měsíce
  • Do poznámky uvádějte jméno a třídu dítěte
  • Hospodářka – Lucie Minaříková, DiS. – mob. 606 458 159,                                                                  email: minarikova@zsmscisovice.cz

Informace o stravném

  • Odhlášky stravného nejpozději den předem do 12:00  hod. v aplikaci Strava.cz. První neodhlášený oběd v případě náhlé nemoci dítěte je možno vyzvednout od 11.15 -11.30 hod. (Školní jídelna, samostatný vchod – zvonek) a to do vlastních, čistých jídlonosičů. Odhlásit oběd na pondělí lze pouze do pátku! Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada.
  • Jídlo je určené k okamžité spotřebě, dle vyhlášky MZ 137/2004 § 25.

Vyhodnocení dotazníku ke školnímu stravování 6/2023