Kroužky

Kroužky MŠ

NABÍDKA KROUŽKŮ

  • KROUŽKY NEORGANIZUJE MATEŘSKÁ ŠKOLA
  • PŘIHLÁŠENÍ JE MOŽNÉ PROSTŘEDNICTVÍM LEKTORŮ
  • KROUŽKY ZAČÍNAJÍ OD ŘÍJNA

Pohybový kroužek

Letáček + přihlášení


Kroužky ZŠ

Tenis

Pohybový kroužek

Letáček + přihlášení


* ANGLIČTINA pro 1. roč. – vede  V.Rogers  / úterý 12.00 – 12.45 hod. /

                                               Cena: 2.090,- Kč  Č.ú. 670100-2204431928/6210

___________________________________________________________________________

* ANGLIČTINA pro 2. roč. – vede  V.Rogers  / pondělí 13.00 – 13.45 hod. /

                                               Cena: 2.090,- Kč  Č.ú. 670100-2204431928/6210

                                              kontakt: verunkarogers11@gmail.c

* HRA NA FLÉTNU             – vede T.Balková (studentka konzervatoře)  / pondělí 15.00 – 15.45 hod., 15.45 – 16.30 hod. /,

kontakt: terezie.balky@gmail.com

5 až maximálně 8 dětí ve skupině podle věku a pokročilosti. 
V ceně jsou okopírované noty v deskách, které děti budou průběžně dostávat.

                                               Cena: 1.000,- až 1.600,-Kč (dle počtu dětí)

                                               Č.ú. 670100-2219371972/6210

______________________________________________________________________________

* HUDEBNÍ KROUŽEK  (ZPĚV) – vede M. Kumštátová  / středa 13.15 – 14.00 hod. /

kontakt: mob. 737 303 320

                                               Cena:  1.000,-Kč   Č.ú. 35-6421600247/0100

______________________________________________________________________________

* TANEČNÍ  KROUŽEK  – vede  / středa 15.00 – 15.45 hod. /

! Přihlašovat se na email: info@sandra96.cz, nebo mob. 777 099 304

______________________________________________________________________________

Na tyto kroužky se přihlašujete samostatně: