Mateřská škola

Podrobné informace najdete v záložkách:

ZÁPIS DO MŠ: https://www.zsmscisovice.cz/aktuality-%e2%98%80-ms/

Aktuality MŠ  http://www.zsmscisovice.cz/aktuality-%e2%98%80-ms/

Plán akcí MŠ  http://www.zsmscisovice.cz/xxplan-akci-%e2%98%80-ms/

Organizace MŠ http://www.zsmscisovice.cz/organizace-%e2%98%80-ms/

Fotogalerie MŠ  http://www.zsmscisovice.cz/fotogalerie-ms/

Dokumenty MŠ http://www.zsmscisovice.cz/dokumenty-%e2%98%80-ms/


Vítáme Vás na stránkách naší mateřské školy. Rádi bychom Vám zde podali základní informace, které potřebujete vědět.

Mateřská škola se nachází v klidném prostředí na okraji obce. Pyšní se rozlehlou zelenou zahradou s mnoha herními prvky, vlastním záhonem a školním hřištěm s umělým povrchem. Mateřská škola Čisovice je součástí objektu ZŠ a MŠ Čisovice, okres Praha západ. Budova je propojena se základní školou, školní kuchyní a jídelnou.

Mateřskou školu vidíme jako prostor, kde se má dítě cítit bezpečně a být přijímáno. Navazujeme na rodinné prostředí dítěte a díky menšímu počtu dětí na třídách (následně i v ZŠ) k tomu máme dobré předpoklady.

Školka je místo, kde se rozvíjejí mezilidské vztahy, vztahy úcty ke každé osobnosti, vztahy spolupráce, kamarádství, osobní odpovědnosti – za sebe, za druhé, za vše živé i za věci.

MŠ má opět od školního roku 2022/23 tři třídy. Děti jsou do tříd rozděleny převážně podle věku. MŠ pracuje podle vlastního ŠVP. Kvalitní stravování je zajištěno, vaří se ve školní kuchyni. Na základě zájmu rodičů a kapacity jako nadstavbu školního vzdělávacího programu nabízíme kurz bruslení, plavání a lyžování. Každoročně naši školu navštěvují odborníci provádějící screeningová vyšetření: zraku, plosky nohy nebo logopedických vad. Děti se účastní divadelních představení, vystoupení pro seniory, vítání občánků a dalších akcí.


Povinné předškolní vzdělávání

Chceme se trochu vyznat sami v sobě, vytvářet společné MY, přijímat svět jako místo k životu a učit se odpovědnosti.

Cesty jsou různé a je jich mnoho, chceme po nich chodit se všemi smysly pohromadě a tvořivě. Mateřskou školu vidíme jako prostor, kde se má dítě cítit bezpečně a být přijímáno. Prostor, kde se rozvíjejí mezilidské vztahy, vztahy úcty ke každé osobnosti, vztahy spolupráce, kamarádství, osobní odpovědnosti – za sebe, za druhé (pomoc menším apod.), za vše živé i za věci (např. ochranitelské postoje k přírodě). Prostor, kde se rozvíjí vzájemná komunikace, myšlení a řeč, kde se rozvíjejí dovednosti, znalosti a tvořivost dětí.

Výtah ze ŠVP, kompletní verze je k nahlédnutí v MŠ