Učitelský sbor a zaměstnanci

Vedení školy

Mgr. Lenka Hejnicová ŘEDITELKA ŠKOLY, výchovný poradce

 – Konzultace po předchozí domluvě, hejnicova@zsmscisovice.cz

Mgr. Žaneta Rubešová ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY pro MŠ, učitelka Koťata

– Konzultace po předchozí domluvě, rubesova@zsmscisovice.cz

Mgr. Magdaléna Cihelková VEDOUCÍ UČITELKA, TŘÍDNÍ 3. ROČNÍK, metodik prevence

Konzultace po předchozí domluvě, cihelkova@zsmscisovice.cz

Učitelský sbor ZŠ

Mgr. Lenka Veselá TŘÍDNÍ UČITELKA 4. ROČNÍK

Konzultace po předchozí domluvě, vesela@zsmscisovice.cz

 

Světlana Bílková TŘÍDNÍ UČITELKA 1. ROČNÍK

Konzultace po předchozí domluvě, bilkova@zsmscisovice.cz

Mgr. Jana Seibertová TŘÍDNÍ UČITELKA 5. ROČNÍK

– Konzultace po předchozí domluvě, seibertova@zsmscisovice.cz

Mgr. Tereza Jobánková UČITELKA ZŠ – 2. ROČNÍK

– Konzultace po předchozí domluvě

Asistent pedagoga ZŠ, učitelka Aj 3. ročník, hospodářka

DiS. Lucie Minaříková – asistent pedagoga 1. třídy, učitelka Aj 3.. třídy,  minarikova@zsmscisovice.cz

Učitelský sbor MŠ

PhDr. Markéta Schichová UČITELKA MŠ – VEVERKY 

Konzultace po předchozí domluvě, schichova@zsmscisovice.cz

Romana Poláčková UČITELKA MŠ – KOŤATA

– Konzultace po předchozí domluvě, romana.polackova@zsmscisovice.cz

Renáta Poláčková UČITELKA MŠ – LVÍČATA

Konzultace po předchozí domluvě,                                     renata.polackova@zsmscisovice.cz

Jana Fořtová UČITELKA MŠ – VEVERKY

fortova@zsmscisovice.cz

– Konzultace po předchozí domluvě

Martina Weydová – UČITELKA MŠ – LVÍČATA

– Konzultace po předchozí domluvě

Personál školní družiny

Katarina Javůrková   

VEDOUCÍ VYCHOVATELKA, konzultace po předchozí domluvě

javurkova@zsmscisovice.cz

                                 

Mgr. Ivana Matějková VYCHOVATELKA

matejkova@zsmscisovice.cz

Barbora Kuchařová VYCHOVATELKA 

Mgr. Galyna Chygura VYCHOVATELKA 

Personál školní jídelny

Kristýna Vodrážková VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Klára Kudrnová KUCHAŘKA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Romana Lošonská KUCHAŘKA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Ostatní personál školy

Iryna Moulíková UKLÍZEČKA MŠ

                    Marta Jarošová UKLÍZEČKA MŠ

Petra Hůlová ŠKOLNICE ZŠ, UKLÍZEČKA ZŠ

Kristýna Vodrážková UKLÍZEČKA ZŠ