Základní škola

Rádi bychom Vás seznámili s naší „rodinnou“ školou, která se už svou velikostí a polohou snaží vytvořit optimální prostředí pro vzdělávání a výchovu dětí. Snažíme se být otevření nejen rodičovské veřejnosti, ale i aktuálním trendům ve vzdělání, konkrétním potřebám jednotlivců. Naší prioritou zůstává ukázat dětem zdravý životní styl, který se promítne do základů jejich dalšího životního postoje. Jednoduše se snažíme umožnit všem najít si v životě to své místo.

 

Základní škola je plně organizovaná škola prvního stupně, navštěvují ji žáci 1. až 5. ročníku především z Čisovic a Bojova (otevřeni jsme i pro děti z okolních obcí).

Pro výuku TV je využíváno víceúčelové sportovní hřiště, školní zahrada, dle potřeby i místní sokolovna. Žáci se každoročně účastní kurzů plavání, bruslení, lyžování. Ve školním roce 2021/22 byla otevřena nově přistavená tělocvična.

Škola byla dovybavena interaktivní technikou, která byla spolu s počítačovou učebnou pořízena z dotace EU „Peníze školám“. Ve školním roce 2018/2019 proběhla obnova IT vybavení z dotace EU „Šablony I“. Ve školním roce 2020/21 proběhla velká přístavba školy. Byla vybudována nová velká tělocvična, dvě učebny ZŠ, odborná učebna IT, rozvod moderní wifi sítě, sociální zařízení, sborovna, ředitelna, zvětšen a odhlučněn prostor jídelny a zmodernizovaná kuchyně. 

O velké přestávce chodí žáci  po celý rok ven na školní zahradu.

Výuka v 1. – 5. ročníku probíhá podle ŠVP naší školy s názvem „Malá škola“.

Spolupracujeme s mnoha odbornými lektory, kteří na škole vedou různé kroužky.

Z dotace Ministerstva životního prostředí byly nově vybudované environmentální prvky na školní zahradě v rámci projektu: Environmentální rozvoj ZŠ a MŠ Čisovice, č. 1190700335